เนื้อเพลง Starseed คำอ่านไทย Our Lady Peace

i let go of the world that was holding
(ไอ เล็ท โก อ็อฝ เดอะ เวิลด แดท วอส โฮลดิง)
a passenger that could not fly
(อะ แพซเซ็นเจอะ แดท เคิด น็อท ฟไล)
in search of souls
(อิน เซิช อ็อฝ โซล)
souls in search of something
(โซล ซิน เซิช อ็อฝ ซัมติง)
let it go
(เล็ท ดิธ โก)
let it slide
(เล็ท ดิธ ซไลด)

when i find out what went on
(ฮเว็น นาย ไฟนด เอ้า ว็อท เว็นท ออน)
i’ll bring it back
(แอล บริง อิท แบ็ค)
it won’t be easy
(อิท ว็อนท บี อีสอิ)
they won’t believe how a man
(เด ว็อนท บิลีฝ เฮา อะ แม็น)
he could drown
(ฮี เคิด ดเราน)
in a starseed
(อิน อะ starseed)

i hoped to find why this world wasn’t glowing
(ไอ ฮ็อพ ทู ไฟนด ฮไว ดีซ เวิลด วอสซึ้น โกลวิง)
glowing it darkens as we end this ride
(โกลวิง อิท ดาเค็น แอ็ส วี เอ็นด ดีซ ไรด)
i’ve fallen back under the equator
(แอฝ ฟอลเล็น แบ็ค อันเดอะ ดิ อิคเวเตอะ)
I’m back inside I’m back inside
(แอม แบ็ค อีนไซด แอม แบ็ค อีนไซด)

when i find out what went on
(ฮเว็น นาย ไฟนด เอ้า ว็อท เว็นท ออน)
i’ll bring it back but it won’t be easy
(แอล บริง อิท แบ็ค บัท ดิธ ว็อนท บี อีสอิ)
they won’t believe the man he could
(เด ว็อนท บิลีฝ เดอะ แม็น ฮี เคิด)
but i’d choose starseed over nothing
(บัท อาย ชูส starseed โอเฝอะ นัธอิง)
nothing
(นัธอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starseed คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น