เนื้อเพลง Alright คำอ่านไทย Five For Fighting

I Took her leaving like I did before
(ไอ ทุค เฮอ ลีฝอิงส ไลค ไก ดิด บิโฟ)
I Turned around and I asked for more
(ไอ เทิน อะเรานด แอ็นด ดาย อาซค ฟอ โม)
And she didn’t even mean a thing to me
(แอ็นด ชี ดิ๊นอิน อีเฝ็น มีน อะ ธิง ทู มี)

I Left my spirit at the chapel door
(ไอ เล็ฟท มาย ซพีริท แอ็ท เดอะ แชพเอ็ล โด)
I Sailed around til I lost the war
(ไอ เซล อะเรานด ทิล ไอ ล็อซท เดอะ วอ)
And you didn’t even think to send a thing
(แอ็นด ยู ดิ๊นอิน อีเฝ็น ธิงค ทู เซ็นด อะ ธิง)

But I’m alright, alright, I feel alright
(บัท แอม ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
I never been better in my life
(ไอ เนฝเวอะ บีน เบทเทอะ อิน มาย ไลฟ)
You know the score
(ยู โน เดอะ ซโค)

I’m just fine, I’m fine, feeling fine
(แอม จัซท ไฟน , แอม ไฟน , ฟีลอิง ไฟน)
A regular sawed off valentine
(อะ เรกอิวเลอะ ซอ ออฟฟ แฝลเอ็นไทน)
That nothing more
(แดท นัธอิง โม)

I Hit my head upon the chamber door
(ไอ ฮิท มาย เฮ็ด อุพอน เดอะ เชมเบอะ โด)
And all the marbles rolled on the floor
(แอ็นด ออล เดอะ ม๊าร์เบิ้ล โรล ออน เดอะ ฟโล)
And all the pyschos in the ward start screaming…
(แอ็นด ออล เดอะ pyschos ซิน เดอะ วอด ซทาท ซครีมอิง)

I’m alright, alright, I feel alright
(แอม ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
I never been better in my life
(ไอ เนฝเวอะ บีน เบทเทอะ อิน มาย ไลฟ)
You know the score
(ยู โน เดอะ ซโค)

I’m just fine, I’m fine, feeling fine
(แอม จัซท ไฟน , แอม ไฟน , ฟีลอิง ไฟน)
A regular sawed off valentine
(อะ เรกอิวเลอะ ซอ ออฟฟ แฝลเอ็นไทน)
That nothing more
(แดท นัธอิง โม)

My Baby
(มาย เบบิ)

I’m alright, alright, I feel alright
(แอม ออลไร๊ท , ออลไร๊ท , ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
I never been better in my life
(ไอ เนฝเวอะ บีน เบทเทอะ อิน มาย ไลฟ)
You know the score
(ยู โน เดอะ ซโค)

I’m just fine, I’m fine, feeling fine
(แอม จัซท ไฟน , แอม ไฟน , ฟีลอิง ไฟน)
A regular sawed off valentine
(อะ เรกอิวเลอะ ซอ ออฟฟ แฝลเอ็นไทน)
That nothing more
(แดท นัธอิง โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alright คำอ่านไทย Five For Fighting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น