เนื้อเพลง If Your Girl Only Knew (The New Remix) คำอ่านไทย Aaliyah

Intro:
(อินโทร :)
[Missy]
([ มีซซิ ])
Hello, [Brrr], hit me on my car phone –repeat 3X–
(เฮ็ลโล , [ Brrr ] , ฮิท มี ออน มาย คา โฟน ริพีท 3X)
Hee Hee Hee Hee Haw, Hit me on my car phone
(ฮี ฮี ฮี ฮี ฮอ , ฮิท มี ออน มาย คา โฟน)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
[Aaliyah]
([ แอลรีแยซ ])
If your girl only knew
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู)
That you was trying to get with me, [what would she do]
(แดท ยู วอส ทไรอิง ทู เก็ท วิฑ มี , [ ว็อท เวิด ชี ดู ])
If your girl only knew
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู)
That you was dissin’ her to talk to me
(แดท ยู วอส ดิซซิน เฮอ ทู ทอค ทู มี)

Chorus:
(โครัซ :)
Why you wanna play me, don’t play me
(ฮไว ยู วอนนา พเล มี , ด้อนท์ พเล มี)
You can’t fade me, don’t fade me
(ยู แค็นท เฝด มี , ด้อนท์ เฝด มี)
Tryin’ to persuade me, persuade me to get wit’ you
(ทายอิน ทู เพิซเวด มี , เพิซเวด มี ทู เก็ท วิท ยู)
Why you wanna play me, don’t play me
(ฮไว ยู วอนนา พเล มี , ด้อนท์ พเล มี)
You can’t fade me, don’t fade me
(ยู แค็นท เฝด มี , ด้อนท์ เฝด มี)
Tryin’ to persuade me, and if she only knew
(ทายอิน ทู เพิซเวด มี , แอ็นด อิฟ ชี โอ๊นลี่ นยู)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
[Aaliyah]
([ แอลรีแยซ ])
If your girl only knew
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู)
That I would want to kick it with you, hey
(แดท ไอ เวิด ว็อนท ทู คิด อิท วิฑ ยู , เฮ)
And if your girl could only see
(แอ็นด อิฟ ยุร เกิล เคิด โอ๊นลี่ ซี)
How you be calling me, getting fresh with me
(เฮา ยู บี คอลลิง มี , เกดดดิ้ง ฟเร็ฌ วิฑ มี)

Chorus:
(โครัซ :)
Why you wanna play me, don’t play me
(ฮไว ยู วอนนา พเล มี , ด้อนท์ พเล มี)
You can’t fade me, don’t fade me
(ยู แค็นท เฝด มี , ด้อนท์ เฝด มี)
Tryin’ to persuade me, persuade me to get wit’ you
(ทายอิน ทู เพิซเวด มี , เพิซเวด มี ทู เก็ท วิท ยู)
Why you wanna play me, don’t play me
(ฮไว ยู วอนนา พเล มี , ด้อนท์ พเล มี)
You can’t fade me, don’t fade me
(ยู แค็นท เฝด มี , ด้อนท์ เฝด มี)
Tryin’ to persuade me, and if she only knew
(ทายอิน ทู เพิซเวด มี , แอ็นด อิฟ ชี โอ๊นลี่ นยู)

Verse 3:
(เฝิซ ที :)
[Missy]
([ มีซซิ ])
Ooooh, if you a chicken head, ba-ba-ba-baw
(อู้ , อิฟ ยู อะ ชีคเค็น เฮ็ด , บา บา บา baw)
All up in my grill like ill
(ออล อัพ อิน มาย กริลล์ ไลค แอล)
‘Cause I wear Nikes and do not wear Brigettes
(คอส ไอ แว นายกี้ แซน ดู น็อท แว Brigettes)
I sh*t over in my lex and see you drive by in your chevettes
(ไอ ฌะ *ที โอเฝอะ อิน มาย lex แอ็นด ซี ยู ดไรฝ ไบ อิน ยุร chevettes)
I burn baby, burn, burn. Every time I twist my hips,
(ไอ เบิน เบบิ , เบิน , เบิน เอฝริ ไทม ไอ ทวิซท มาย ฮิพ ,)
I see your boyfriend turn, turn,
(ไอ ซี ยุร บอยเฟรน เทิน , เทิน ,)
Is it your concern, to see to not to look boo,
(อีส ซิท ยุร ค็อนเซิน , ทู ซี ทู น็อท ทู ลุค บู ,)
what would she do if she knew
(ว็อท เวิด ชี ดู อิฟ ชี นยู)

Bridge:
(บริจ :)
[Aaliyah] and [Missy]
([ แอลรีแยซ ] แอ็นด [ มีซซิ ])
If your girl only knew [Hit me on my car phone]
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู [ ฮิท มี ออน มาย คา โฟน ])
If your girl only knew [Ooh, hit me on my car phone]
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู [ อู้ , ฮิท มี ออน มาย คา โฟน ])
If your girl only knew [Hit me on my car phone]
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู [ ฮิท มี ออน มาย คา โฟน ])
If your girl only knew [Ooh, hit me on my car phone]
(อิฟ ยุร เกิล โอ๊นลี่ นยู [ อู้ , ฮิท มี ออน มาย คา โฟน ])

–BEAT CHANGES–
(บีท เชนจ)

Verse 4:
(เฝิซ โฟว :)
[Missy]
([ มีซซิ ])
Oooh la, la la, goo goo, gaa gaa
(อู้ ลา , ลา ลา , กรู กรู , gaa gaa)
Tell ya Mama and ya Papa to chuckle wit laughter
(เท็ล ยา มามะ แอ็นด ยา พะพา ทู chuckle วิท ลาฟเทอะ)
Hee hee hee hee hee hee hee hee
(ฮี ฮี ฮี ฮี ฮี ฮี ฮี ฮี)
Beef… you don’t wanna tassle wit the master of funk bump
(บีฟ ยู ด้อนท์ วอนนา tassle วิท เดอะ มาซเทอะ อ็อฝ ฟังค บัมพ)
Tell ’em what you won’t…. Don’t touch me
(เท็ล เอ็ม ว็อท ยู ว็อนท ด้อนท์ ทั๊ช มี)
Am I quick a little by I…
(แอ็ม ไอ ควิค กา ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ไอ)
Bump back, hump back jump back, …Die!
(บัมพ แบ็ค , ฮัมพ แบ็ค จัมพ แบ็ค , ได !)
Fool!, I – I sigh, wave byes-byes to ya peoples now
(ฟูล ! , ไอ ไอ ไซ , เวฝ ไบ ไบ ทู ยา พี๊เพิ่ล เนา)
Hit you wit this track from the leaders now
(ฮิท ยู วิท ดีซ ทแรค ฟร็อม เดอะ ลีดเออะ เนา)
Me and Tim, and Aaliyah now,
(มี แอ็นด ทิม , แอ็นด แอลรีแยซ เนา ,)
We gon’ get down like a hound…., We gon’ get down like a hound….
(วี ก็อน เก็ท เดาน ไลค เก เฮานด , วี ก็อน เก็ท เดาน ไลค เก เฮานด)
We gon’ get down like a hound…., We gon’ get down like a hound….
(วี ก็อน เก็ท เดาน ไลค เก เฮานด , วี ก็อน เก็ท เดาน ไลค เก เฮานด)
How you like me now?
(เฮา ยู ไลค มี เนา)

–BEAT CHANGES–
(บีท เชนจ)

–Adlibs–
(แอ็ดลิบ)
horus ’till fade…
(horus ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Your Girl Only Knew (The New Remix) คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น