เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย David Crosby

It was one of those great stories that you can’t put down at night
(อิท วอส วัน อ็อฝ โฑส กเรท สตอยสฺ แดท ยู แค็นท พัท เดาน แอ็ท ไนท)
The hero knew what he had to do and he wasn’t afraid to fight
(เดอะ ฮีโร นยู ว็อท ฮี แฮ็ด ทู ดู แอ็นด ฮี วอสซึ้น อัฟเรด ทู ไฟท)
The villain goes to jail while the hero goes free
(เดอะ ฝีลลิน โกซ ทู เจล ฮไวล เดอะ ฮีโร โกซ ฟรี)
I wish it were that simple for me
(ไอ วิฌ อิท เวอ แดท ซิ๊มเพิ่ล ฟอ มี)

And the reason that she loved him
(แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น แดท ชี ลัฝ ฮิม)
Was the reason I loved him too
(วอส เดอะ รี๊ซั่น นาย ลัฝ ฮิม ทู)
And he never wondered what was right or wrong
(แอ็นด ฮี เนฝเวอะ วันเดอะ ว็อท วอส ไรท ออ ร็อง)
He just knew, he just knew
(ฮี จัซท นยู , ฮี จัซท นยู)

[Instrumental [Synths and Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ Synths แซน อิเลคทริค กิทา ] ])

Shadow and shade mix together at dawn
(แฌดโอ แอ็นด เฌด มิคซ ทุเกฑเออะ แรท ดอน)
But by the time you catch them simplicity’s gone
(บัท ไบ เดอะ ไทม ยู แค็ช เฑ็ม ซิมพลีซอิทิ กอน)
So we sort through the pieces my friends and I
(โซ วี ซอท ธรู เดอะ พีซ มาย ฟเร็นด แซน ดาย)
Searching through the darkness to find the breaks in the sky
(เซิชอิง ธรู เดอะ ดาคเน็ซ ทู ไฟนด เดอะ บเรค ซิน เดอะ ซไค)

And the reason that she loved him
(แอ็นด เดอะ รี๊ซั่น แดท ชี ลัฝ ฮิม)
Was the reason I loved him too
(วอส เดอะ รี๊ซั่น นาย ลัฝ ฮิม ทู)
And he never wondered what was right or wrong
(แอ็นด ฮี เนฝเวอะ วันเดอะ ว็อท วอส ไรท ออ ร็อง)
He just knew, he just knew
(ฮี จัซท นยู , ฮี จัซท นยู)

[Instrumental [Synths and Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ Synths แซน อิเลคทริค กิทา ] ])

And we wonder yes, we wonder
(แอ็นด วี วันเดอะ เย็ซ , วี วันเดอะ)
How do you make sense of this
(เฮา ดู ยู เมค เซ็นซ อ็อฝ ดีซ)
When the hero kills the maiden
(ฮเว็น เดอะ ฮีโร คิล เดอะ เมเดน)
With his kiss, with his kiss
(วิฑ ฮิส คิซ , วิฑ ฮิส คิซ)

[Instrumental [Synths and Electric Guitar]]
([ อินซทรุเมนแท็ล [ Synths แซน อิเลคทริค กิทา ] ])

Well, it was one of those great stories that you can’t put down at night
(เว็ล , อิท วอส วัน อ็อฝ โฑส กเรท สตอยสฺ แดท ยู แค็นท พัท เดาน แอ็ท ไนท)
The hero knew what he had to do and he wasn’t afraid to fight
(เดอะ ฮีโร นยู ว็อท ฮี แฮ็ด ทู ดู แอ็นด ฮี วอสซึ้น อัฟเรด ทู ไฟท)
The villain goes to jail while the hero goes free
(เดอะ ฝีลลิน โกซ ทู เจล ฮไวล เดอะ ฮีโร โกซ ฟรี)
I wish it were that simple for me
(ไอ วิฌ อิท เวอ แดท ซิ๊มเพิ่ล ฟอ มี)

Were that simple for me
(เวอ แดท ซิ๊มเพิ่ล ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย David Crosby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น