เนื้อเพลง Take Away My Pain คำอ่านไทย Dream Theater

[l: John Petrucci dedicated to John E. Petrucci]
([ แอล : จอน เพอทูชชี่ เดดอิเคท ทู จอน อี เพอทูชชี่ ])

I was sitting on the edge of his bed
(ไอ วอส ซีททิง ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ฮิส เบ็ด)
Staring at the headlines on the paper
(ซแทริง แอ็ท เดอะ เฮดไลน์ ออน เดอะ เพเพอะ)
He said, ” look at poor gene kelly
(ฮี เซ็ด , ” ลุค แกท พูร จีน เคลลี่)
I guess he won’t be singing in the rain. ”
(ไอ เก็ซ ฮี ว็อนท บี ซิงกิง อิน เดอะ เรน “)
You can take away my heroes
(ยู แค็น เทค อะเว มาย อีโร)
Can you take away my pain
(แค็น ยู เทค อะเว มาย เพน)

Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
Leave the cold outside
(ลีฝ เดอะ โคลด เอาทไซด)
Please don’t let it rain
(พลีส ด้อนท์ เล็ท ดิธ เรน)
Don’t stumble on my pride
(ด้อนท์ แสตมเบิล ออน มาย พไรด)
Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
I’m not frightened any more
(แอม น็อท ไฟท์อึน เอนอิ โม)
Just stay with me tonight
(จัซท ซเท วิฑ มี ทุไนท)
I’m tired of this fight
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ไฟท)
Soon I’ll be knocking at your door
(ซูน แอล บี นอคกิง แอ็ท ยุร โด)

She was standing by the edge of his bed
(ชี วอส ซแทนดิง ไบ ดิ เอ็จ อ็อฝ ฮิส เบ็ด)
Staring at the message on their faces
(ซแทริง แอ็ท เดอะ เมซซิจ ออน แด เฟซ)
He said, ” what else can you do babe?
(ฮี เซ็ด , ” ว็อท เอ็ลซ แค็น ยู ดู เบบ)
I guess i won’t be coming home again. ”
(ไอ เก็ซ ซาย ว็อนท บี คัมอิง โฮม อะเกน “)
They just took away all my promises
(เด จัซท ทุค อะเว ออล มาย พรอมอิซ)
Make them take away my pain
(เมค เฑ็ม เทค อะเว มาย เพน)

Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
Leave the cold outside
(ลีฝ เดอะ โคลด เอาทไซด)
Please don’t let it rain
(พลีส ด้อนท์ เล็ท ดิธ เรน)
Don’t stumble on my pride
(ด้อนท์ แสตมเบิล ออน มาย พไรด)
Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
I’m not frightened any more
(แอม น็อท ไฟท์อึน เอนอิ โม)
Just stay with me tonight
(จัซท ซเท วิฑ มี ทุไนท)
I’m tired of this fight
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ไฟท)
Soon I’ll be knocking at your door
(ซูน แอล บี นอคกิง แอ็ท ยุร โด)

His final scene
(ฮิส ไฟแน็ล ซีน)
The actor bows
(ดิ แอคเทอะ เบา)
And all those years
(แอ็นด ออล โฑส เยีย)
Are gone somehow
(อาร์ กอน ซัมฮาว)
The crowd applauds
(เดอะ คเราด แอ็พลอด)
The curtain fails
(เดอะ เคอทิน เฟล)

I was standing by the edge of the water
(ไอ วอส ซแทนดิง ไบ ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ วอเทอะ)
I noticed my reflection in the waves
(ไอ โนทิซ มาย ริฟเคลฌัน อิน เดอะ เวฝ)
Then i saw you looking back at me
(เด็น นาย ซอ ยู ลุคอิง แบ็ค แกท มี)
And i knew that for a moment
(แอ็นด ดาย นยู แดท ฟอ รา โมเม็นท)
You were calling out my name
(ยู เวอ คอลลิง เอ้า มาย เนม)
You took away my hero
(ยู ทุค อะเว มาย ฮีโร)
Will you take away my pain
(วิล ยู เทค อะเว มาย เพน)

Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
Let the cold inside
(เล็ท เดอะ โคลด อีนไซด)
It’s time to let it rain
(อิทซ ไทม ทู เล็ท ดิธ เรน)
There’s nothing left to hide
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู ไฮด)
Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
I’m not frightened any more
(แอม น็อท ไฟท์อึน เอนอิ โม)
I’m learning to survive
(แอม เลอนิง ทู เซอะไฝฝ)
Without you in my life
(วิเฑาท ยู อิน มาย ไลฟ)
Til you come knocking at my door…….
(ทิล ยู คัม นอคกิง แอ็ท มาย โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Away My Pain คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น