เนื้อเพลง Santa Claus Lane คำอ่านไทย Hilary Duff

I remeber last Christmas Eve
(ไอ remeber ลาซท ครีซมัซ อี๊ฟ)
Something happened that I couldn’t believe
(ซัมติง แฮพเพ็น แดท ไอ คูดซึ่น บิลีฝ)
I went for a walk as the snow came down
(ไอ เว็นท ฟอ รา วอค แอ็ส เดอะ ซโน เคม เดาน)
And when it stopped I was in a different town
(แอ็นด ฮเว็น หนิด สต๊อปพฺ ดาย วอส ซิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ทาวน์)
And the sign said have no fear; your not lost your here!
(แอ็นด เดอะ ไซน เซ็ด แฮ็ฝ โน เฟีย ; ยุร น็อท ล็อซท ยุร เฮียร !)

Walk in this Christmas
(วอค อิน ดีซ ครีซมัซ)
Down santa claus lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)
No need to wonder
(โน นีด ทู วันเดอะ)
No need to explain
(โน นีด ทู เอ็คซพเลน)
Just have soime faith in what you see
(จัซท แฮ็ฝ soime เฟธ อิน ว็อท ยู ซี)
Your right here where you wanna be
(ยุร ไรท เฮียร ฮแว ยู วอนนา บี)
Walk in this Christmas
(วอค อิน ดีซ ครีซมัซ)
Down santa claus lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)
Down Santa Claus Lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

Elves were standing in the street
(เอ็ลฝส เวอ ซแทนดิง อิน เดอะ ซทรีท)
Snow men and reindeer came out to greet
(ซโน เม็น แอ็นด เรนเดีย เคม เอ้า ทู กรีท)
Silver bells chimed frim far away
(ซีลเฝอะ เบลล์ ชิม frim ฟา อะเว)
As santa rode by on an open sleigh
(แอ็ส แซนดา โรด ไบ ออน แอน โอเพ็น ซเล)
And he told me have no fear
(แอ็นด ฮี โทลด มี แฮ็ฝ โน เฟีย)
Your not lost, your here!
(ยุร น็อท ล็อซท , ยุร เฮียร !)

Walk in this Christmas
(วอค อิน ดีซ ครีซมัซ)
Down santa claus lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)
No need to wonder
(โน นีด ทู วันเดอะ)
No need to explain
(โน นีด ทู เอ็คซพเลน)
Just have soime faith in what you see
(จัซท แฮ็ฝ soime เฟธ อิน ว็อท ยู ซี)
Your right here where you wanna be
(ยุร ไรท เฮียร ฮแว ยู วอนนา บี)
Walk in this Christmas
(วอค อิน ดีซ ครีซมัซ)
Down santa claus lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)
Down Santa Claus Lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

I don’t know How
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I dont know when
(ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น)
but one day
(บัท วัน เด)
I’ll be back again
(แอล บี แบ็ค อะเกน)

And he told me have no fear
(แอ็นด ฮี โทลด มี แฮ็ฝ โน เฟีย)
Your not lost your here
(ยุร น็อท ล็อซท ยุร เฮียร)

Walk in this Christmas
(วอค อิน ดีซ ครีซมัซ)
Down santa claus lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)
No need to wonder
(โน นีด ทู วันเดอะ)
No need to explain
(โน นีด ทู เอ็คซพเลน)
Just have soime faith in what you see
(จัซท แฮ็ฝ soime เฟธ อิน ว็อท ยู ซี)
Your right here where you wanna be
(ยุร ไรท เฮียร ฮแว ยู วอนนา บี)
Walk in this Christmas
(วอค อิน ดีซ ครีซมัซ)
Down santa claus lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

Down Santa Claus Lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

Down Santa Claus Lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

Down Santa Claus Lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

Down Santa Claus Lane
(เดาน แซนดา คลอส เลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Santa Claus Lane คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น