เนื้อเพลง Da Da คำอ่านไทย Alice Cooper

Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)

I don’t know what you mean about nasty feelings, it’s
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู มีน อะเบาท นาซทิ ฟีลอิง , อิทซ)

Let me help you out of this, you were starting to feel a
(เล็ท มี เฮ็ลพ ยู เอ้า อ็อฝ ดีซ , ยู เวอ ซทาททิง ทู ฟีล อะ)
certain way, violence, resentful.
(เซอทิน เว , ไฝโอะเล็นซ , ริเสนทฟุล)

How do you know that? I told you? I told you that?
(เฮา ดู ยู โน แดท ไอ โทลด ยู ไอ โทลด ยู แดท)

That’s right, remember yesterday?
(แด๊ท ไรท , ริเมมเบอะ เยซเทอะดิ)

I don’t want to talk about that, I don’t want to talk about it.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ทอค อะเบาท แดท , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
Let’s talk about, uh, talk about something else. Ok?
(เล็ท ทอค อะเบาท , อา , ทอค อะเบาท ซัมติง เอ็ลซ โอเค)

What would you like to talk about?
(ว็อท เวิด ยู ไลค ทู ทอค อะเบาท)

Uh
(อา)

Tell me about your son.
(เท็ล มี อะเบาท ยุร ซัน)

My son, yeah well, he took care of me. He’s took care of me
(มาย ซัน , เย่ เว็ล , ฮี ทุค แค อ็อฝ มี อีส ทุค แค อ็อฝ มี)
for a long, he still takes care of me. And she takes good, and
(ฟอ รา ล็อง , ฮี ซทิล เทค แค อ็อฝ มี แอ็นด ชี เทค เกิด , แอ็นด)
she takes care of me. She takes, she takes good care of me.
(ชี เทค แค อ็อฝ มี ชี เทค , ชี เทค เกิด แค อ็อฝ มี)
He takes care of me,
(ฮี เทค แค อ็อฝ มี ,)
Do you believe it
(ดู ยู บิลีฝ อิท)
I have a daughter too.
(ไอ แฮ็ฝ อะ ดอเทอะ ทู)

You don’t have a daughter.
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ดอเทอะ)

Yeah, I have a dauther, yeah.
(เย่ , ไอ แฮ็ฝ อะ dauther , เย่)

A son – you have a son, a son.
(อะ ซัน ยู แฮ็ฝ อะ ซัน , อะ ซัน)

No I, no I, all I have, I have
(โน ไอ , โน ไอ , ออล ไอ แฮ็ฝ , ไอ แฮ็ฝ)
I have a son, I have a son and a daughter, and a daughter.
(ไอ แฮ็ฝ อะ ซัน , ไอ แฮ็ฝ อะ ซัน แอ็นด อะ ดอเทอะ , แอ็นด อะ ดอเทอะ)
No, I have a son, daughter, daughter too, and a boy, and a boy
(โน , ไอ แฮ็ฝ อะ ซัน , ดอเทอะ , ดอเทอะ ทู , แอ็นด อะ บอย , แอ็นด อะ บอย)

Da Da
(ดา ดา)
Da Da
(ดา ดา)

I’m a little tired now
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล ไทร เนา)

Well that’s alright, I think that’s enough for today.
(เว็ล แด๊ท ออลไร๊ท , ไอ ธิงค แด๊ท อินัฟ ฟอ ทุเด)

I’m feeling rough and kinda hungry too.
(แอม ฟีลอิง รัฟ แอ็นด กินดา ฮังกริ ทู)

Da Da
(ดา ดา)

Who’s my boy?
(ฮู มาย บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Da คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น