เนื้อเพลง Someone Like You คำอ่านไทย Boys Like Girls

I’m wearing thin
(แอม เวียริง ธิน)
I couldn’t tell you the city I’m in
(ไอ คูดซึ่น เท็ล ยู เดอะ ซีทอิ แอม อิน)
The streets and the buildings
(เดอะ ซทรีท แซน เดอะ บีลดิง)
And places I’ve been
(แอ็นด พเลซ แอฝ บีน)
Or when the stars go when it’s daylight again
(ออ ฮเว็น เดอะ ซทา โก ฮเว็น อิทซ เดย์ไลท์ อะเกน)
Or where the time went
(ออ ฮแว เดอะ ไทม เว็นท)
Oh, who can save me now?
(โอ , ฮู แค็น เซฝ มี เนา)

My life in the rearview
(มาย ไลฟ อิน เดอะ rearview)
I’m runnin’ from Jesus
(แอม รูนนิน ฟร็อม จีสัซ)
Don’t know where I’m going to
(ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง ทู)
I got nothin’ to lose
(ไอ ก็อท นอทติน ทู ลูส)
I’m fightin’ my demons
(แอม ไฟท์ดิน มาย ดีมัน)
Been lookin’ for someone like you
(บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
I’ve been lookin’ for someone like you
(แอฝ บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)

So sing me a song I know all the words to
(โซ ซิง มี อะ ซ็อง ไอ โน ออล เดอะ เวิด ทู)
And I’ll sing along
(แอ็นด แอล ซิง อะลอง)
Could you be my savior?
(เคิด ยู บี มาย เซฝเยอะ)
I’ve been out here too long
(แอฝ บีน เอ้า เฮียร ทู ล็อง)
And I’ve just been lookin’ for somewhere to belong
(แอ็นด แอฝ จัซท บีน ลุคกิน ฟอ ซัมแวร์ ทู บิลอง)
Been holdin’ on
(บีน โฮดดิน ออน)
So can you save me now?
(โซ แค็น ยู เซฝ มี เนา)

My life in the rearview
(มาย ไลฟ อิน เดอะ rearview)
I’m runnin’ from Jesus
(แอม รูนนิน ฟร็อม จีสัซ)
Don’t know where I’m going to
(ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง ทู)
I got nothin’ to lose
(ไอ ก็อท นอทติน ทู ลูส)
I’m fightin’ my demons
(แอม ไฟท์ดิน มาย ดีมัน)
Been lookin’ for someone like you
(บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
I’ve been lookin’ for someone like you
(แอฝ บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)

When the stars explode
(ฮเว็น เดอะ ซทา เอ็คซพโลด)
And I’m all alone
(แอ็นด แอม ออล อะโลน)
When they start to see the smoke
(ฮเว็น เด ซทาท ทู ซี เดอะ ซโมค)
When I finally burn out
(ฮเว็น นาย ไฟแน็ลลิ เบิน เอ้า)
I’ll need someone to carry me home
(แอล นีด ซัมวัน ทู แคริ มี โฮม)
Safe and sound
(เซฟ แอ็นด เซานด)

My life in the rearview
(มาย ไลฟ อิน เดอะ rearview)
I’m runnin’ from Jesus
(แอม รูนนิน ฟร็อม จีสัซ)
Don’t know where I’m going to
(ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง ทู)
I got nothin’ to lose
(ไอ ก็อท นอทติน ทู ลูส)
I’m fightin’ my demons
(แอม ไฟท์ดิน มาย ดีมัน)
Been lookin’ for someone like you
(บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)

My life in the rearview
(มาย ไลฟ อิน เดอะ rearview)
I’m runnin’ from Jesus
(แอม รูนนิน ฟร็อม จีสัซ)
Don’t know where I’m going to
(ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง ทู)
I got nothin’ to lose
(ไอ ก็อท นอทติน ทู ลูส)
I’m fightin’ my demons
(แอม ไฟท์ดิน มาย ดีมัน)
Been lookin’ for someone like you
(บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
I’ve been lookin’ for someone like you
(แอฝ บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
I’ve been lookin’ for someone like you
(แอฝ บีน ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someone Like You คำอ่านไทย Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น