เนื้อเพลง Don’t Think Twice, It’s All Right คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(ไบ บ็อบ ดายแลน)

It ain’t no use to sit and wonder why, babe
(อิท เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด วันเดอะ ฮไว , เบบ)
It don’t matter, anyhow
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ , เอนอิเฮา)
An’ it ain’t no use to sit and wonder why, babe
(แอน หนิด เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด วันเดอะ ฮไว , เบบ)
If you don’t know by now
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน ไบ เนา)
When your rooster crows at the break of dawn
(ฮเว็น ยุร รูซเทอะ คโร แอ็ท เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Look out your window and I’ll be gone
(ลุค เอ้า ยุร วีนโด แอ็นด แอล บี กอน)
you’re the reason I’m trav’lin’ on
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม travlin ออน)
Don’t think twice, it’s all right
(ด้อนท์ ธิงค ทไวซ , อิทซ ซอร์ ไรท)

It ain’t no use in turnin’ on your light, babe
(อิท เอน โน ยูซ อิน เทินนิน ออน ยุร ไลท , เบบ)
That light I never knowed
(แดท ไลท ไอ เนฝเวอะ โน)
An’ it ain’t no use in turnin’ on your light, babe
(แอน หนิด เอน โน ยูซ อิน เทินนิน ออน ยุร ไลท , เบบ)
I’m on the dark side of the road
(แอม ออน เดอะ ดาค ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
Still I wish there was somethin’ you would do or say
(ซทิล ไอ วิฌ แดร์ วอส ซัมติน ยู เวิด ดู ออ เซ)
To try and make me change my mind and stay
(ทู ทไร แอ็นด เมค มี เชนจ มาย ไมนด แอ็นด ซเท)
We never did too much talkin’ anyway
(วี เนฝเวอะ ดิด ทู มัช ทอคกิ่น เอนอิเว)
So don’t think twice, it’s all right
(โซ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ , อิทซ ซอร์ ไรท)

It ain’t no use in callin’ out my name, gal
(อิท เอน โน ยูซ อิน คอลลิน เอ้า มาย เนม , แก็ล)
Like you never did before
(ไลค ยู เนฝเวอะ ดิด บิโฟ)
It ain’t no use in callin’ out my name, gal
(อิท เอน โน ยูซ อิน คอลลิน เอ้า มาย เนม , แก็ล)
I can’t hear you any more
(ไอ แค็นท เฮีย ยู เอนอิ โม)
I’m a-thinkin’ and a-wond’rin’ all the way down the road
(แอม มา ติ้งกิน แอ็นด อะ wondrin ออล เดอะ เว เดาน เดอะ โรด)
I once loved a woman, a child I’m told
(ไอ วันซ ลัฝ อะ วูมเอิน , อะ ไชล แอม โทลด)
I give her my heart but she wanted my soul
(ไอ กิฝ เฮอ มาย ฮาท บัท ชี ว็อนท มาย โซล)
But don’t think twice, it’s all right
(บัท ด้อนท์ ธิงค ทไวซ , อิทซ ซอร์ ไรท)

I’m walkin’ down that long, lonesome road, babe
(แอม วอคกิน เดาน แดท ล็อง , โลนซัม โรด , เบบ)
Where I’m bound, I can’t tell
(ฮแว แอม เบานด , ไอ แค็นท เท็ล)
But goodbye’s too good a word, gal
(บัท กู๊ดบาย ทู เกิด อะ เวิด , แก็ล)
So I’ll just say fare thee well
(โซ แอล จัซท เซ แฟ ฑี เว็ล)
I ain’t sayin’ you treated me unkind
(ไอ เอน เซย์อิน ยู ทีอี มี อันไคนด)
You could have done better but I don’t mind
(ยู เคิด แฮ็ฝ ดัน เบทเทอะ บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
You just kinda wasted my precious time
(ยู จัซท กินดา ว็อซท มาย พเรฌอัซ ไทม)
But don’t think twice, it’s all right
(บัท ด้อนท์ ธิงค ทไวซ , อิทซ ซอร์ ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Think Twice, It’s All Right คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น