เนื้อเพลง Painters คำอ่านไทย Jewel

eighty years, and old lady now, sitting on the front porch
(เอทิ เยีย , แอ็นด โอลด เลดิ เนา , ซีททิง ออน เดอะ ฟรันท โพช)
watching the clouds roll by
(วัทชิง เดอะ คเลาด โรล ไบ)
they remind her of her lover, how he left her, and of times long ago
(เด ริไมนด เฮอ อ็อฝ เฮอ ลัฝเออะ , เฮา ฮี เล็ฟท เฮอ , แอ็นด อ็อฝ ไทม ล็อง อะโก)
when she used color carelessly, painted his portrait
(ฮเว็น ชี ยูซ คัลเออะ แคเล็ซลิ , เพนท ฮิส โพทริท)
a thousand times- or maybe just his smile-
(อะ เธาแส็น ไทม ออ เมบี จัซท ฮิส ซไมล)
and she and her canvas would follow him wherever he would go
(แอ็นด ชี แอ็นด เฮอ แคนฝัซ เวิด ฟอลโล ฮิม ฮแวเรฝเออะ ฮี เวิด โก)
cause they were painters and they were painting themselves
(คอส เด เวอ เพนเทอะ แซน เด เวอ เพนทิง เฑ็มเซลฝส)
a lovely world
(อะ ลัฝลิ เวิลด)
oil streaked daisies covered the living room wall
(ออยล ซทรีค เดซซีสฺ คัฝเออะ เดอะ ลีฝอิง รุม วอล)
he put water colored roses in her hair
(ฮี พัท วอเทอะ คัลเออะ โรส ซิน เฮอ แฮ)
he said, ?love, I love you, I want to give you mountains, the sunshine,
(ฮี เซ็ด , ลัฝ , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ว็อนท ทู กิฝ ยู เมานทิน , เดอะ ซันชาย ,)
the sunset too
(เดอะ ซันเซส ทู)
I want to give you everything as beautiful as you are to me
(ไอ ว็อนท ทู กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู อาร์ ทู มี)
cause they were painters and they were painting themselves
(คอส เด เวอ เพนเทอะ แซน เด เวอ เพนทิง เฑ็มเซลฝส)
a lovely world
(อะ ลัฝลิ เวิลด)
so they sat down and made a drawing of their love, an art to live by
(โซ เด แซ็ท เดาน แอ็นด เมด อะ ดรออิง อ็อฝ แด ลัฝ , แอน อาท ทู ไลฝ ไบ)
they painted ever, passion every home, created every beautiful child
(เด เพนท เอฝเออะ , แพฌอัน เอฝริ โฮม , คริเอท เอฝริ บยูทิฟุล ไชล)
in the winter they were weavers of warmth,
(อิน เดอะ วีนเทอะ เด เวอ weavers อ็อฝ วอมธ ,)
in summer they were carpenters of love
(อิน ซัมเมอะ เด เวอ คาเพ็นเทอะ อ็อฝ ลัฝ)
they thought blue prints were too sad so they made them yellow
(เด ธอท บลู พริ๊นท เวอ ทู แซ็ด โซ เด เมด เฑ็ม เยลโล)
cause the were painters and they were painting themselves
(คอส เดอะ เวอ เพนเทอะ แซน เด เวอ เพนทิง เฑ็มเซลฝส)
a lovely world
(อะ ลัฝลิ เวิลด)

until one day the rain fell as thick as black oil
(อันทีล วัน เด เดอะ เรน เฟ็ล แอ็ส ธิค แอ็ส บแล็ค ออยล)
and in her hear she knew something was wrong
(แอ็นด อิน เฮอ เฮีย ชี นยู ซัมติง วอส ร็อง)
she got to where he lay, water colored roses in his hands for her
(ชี ก็อท ทู ฮแว ฮี เล , วอเทอะ คัลเออะ โรส ซิน ฮิส แฮ็นด ฟอ เฮอ)
she threw them down screaming, ?Damn you man, don?t leave me
(ชี ธรู เฑ็ม เดาน ซครีมอิง , แด็ม ยู แม็น , ด็อน ที ลีฝ มี)
with nothing left behind but these cold paintings, these cold portraits
(วิฑ นัธอิง เล็ฟท บิไฮนด บัท ฑิส โคลด เพนทิง , ฑิส โคลด โพทริท)
to remind me
(ทู ริไมนด มี)

