เนื้อเพลง Smile Like Mona Lisa คำอ่านไทย All-4-One

oh, i carry a photograph
(โอ , ไอ แคริ อะ โฟโทะกราฟ)
girl of the way you used to be
(เกิล อ็อฝ เดอะ เว ยู ยูซ ทู บี)
love looking back at me, now it’s just a memory
(ลัฝ ลุคอิง แบ็ค แกท มี , เนา อิทซ จัซท ดา เมมโอะริ)
you were all laughter then
(ยู เวอ ออล ลาฟเทอะ เด็น)
and you were my light when it was dark
(แอ็นด ยู เวอ มาย ไลท ฮเว็น หนิด วอส ดาค)
how did we lose our way, how did we fall apart
(เฮา ดิด วี ลูส เอ๊า เว , เฮา ดิด วี ฟอล อะพาท)
’cause something in our kisses
(คอส ซัมติง อิน เอ๊า คีสเซซ)
said love would never end
(เซ็ด ลัฝ เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
and deep down you still feel it too
(แอ็นด ดีพ เดาน ยู ซทิล ฟีล อิท ทู)
but you won’t let me in
(บัท ยู ว็อนท เล็ท มี อิน)

so when you smile like mona lisa
(โซ ฮเว็น ยู ซไมล ไลค โมนา ลีซา)
my heart falls to pieces
(มาย ฮาท ฟอล ทู พีซ)
[’cause] smiling just can’t hide
([ คอส ] ซไมลอิง จัซท แค็นท ไฮด)
all the sadness in your eyes
(ออล เดอะ แซดเน็ซ ซิน ยุร ไอ)
if i could only hold you
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ โฮลด ยู)
love you like i used to
(ลัฝ ยู ไลค ไก ยูซ ทู)
but girl what can i do
(บัท เกิล ว็อท แค็น นาย ดู)
when you smile like mona lisa
(ฮเว็น ยู ซไมล ไลค โมนา ลีซา)

the way that i held you close
(เดอะ เว แดท ไอ เฮ็ลด ยู คโลส)
the way that you whispered my name
(เดอะ เว แดท ยู ฮวีซเพอะ มาย เนม)
we made a work of art
(วี เมด อะ เวิค อ็อฝ อาท)
know there’s just an empty frame
(โน แดร์ จัซท แอน เอมทิ ฟเรม)

all we had
(ออล วี แฮ็ด)
baby we could have again
(เบบิ วี เคิด แฮ็ฝ อะเกน)
and deep down you still feel it too
(แอ็นด ดีพ เดาน ยู ซทิล ฟีล อิท ทู)
but you won’t let me in
(บัท ยู ว็อนท เล็ท มี อิน)

so when you smile like mona lisa
(โซ ฮเว็น ยู ซไมล ไลค โมนา ลีซา)
my heart falls to pieces
(มาย ฮาท ฟอล ทู พีซ)
[’cause] smiling just can’t hide
([ คอส ] ซไมลอิง จัซท แค็นท ไฮด)
all the sadness in your eyes
(ออล เดอะ แซดเน็ซ ซิน ยุร ไอ)
if i could only hold you
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ โฮลด ยู)
love you like i used to
(ลัฝ ยู ไลค ไก ยูซ ทู)
but girl what can i do
(บัท เกิล ว็อท แค็น นาย ดู)
when you smile like mona lisa
(ฮเว็น ยู ซไมล ไลค โมนา ลีซา)

so when you smile like mona lisa
(โซ ฮเว็น ยู ซไมล ไลค โมนา ลีซา)
my heart falls to pieces
(มาย ฮาท ฟอล ทู พีซ)
[’cause] smiling just can’t hide
([ คอส ] ซไมลอิง จัซท แค็นท ไฮด)
all the sadness in your eyes
(ออล เดอะ แซดเน็ซ ซิน ยุร ไอ)
if i could only hold you
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ โฮลด ยู)
love you like i used to
(ลัฝ ยู ไลค ไก ยูซ ทู)
but girl what can i do
(บัท เกิล ว็อท แค็น นาย ดู)
when you smile like mona lisa
(ฮเว็น ยู ซไมล ไลค โมนา ลีซา)

i carry a photograph
(ไอ แคริ อะ โฟโทะกราฟ)
girl of the way you used to be…
(เกิล อ็อฝ เดอะ เว ยู ยูซ ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile Like Mona Lisa คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น