เนื้อเพลง Be Happy คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
How can I love somebody else
(เฮา แค็น นาย ลัฝ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
If I can’t love myself enough to know
(อิฟ ฟาย แค็นท ลัฝ ไมเซลฟ อินัฟ ทู โน)
When it’s time,
(ฮเว็น อิทซ ไทม ,)
Time to let go
(ไทม ทู เล็ท โก)
Sing
(ซิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
All I really want
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท)
is to be happy
(อีส ทู บี แฮพพิ)
And to find a love that’s mine
(แอ็นด ทู ไฟนด อะ ลัฝ แด๊ท ไมน)
It would be so sweet
(อิท เวิด บี โซ สวี้ท)
[Repeat]
([ ริพีท ])

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
I ask for the sign
(ไอ อาซค ฟอ เดอะ ไซน)
From the sweet Lord above
(ฟร็อม เดอะ สวี้ท ลอด อะบัฝ)
I know the answer is in front of me
(ไอ โน ดิ อานเซอะ อีส ซิน ฟรันท อ็อฝ มี)
But when you think you’re in love
(บัท ฮเว็น ยู ธิงค ยัวร์ อิน ลัฝ)
You only see what you wanna see
(ยู โอ๊นลี่ ซี ว็อท ยู วอนนา ซี)
And all I see is me for you
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส มี ฟอ ยู)
And you for me
(แอ็นด ยู ฟอ มี)

Oh I cannot hide the way I feel inside
(โอ ไอ แคนน็อท ไฮด เดอะ เว ไอ ฟีล อีนไซด)
[No I don’t know why]
([ โน ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ])
I don’t know why but every day I wanna cry
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว บัท เอฝริ เด ไอ วอนนา คไร)
[Every day I wanna cry]
([ เอฝริ เด ไอ วอนนา คไร ])
If I give you one more try
(อิฟ ฟาย กิฝ ยู วัน โม ทไร)
To there rules, will you abide
(ทู แดร์ รูล , วิล ยู อะไบด)
And if I mean anything to you
(แอ็นด อิฟ ฟาย มีน เอนอิธิง ทู ยู)
Would it make everything all right
(เวิด ดิท เมค เอ๊วี่ติง ออล ไรท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I just wanna be so, so, happy
(ไอ จัซท วอนนา บี โซ , โซ , แฮพพิ)
But the answer lies in me
(บัท ดิ อานเซอะ ไล ซิน มี)
I do believe
(ไอ ดู บิลีฝ)
That we can be happy
(แดท วี แค็น บี แฮพพิ)
I said I wanna be happy, yeah
(ไอ เซ็ด ดาย วอนนา บี แฮพพิ , เย่)

[Vs.3]
([ Vs ที ])
Life is too short
(ไลฟ อีส ทู ฌอท)
To be tryin to play some games
(ทู บี ทายอิน ทู พเล ซัม เกม)
Now take some time and think about
(เนา เทค ซัม ไทม แอ็นด ธิงค อะเบาท)
If it’s really worth losing me
(อิฟ อิทซ ริแอ็ลลิ เวิธ โรซิง มี)
Why must it be this way
(ฮไว มัซท ดิธ บี ดีซ เว)
Why do you have to play with my mind
(ฮไว ดู ยู แฮ็ฝ ทู พเล วิฑ มาย ไมนด)
All the time
(ออล เดอะ ไทม)
Help me sing it
(เฮ็ลพ มี ซิง อิท)

All I really want is for me to be happy
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ฟอ มี ทู บี แฮพพิ)
Ohhh, just help me sing it
(โอ้ , จัซท เฮ็ลพ มี ซิง อิท)
All I really want is for me to be happy
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ฟอ มี ทู บี แฮพพิ)
Yeahhhhhhh
(เย้)
All I really want is for me to be happy
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ฟอ มี ทู บี แฮพพิ)
Oh, you know I wanna be happy, yeah, yeah
(โอ , ยู โน ไอ วอนนา บี แฮพพิ , เย่ , เย่)
~repeat through chorus~
(~repeat ธรู chorus~)

I don’t wanna have to worry about nothin no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู เวอริ อะเบาท นอทติน โน โม)
Said I wanna be, said I wanna be, said I wanna be
(เซ็ด ดาย วอนนา บี , เซ็ด ดาย วอนนา บี , เซ็ด ดาย วอนนา บี)
[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Happy คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น