เนื้อเพลง Helter Skelter คำอ่านไทย The Beatles

When I get to the bottom I go back to the top of the slide
(ฮเว็น นาย เก็ท ทู เดอะ บอตตัม ไอ โก แบ็ค ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ ซไลด)
Where I stop and I turn and I go for a ride
(ฮแว ไอ ซท็อพ แอ็นด ดาย เทิน แอ็นด ดาย โก ฟอ รา ไรด)
Till I get to the bottom and I see you again.
(ทิล ไอ เก็ท ทู เดอะ บอตตัม แอ็นด ดาย ซี ยู อะเกน)

Do you, don’t you want me to love you
(ดู ยู , ด้อนท์ ยู ว็อนท มี ทู ลัฝ ยู)
I’m coming down fast but I’m miles above you
(แอม คัมอิง เดาน ฟัซท บัท แอม ไมล อะบัฝ ยู)
Tell me tell me tell me come on tell me the answer
(เท็ล มี เท็ล มี เท็ล มี คัมมอน เท็ล มี ดิ อานเซอะ)
You may be a lover but you ain’t no dancer.
(ยู เม บี อะ ลัฝเออะ บัท ยู เอน โน แดนเซอร์)

Helter skelter helter skelter
(เฮวเทอ สเกวเทอร์ เฮวเทอ สเกวเทอร์)
Helter skelter.
(เฮวเทอ สเกวเทอร์)

Will you, won’t you want me to make you
(วิล ยู , ว็อนท ยู ว็อนท มี ทู เมค ยู)
I’m coming down fast but don’t let me break you
(แอม คัมอิง เดาน ฟัซท บัท ด้อนท์ เล็ท มี บเรค ยู)
Tell me tell me tell me the answer
(เท็ล มี เท็ล มี เท็ล มี ดิ อานเซอะ)
You may be a lover but you ain’t no dancer.
(ยู เม บี อะ ลัฝเออะ บัท ยู เอน โน แดนเซอร์)

Look out helter skelter helter skelter
(ลุค เอ้า เฮวเทอ สเกวเทอร์ เฮวเทอ สเกวเทอร์)
Helter skelter
(เฮวเทอ สเกวเทอร์)

Look out, cause here she comes.
(ลุค เอ้า , คอส เฮียร ชี คัม)

When I get to the bottom I go back to the top of the slide
(ฮเว็น นาย เก็ท ทู เดอะ บอตตัม ไอ โก แบ็ค ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ ซไลด)
And I stop and I turn and I go for a ride
(แอ็นด ดาย ซท็อพ แอ็นด ดาย เทิน แอ็นด ดาย โก ฟอ รา ไรด)
And I get to the bottom and I see you again
(แอ็นด ดาย เก็ท ทู เดอะ บอตตัม แอ็นด ดาย ซี ยู อะเกน)

Well do you, don’t you want me to make you
(เว็ล ดู ยู , ด้อนท์ ยู ว็อนท มี ทู เมค ยู)
I’m coming down fast but don’t let me break you
(แอม คัมอิง เดาน ฟัซท บัท ด้อนท์ เล็ท มี บเรค ยู)
Tell me tell me tell me the answer
(เท็ล มี เท็ล มี เท็ล มี ดิ อานเซอะ)
You may be a lover but you ain’t no dancer.
(ยู เม บี อะ ลัฝเออะ บัท ยู เอน โน แดนเซอร์)

Look out helter skelter helter skelter
(ลุค เอ้า เฮวเทอ สเกวเทอร์ เฮวเทอ สเกวเทอร์)
Helter skelter
(เฮวเทอ สเกวเทอร์)
Look out helter skelter
(ลุค เอ้า เฮวเทอ สเกวเทอร์)
She’s coming down fast
(ชี คัมอิง เดาน ฟัซท)
Yes she is
(เย็ซ ชี อีส)
Yes she is.
(เย็ซ ชี อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Helter Skelter คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น