เนื้อเพลง King & Country คำอ่านไทย Seth Lakeman

Folding hills and a silver lane,
(Foldings ฮิล แซน อะ ซีลเฝอะ เลน ,)
A weeping maid, an evening in the rain,
(อะ วิปพิง เมด , แอน อีฝนิง อิน เดอะ เรน ,)
Roses ramble and the trees hang low,
(โรส แรมเบิล แอ็นด เดอะ ทรี แฮ็ง โล ,)
We sit and drink to all good friends we
(วี ซิท แอ็นด ดริงค ทู ออล เกิด ฟเร็นด วี)
know.
(โน)

`Tis I my love who’ll leave in June,
(`Tis ซาย มาย ลัฝ อ๊าว ลีฝ อิน จูน ,)
For twenty five days no more.
(ฟอ ทเวนทิ ไฟฝ เด โน โม)
Now mark that spot from whence I came
(เนา ม๊าร์ค แดท สพอท ฟร็อม ฮเว็นซ ไอ เคม)
It’s for king and country I`ll come back
(อิทซ ฟอ คิง แอ็นด คันทริ I`ll คัม แบ็ค)
again.
(อะเกน)

The first season passed without news.
(เดอะ เฟิซท ซี๊ซั่น พาซ วิเฑาท นยู)
Two weeks gone and still no autumn
(ทู วีค กอน แอ็นด ซทิล โน ออทัม)
tune.
(ทยูน)
The leaves they weep for the loss of their
(เดอะ ลีฝ เด วีพ ฟอ เดอะ โรซอ็อฝ แด)
spring,
(ซพริง ,)
The dimming days they serve no better
(เดอะ dimmings เด เด เซิฝ โน เบทเทอะ)
king.
(คิง)

`Tis I my love who fought for you.
(`Tis ซาย มาย ลัฝ ฮู ฟอท ฟอ ยู)
For twenty five weeks no more.
(ฟอ ทเวนทิ ไฟฝ วีค โน โม)
Now mark that spot from whence I came
(เนา ม๊าร์ค แดท สพอท ฟร็อม ฮเว็นซ ไอ เคม)
It’s for king and country I`ll come back
(อิทซ ฟอ คิง แอ็นด คันทริ I`ll คัม แบ็ค)
again.
(อะเกน)

The wind blew in a few small drops of
(เดอะ วินด บลู อิน อะ ฟยู ซมอล ดร็อพ อ็อฝ)
rain.
(เรน)
She followed them `til her tears ran down
(ชี ฟอลโล เฑ็ม `til เฮอ เทีย แร็น เดาน)
again.
(อะเกน)
I`ll do as much as any young man may.
(I`ll ดู แอ็ส มัช แอ็ส เอนอิ ยัง แม็น เม)
Please don`t sit and mourn I`ll come
(พลีส don`t ซิท แอ็นด โมน I`ll คัม)
back rich and brave.
(แบ็ค ริช แอ็นด บเรฝ)

`Tis I my love who fell for you,
(`Tis ซาย มาย ลัฝ ฮู เฟ็ล ฟอ ยู ,)
After twenty five months no more.
(อาฟเทอะ ทเวนทิ ไฟฝ มันธ โน โม)
Now mark that spot from whence I came
(เนา ม๊าร์ค แดท สพอท ฟร็อม ฮเว็นซ ไอ เคม)
It’s for king and country I`ll come back
(อิทซ ฟอ คิง แอ็นด คันทริ I`ll คัม แบ็ค)
again.
(อะเกน)
I’ll come back to you on the longest day.
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู ออน เดอะ ลองเกตชฺ เด)
I’ll come back to you when I’m rich and
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู ฮเว็น แอม ริช แอ็นด)
brave.
(บเรฝ)
I’ll come back to you.
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู)

Out of the doorway her hands upon her
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ดอร์เวย์ เฮอ แฮ็นด อุพอน เฮอ)
head,
(เฮ็ด ,)
The weeping maid, her love was lost or
(เดอะ วิปพิง เมด , เฮอ ลัฝ วอส ล็อซท ออ)
dead.
(เด็ด)
Her longest day had only just begun.
(เฮอ ลองเกตชฺ เด แฮ็ด โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)
She cursed the man who favoured for
(ชี เคิซ เดอะ แม็น ฮู เฟเฝอะ ฟอ)
the gun.
(เดอะ กัน)

`Tis I my love who fell for you.
(`Tis ซาย มาย ลัฝ ฮู เฟ็ล ฟอ ยู)
For twenty five years or more
(ฟอ ทเวนทิ ไฟฝ เยีย ออ โม)
Now mark that spot from whence we
(เนา ม๊าร์ค แดท สพอท ฟร็อม ฮเว็นซ วี)
came
(เคม)
It’s for king and country I`ll come back
(อิทซ ฟอ คิง แอ็นด คันทริ I`ll คัม แบ็ค)
again.
(อะเกน)
I’ll come back to you on the longest day.
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู ออน เดอะ ลองเกตชฺ เด)
I’ll come back to you when I’m rich and
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู ฮเว็น แอม ริช แอ็นด)
brave.
(บเรฝ)
I’ll come back to you on the longest day.
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู ออน เดอะ ลองเกตชฺ เด)
I’ll come back to you
(แอล คัม แบ็ค ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง King & Country คำอ่านไทย Seth Lakeman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น