เนื้อเพลง M.o.r. คำอ่านไทย Blur

It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
I need to unload
(ไอ นีด ทู อันโลด)
Under the pressure
(อันเดอะ เดอะ พเรฌเออะ)
Gone middle of the road
(กอน มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ โรด)
Fall into fashion
(ฟอล อีนทุ แฟฌอัน)
Fall out again
(ฟอล เอ้า อะเกน)
We stick together
(วี ซทิค ทุเกฑเออะ)
Cause it never ends
(คอส อิท เนฝเวอะ เอ็นด)

Here comes a low
(เฮียร คัม ซา โล)
I’m a boy and you’re a girl
(แอม มา บอย แอ็นด ยัวร์ อะ เกิล)
Here comes a high
(เฮียร คัม ซา ไฮ)
The only ones in the world
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ซิน เดอะ เวิลด)
Here comes everything
(เฮียร คัม เอ๊วี่ติง)
You and me can work it out
(ยู แอ็นด มี แค็น เวิค อิท เอ้า)
Here it comes
(เฮียร อิท คัม)
You, me, we’ll work it out!
(ยู , มี , เว็ล เวิค อิท เอ้า !)

Here comes tomorrow
(เฮียร คัม ทุมอโร)
1 2 3 episodes
(วัน ทู ที เอพอิดซด)
We stick together
(วี ซทิค ทุเกฑเออะ)
Gone middle of the road
(กอน มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ โรด)
Cause that’s entertainment
(คอส แด๊ท เอนเทอะเทนเม็นท)
It’s the sound of the wheel
(อิทซ เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ฮวีล)
It rolls on forever
(อิท โรล ออน เฟาะเรฝเออะ)
You know how good it feels
(ยู โน เฮา เกิด ดิท ฟีล)

Here comes a low
(เฮียร คัม ซา โล)
I’m a boy and you’re a girl
(แอม มา บอย แอ็นด ยัวร์ อะ เกิล)
Here comes a high
(เฮียร คัม ซา ไฮ)
The only ones that’s in the world
(ดิ โอ๊นลี่ วัน แด๊ท ซิน เดอะ เวิลด)
Here comes everything
(เฮียร คัม เอ๊วี่ติง)
We’re like monkeys out in the space
(เวีย ไลค มังคิ เอ้า อิน เดอะ ซเพซ)
Here it comes
(เฮียร อิท คัม)
We are members of the human race
(วี อาร์ เมมเบอะ อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น เรซ)
You, me, we’ll work it out!
(ยู , มี , เว็ล เวิค อิท เอ้า !)

It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
I need to unload
(ไอ นีด ทู อันโลด)
Under the pressure
(อันเดอะ เดอะ พเรฌเออะ)
Gone middle of the road
(กอน มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ โรด)
Fall into fashion
(ฟอล อีนทุ แฟฌอัน)
Fall out again
(ฟอล เอ้า อะเกน)
We stick together
(วี ซทิค ทุเกฑเออะ)
Cause it never ends
(คอส อิท เนฝเวอะ เอ็นด)

Here comes a low
(เฮียร คัม ซา โล)
I’m a boy and you’re a girl
(แอม มา บอย แอ็นด ยัวร์ อะ เกิล)
Here comes a high
(เฮียร คัม ซา ไฮ)
you’re the only one that’s in the world
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แด๊ท ซิน เดอะ เวิลด)
Here comes everything
(เฮียร คัม เอ๊วี่ติง)
You and me can work it out
(ยู แอ็นด มี แค็น เวิค อิท เอ้า)
Here it comes
(เฮียร อิท คัม)
You, me, we’ll work it out!
(ยู , มี , เว็ล เวิค อิท เอ้า !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.o.r. คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น