เนื้อเพลง Domino คำอ่านไทย Van Morrison

Don’t wannna discuss it
(ด้อนท์ วานนา ดีซคัซ ซิท)
Think it’s time for a change
(ธิงค อิทซ ไทม ฟอ รา เชนจ)
You may get disgusted
(ยู เม เก็ท ดิซกัซท)
Start thinkin’ that I’m strange
(ซทาท ติ้งกิน แดท แอม ซทเรนจ)

In that case I’ll go underground
(อิน แดท เคซ แอล โก อันเดิกเรานด)
Get some heavy rest
(เก็ท ซัม เฮฝอิ เร็ซท)
Never have to worry
(เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
About what is worst or what is best
(อะเบาท ว็อท อีส เวิซท ออ ว็อท อีส เบ็ซท)
[Get it]
([ เก็ท ดิธ ])

Oh oh Domino [it’s all right]
(โอ โอ โดมีโน่ [ อิทซ ซอร์ ไรท ])
Roll me over, Romeo, there you go
(โรล มี โอเฝอะ , โรมีโอ, แดร์ ยู โก)
Lord, have mercy
(ลอด , แฮ็ฝ เมอซิ)
I said oh-oh, Domino
(ไอ เซ็ด โอ โอ , โดมีโน่)
Roll me over, Romeo, there you go
(โรล มี โอเฝอะ , โรมีโอ, แดร์ ยู โก)
Say it again
(เซ อิท อะเกน)
I said oh-ooh-oh Domino
(ไอ เซ็ด โอ อู้ โอ โดมีโน่)
I said oh-ooh-ooh-oh Domino
(ไอ เซ็ด โอ อู้ อู้ โอ โดมีโน่)
[Dig It]
([ ดิก อิท ])

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

There’s no need for argument
(แดร์ โน นีด ฟอ อากิวเม็นท)
There’s no argument at all
(แดร์ โน อากิวเม็นท แอ็ท ดอร์)
And if you never hear from him
(แอ็นด อิฟ ยู เนฝเวอะ เฮีย ฟร็อม ฮิม)
That just means he didn’t call
(แดท จัซท มีน ฮี ดิ๊นอิน คอล)
Or vice versa
(ออ ไฝซ เวอร์ซ่า)
That depends on where ever you’re at
(แดท ดิเพนด ออน ฮแว เอฝเออะ ยัวร์ แอ็ท)
[All right]
([ ออล ไรท ])
And if you never hear from me
(แอ็นด อิฟ ยู เนฝเวอะ เฮีย ฟร็อม มี)
That just means I would rather not
(แดท จัซท มีน ซาย เวิด ราฑเออะ น็อท)

[Hit it]
([ ฮิท ดิธ ])
Oh oh Domino
(โอ โอ โดมีโน่)
[All right]
([ ออล ไรท ])
Roll me over Romeo, there you go
(โรล มี โอเฝอะ โรมีโอ, แดร์ ยู โก)
Lord have mercy
(ลอด แฮ็ฝ เมอซิ)
I said, oh oh Domino
(ไอ เซ็ด , โอ โอ โดมีโน่)
Roll me over Romeo, there you go
(โรล มี โอเฝอะ โรมีโอ, แดร์ ยู โก)
[Hey, all right]
([ เฮ , ออล ไรท ])
Say it again
(เซ อิท อะเกน)
Oh-oh-ooh-ooh Domino
(โอ โอ อู้ อู้ โดมีโน่)
[Hey, hit it]
([ เฮ , ฮิท ดิธ ])
I said oh-ooh-ooh Domino
(ไอ เซ็ด โอ อู้ อู้ โดมีโน่)

Well, Mr. DJ I just wanna hear
(เว็ล , มีซเทอะ ดีเจ ไอ จัซท วอนนา เฮีย)
Some rhythm and blues music
(ซัม ริธึ่ม แอ็นด บลู มยูสิค)
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)
On the radio
(ออน เดอะ เรดิโอ)

Uh-uh, all right
(อา อา , ออล ไรท)
Uh-uh, all right
(อา อา , ออล ไรท)
Uh-uh, all right
(อา อา , ออล ไรท)
Uh-uh
(อา อา)

Hear the band
(เฮีย เดอะ แบ็นด)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

One more time
(วัน โม ไทม)

[Instrumental to end]
([ อินซทรุเมนแท็ล ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Domino คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น