เนื้อเพลง This Is Me คำอ่านไทย Faith Hill

Yeah I have my addictions
(เย่ ไอ แฮ็ฝ มาย แอ็ดดีคณัน)
I keep my share of secrets
(ไอ คีพ มาย แฌ อ็อฝ ซีคเร็ท)
And things you’ll never see
(แอ็นด ธิง โยว เนฝเวอะ ซี)
Mmm I get selfish and defensive
(อึม ไอ เก็ท เซลฟิส แอ็นด ดิเฟนซิฝ)
And pay too much attention to my insecurities
(แอ็นด เพ ทู มัช แอ็ทเทนฌัน ทู มาย อินซีคิวริดีสฺ)

Though I
(โธ ไอ)
I’m just like everybody else
(แอม จัซท ไลค เอวี่บอดี้ เอ็ลซ)
I try to love Jesus and myself, yeah yeah
(ไอ ทไร ทู ลัฝ จีสัซ แซน ไมเซลฟ , เย่ เย่)
I don’t know what you believe
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู บิลีฝ)
What you think of what you see
(ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ ว็อท ยู ซี)
But this is a part of me yeah
(บัท ดีซ ซิส ซา พาท อ็อฝ มี เย่)
What I do and who I am
(ว็อท ไอ ดู แอ็นด ฮู ไอ แอ็ม)
All about my impurities oh
(ออล อะเบาท มาย impurities โอ)
Are right here up my sleeve
(อาร์ ไรท เฮียร อัพ มาย ซลีฝ)
This is me
(ดีซ ซิส มี)
This is me
(ดีซ ซิส มี)

Yes my heart breaks for the homeless
(เย็ซ มาย ฮาท บเรค ฟอ เดอะ โฮมเลสซ)
I worry about my parents
(ไอ เวอริ อะเบาท มาย แพเร็นท)
And all my bills are late
(แอ็นด ออล มาย บิล แซร์ เลท)
Yeah I I’m dealing with the changes
(เย่ ไอ แอม ดีลลิง วิฑ เดอะ เชนจ)
This complicated strangeness
(ดีซ คอมพลิเคท ซทเรนจเน็ซ)
I’m seeing life this way
(แอม ซีอิง ไลฟ ดีซ เว)

Hey yeah I
(เฮ เย่ ไอ)
I’m just like everybody else
(แอม จัซท ไลค เอวี่บอดี้ เอ็ลซ)
I try, Lord I try to love Jesus and myself, yeah yeah
(ไอ ทไร , ลอด ดาย ทไร ทู ลัฝ จีสัซ แซน ไมเซลฟ , เย่ เย่)
I don’t know what you believe
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู บิลีฝ)
What you think of what you see
(ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ ว็อท ยู ซี)
But this is a part of me yeah
(บัท ดีซ ซิส ซา พาท อ็อฝ มี เย่)
What I do and who I am
(ว็อท ไอ ดู แอ็นด ฮู ไอ แอ็ม)
All about my impurities
(ออล อะเบาท มาย impurities)
Are right here up my sleeve
(อาร์ ไรท เฮียร อัพ มาย ซลีฝ)
This is me yeah
(ดีซ ซิส มี เย่)
This is me
(ดีซ ซิส มี)
Wo… yeah yeah, yeah
(โวเย่ เย่ , เย่)

I laugh at silly movies
(ไอ ลาฟ แอ็ท ซีลลิ มูวี่)
Tear up when see babies
(เทีย อัพ ฮเว็น ซี เบบีสฺ)
And I’m stubborn as a stone
(แอ็นด แอม ซทับเบิน แอ็ส ซา ซโทน)
Yeah I
(เย่ ไอ)
I critisize my body
(ไอ critisize มาย บอดอิ)
I wonder if I’m ready to ever be alone
(ไอ วันเดอะ อิฟ แอม เรดอิ ทู เอฝเออะ บี อะโลน)
Oh I
(โอ ไอ)
I’m just like everybody else
(แอม จัซท ไลค เอวี่บอดี้ เอ็ลซ)
I cry yes I cry just like everybody else yeah yeah yeah
(ไอ คไร เย็ซ ซาย คไร จัซท ไลค เอวี่บอดี้ เอ็ลซ เย่ เย่ เย่)
I don’t know what you believe
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู บิลีฝ)
What you think of what you see
(ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ ว็อท ยู ซี)
But this is a part of me
(บัท ดีซ ซิส ซา พาท อ็อฝ มี)
What I do and who I am
(ว็อท ไอ ดู แอ็นด ฮู ไอ แอ็ม)
All about my impurities
(ออล อะเบาท มาย impurities)
Are right here on my sleeve
(อาร์ ไรท เฮียร ออน มาย ซลีฝ)
This is me
(ดีซ ซิส มี)
Oh this is me
(โอ ดีซ ซิส มี)
Oh this is me
(โอ ดีซ ซิส มี)
I’m gonna celebrate it

(แอม กอนนะ เซลอิบเรท อิท)
I’m gonna celebrate it
(แอม กอนนะ เซลอิบเรท อิท)
Don’t be afraid who you are
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ฮู ยู อาร์)
Celebrate who you are
(เซลอิบเรท ฮู ยู อาร์)
What you do, what you feel, what you see, who you are
(ว็อท ยู ดู , ว็อท ยู ฟีล , ว็อท ยู ซี , ฮู ยู อาร์)
Celebrate, celebrate
(เซลอิบเรท , เซลอิบเรท)
This is just me
(ดีซ ซิส จัซท มี)
I’m not afraid, I’m not ashamed
(แอม น็อท อัฟเรด , แอม น็อท อะเฌมด)
This is me
(ดีซ ซิส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is Me คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น