he said, ?love I leave, but only a little, try to understand
(ฮี เซ็ด , ลัฝ ไอ ลีฝ , บัท โอ๊นลี่ อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ทไร ทู อันเดิซแทนด)
I put my soul in this live we created with these four hands
(ไอ พัท มาย โซล อิน ดีซ ไลฝ วี คริเอท วิฑ ฑิส โฟ แฮ็นด)
love, I leave, but only a little, this world holds me still
(ลัฝ , ไอ ลีฝ , บัท โอ๊นลี่ อะ ลิ๊ทเทิ่ล , ดีซ เวิลด โฮลด มี ซทิล)
my body may die now, but these paintings are real?
(มาย บอดอิ เม ได เนา , บัท ฑิส เพนทิง แซร์ ริแอ็ล)
so many seasons came and many seasons went
(โซ เมนอิ ซี๊ซั่น เคม แอ็นด เมนอิ ซี๊ซั่น เว็นท)
and many times she saw her love?s face watering the flowers
(แอ็นด เมนอิ ไทม ชี ซอ เฮอ ลัฝ เอส เฟซ วาเดอร์ริง เดอะ ฟเลาเออะ)

talking to the trees and singing to his children
(ทอคอิง ทู เดอะ ทรี แซน ซิงกิง ทู ฮิส ชีลดเร็น)
and when the wind blew, she knew he was listening
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ วินด บลู , ชี นยู ฮี วอส ลิเซินนิง)
and how he seemed to laugh along, and how he seem to hold her
(แอ็นด เฮา ฮี ซีมี ทู ลาฟ อะลอง , แอ็นด เฮา ฮี ซีม ทู โฮลด เฮอ)
when she was crying
(ฮเว็น ชี วอส คไรอิง)
cause they were painters and they were painting themselves
(คอส เด เวอ เพนเทอะ แซน เด เวอ เพนทิง เฑ็มเซลฝส)
a lovely world
(อะ ลัฝลิ เวิลด)
eighty years, an old lady now, sitting on the front porch
(เอทิ เยีย , แอน โอลด เลดิ เนา , ซีททิง ออน เดอะ ฟรันท โพช)
watching the clouds roll by, they remind here of her lover
(วัทชิง เดอะ คเลาด โรล ไบ , เด ริไมนด เฮียร อ็อฝ เฮอ ลัฝเออะ)
how he left her and of times long ago, when she used to color
(เฮา ฮี เล็ฟท เฮอ แอ็นด อ็อฝ ไทม ล็อง อะโก , ฮเว็น ชี ยูซ ทู คัลเออะ)
carelessly
(แคเล็ซลิ)
painted his portrait a thousand times, or maybe just his smile
(เพนท ฮิส โพทริท ดา เธาแส็น ไทม , ออ เมบี จัซท ฮิส ซไมล)
and she and her canvas would follow him where ever he would go
(แอ็นด ชี แอ็นด เฮอ แคนฝัซ เวิด ฟอลโล ฮิม ฮแว เอฝเออะ ฮี เวิด โก)
yes, she and her canvas still follow
(เย็ซ , ชี แอ็นด เฮอ แคนฝัซ ซทิล ฟอลโล)
because the are painters and they are painting themselves
(บิคอส ดิ อาร์ เพนเทอะ แซน เด อาร์ เพนทิง เฑ็มเซลฝส)
a lovely world
(อะ ลัฝลิ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Painters คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น