เนื้อเพลง Life Is A Flower คำอ่านไทย Ace Of Base

We live in a free world
(วี ไลฝ อิน อะ ฟรี เวิลด)
I whistle down the wind
(ไอ วิสเทิ่ล เดาน เดอะ วินด)
Carry on smiling
(แคริ ออน ซไมลอิง)
And the world will smile with you
(แอ็นด เดอะ เวิลด วิล ซไมล วิฑ ยู)
Life is a flower
(ไลฟ อีส ซา ฟเลาเออะ)
So precious in your hand
(โซ พเรฌอัซ ซิน ยุร แฮ็นด)
Carry on smiling
(แคริ ออน ซไมลอิง)
And the world will smile with you
(แอ็นด เดอะ เวิลด วิล ซไมล วิฑ ยู)

When every race is run
(ฮเว็น เอฝริ เรซ อีส รัน)
And the day is closing in
(แอ็นด เดอะ เด อีส โครสซิง อิน)
I don’t care about the world
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เดอะ เวิลด)
I’m living for the light
(แอม ลีฝอิง ฟอ เดอะ ไลท)
Don’t cry for me today, ah-ah ah…
(ด้อนท์ คไร ฟอ มี ทุเด , อา อา อา)

We live in a free world
(วี ไลฝ อิน อะ ฟรี เวิลด)
I whistle down the wind…
(ไอ วิสเทิ่ล เดาน เดอะ วินด)

I can not be your judge
(ไอ แค็น น็อท บี ยุร จัจ)
Mr. Jailer is your host
(มีซเทอะ เจลเออะ อีส ยุร โฮซท)
He’s keeping you inside
(อีส คีพอิง ยู อีนไซด)
And hides you from the world
(แอ็นด ไฮด ยู ฟร็อม เดอะ เวิลด)
No catcher in the rye
(โน แคชเชอร์ อิน เดอะ ไร)
Can help you from yourself
(แค็น เฮ็ลพ ยู ฟร็อม ยุรเซลฟ)

We live in a free world
(วี ไลฝ อิน อะ ฟรี เวิลด)
I whistle down the wind…
(ไอ วิสเทิ่ล เดาน เดอะ วินด)

Please Mr. Agony
(พลีส มีซเทอะ แอกโอะนิ)
Release them for a while
(รีลีซ เฑ็ม ฟอ รา ฮไวล)
Learn them the consequences of
(เลิน เฑ็ม เดอะ คอนซิคเว็นซ อ็อฝ)
Living without life
(ลีฝอิง วิเฑาท ไลฟ)

We live in a free world…
(วี ไลฝ อิน อะ ฟรี เวิลด)
[repeat & fade]
([ ริพีท & เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Is A Flower คำอ่านไทย Ace Of Base

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น