เนื้อเพลง Over The Edge คำอ่านไทย Akon

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I’m here at the crossroad
(แอม เฮียร แอ็ท เดอะ คอสโรด)
Where my life is heading? Man, I don’t know
(ฮแว มาย ไลฟ อีส เฮดอิง แม็น , ไอ ด้อนท์ โน)
Should I stay or should I go?
(เชิด ดาย ซเท ออ เชิด ดาย โก)
Coz anything’s better than what I’ve been through
(คอซ เอนอิธิง เบทเทอะ แฑ็น ว็อท แอฝ บีน ธรู)
What I would give to get a sign from up above?
(ว็อท ไอ เวิด กิฝ ทู เก็ท ดา ไซน ฟร็อม อัพ อะบัฝ)
Letting me know that everything would be OK
(เลทดิง มี โน แดท เอ๊วี่ติง เวิด บี โอเค)
I wish someone would pull me off from out of the mud
(ไอ วิฌ ซัมวัน เวิด พุล มี ออฟฟ ฟร็อม เอ้า อ็อฝ เดอะ มัด)
Will anyone out there say to me
(วิล เอนอิวัน เอ้า แดร์ เซ ทู มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m here, for you
(แอม เฮียร , ฟอ ยู)
Don’t worry coz I got you [I got you baby]
(ด้อนท์ เวอริ คอซ ไอ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู เบบิ ])
Don’t trip [don’t trip]
(ด้อนท์ ทริพ [ ด้อนท์ ทริพ ])
Don’t stress [don’t stress]
(ด้อนท์ ซทเร็ซ [ ด้อนท์ ซทเร็ซ ])
My life seems to be hell
(มาย ไลฟ ซีม ทู บี เฮ็ล)
Over the edge
(โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now everyday that goes by
(เนา เอวี่เดย์ แดท โกซ ไบ)
I see things that’ll make another man cry
(ไอ ซี ธิง แธดิลเมค แอะนัธเออะ แม็น คไร)
I’m sitting wondering why
(แอม ซีททิง วันเดอะริง ฮไว)
I can’t find that someone to fit in my life
(ไอ แค็นท ไฟนด แดท ซัมวัน ทู ฟิท อิน มาย ไลฟ)
see I was searching, but am I worth it?
(ซี ไอ วอส เซิชอิง , บัท แอ็ม ไอ เวิธ อิท)
And did they ever think I’m good enough for them?
(แอ็นด ดิด เด เอฝเออะ ธิงค แอม เกิด อินัฟ ฟอ เฑ็ม)
Despite my suffering I felt the loving [felt the loving]
(ดิซไพท มาย ซัฟเฟอะริง ไอ เฟ็ลท เดอะ ลัฝอิง [ เฟ็ลท เดอะ ลัฝอิง ])
The blessing came when I needed it the most
(เดอะ บเลซซิง เคม ฮเว็น นาย นีด ดิท เดอะ โมซท)

And that’s the sign that I received from up above
(แอ็นด แด๊ท เดอะ ไซน แดท ไอ รีซีฝ ฟร็อม อัพ อะบัฝ)
Letting me know that everything would be OK
(เลทดิง มี โน แดท เอ๊วี่ติง เวิด บี โอเค)
And that was that something that pulled me out of the mud
(แอ็นด แดท วอส แดท ซัมติง แดท พุล มี เอ้า อ็อฝ เดอะ มัด)
And also was the one that said to me
(แอ็นด ออลโซ วอส ดิ วัน แดท เซ็ด ทู มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m here, for you
(แอม เฮียร , ฟอ ยู)
Don’t worry coz I got you [I got you baby]
(ด้อนท์ เวอริ คอซ ไอ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู เบบิ ])
Don’t trip [don’t trip]
(ด้อนท์ ทริพ [ ด้อนท์ ทริพ ])
Don’t stress [don’t stress]
(ด้อนท์ ซทเร็ซ [ ด้อนท์ ซทเร็ซ ])
My life seems to be hell
(มาย ไลฟ ซีม ทู บี เฮ็ล)
Over the edge
(โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)

No matter, no matter how far you fall down
(โน แมทเทอะ , โน แมทเทอะ เฮา ฟา ยู ฟอล เดาน)
You gotta, you gotta be ready to stand up
(ยู กอททะ , ยู กอททะ บี เรดอิ ทู ซแท็นด อัพ)
I’ve been through the same things you going through now [Been through the same things]
(แอฝ บีน ธรู เดอะ เซม ธิง ยู โกอิ้ง ธรู เนา [ บีน ธรู เดอะ เซม ธิง ])
But you gotta believe in you
(บัท ยู กอททะ บิลีฝ อิน ยู)

No matter, no matter how far you fall down
(โน แมทเทอะ , โน แมทเทอะ เฮา ฟา ยู ฟอล เดาน)
You gotta, you gotta be ready to stand up [Gotta be ready]
(ยู กอททะ , ยู กอททะ บี เรดอิ ทู ซแท็นด อัพ [ กอททะ บี เรดอิ ])
I’ve been through the same things you going through now [Stand up]
(แอฝ บีน ธรู เดอะ เซม ธิง ยู โกอิ้ง ธรู เนา [ ซแท็นด อัพ ])
But you gotta believe in you [Coz I got you]
(บัท ยู กอททะ บิลีฝ อิน ยู [ คอซ ไอ ก็อท ยู ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m here, for you
(แอม เฮียร , ฟอ ยู)
Don’t worry coz I got you [I got you baby]
(ด้อนท์ เวอริ คอซ ไอ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู เบบิ ])
Don’t trip [don’t trip]
(ด้อนท์ ทริพ [ ด้อนท์ ทริพ ])
Don’t stress [don’t stress]
(ด้อนท์ ซทเร็ซ [ ด้อนท์ ซทเร็ซ ])
My life seems to be hell
(มาย ไลฟ ซีม ทู บี เฮ็ล)
Over the edge
(โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m here [I’m here for you], for you [I need you too]
(แอม เฮียร [ แอม เฮียร ฟอ ยู ] , ฟอ ยู [ ไอ นีด ยู ทู ])
Don’t worry [Stand Up] because I got you [Stand Up]
(ด้อนท์ เวอริ [ ซแท็นด อัพ ] บิคอส ไอ ก็อท ยู [ ซแท็นด อัพ ])
Don’t trip [I’m here for you]
(ด้อนท์ ทริพ [ แอม เฮียร ฟอ ยู ])
Don’t stress [I need you too]
(ด้อนท์ ซทเร็ซ [ ไอ นีด ยู ทู ])
My life [Stand Up] seems to be hell [Stand Up]
(มาย ไลฟ [ ซแท็นด อัพ ] ซีม ทู บี เฮ็ล [ ซแท็นด อัพ ])
Over the edge
(โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)
Feels like I’m heading over the edge
(ฟีล ไลค แอม เฮดอิง โอเฝอะ ดิ เอ็จ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over The Edge คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น