เนื้อเพลง Qwerty คำอ่านไทย Linkin Park

I didn’t think that I had a debt to pay
(ไอ ดิ๊นอิน ธิงค แดท ไอ แฮ็ด อะ เด็ท ทู เพ)
Until they came to take what I had left away
(อันทีล เด เคม ทู เทค ว็อท ไอ แฮ็ด เล็ฟท อะเว)
You said you wouldn’t put me to the test today
(ยู เซ็ด ยู วูดดึ่น พัท มี ทู เดอะ เท็ซท ทุเด)
But I remember you saying that yesterday
(บัท ไอ ริเมมเบอะ ยู เซอิง แดท เยซเทอะดิ)
There was a time when your mind wasn’t out of control
(แดร์ วอส ซา ไทม ฮเว็น ยุร ไมนด วอสซึ้น เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
Every memory and confession pouring out of your soul
(เอฝริ เมมโอะริ แอ็นด ค็อนเฟฌอัน ช เอ้า อ็อฝ ยุร โซล)
Like these simple thoughts, you swallow them whole
(ไลค ฑิส ซิ๊มเพิ่ล ธอท , ยู ซวอลโล เฑ็ม โฮล)
Another lie, hard to follow, they follow you home
(แอะนัธเออะ ไล , ฮาด ทู ฟอลโล , เด ฟอลโล ยู โฮม)
And like that
(แอ็นด ไลค แดท)
[Broken down, a victim of your crime]
([ บโรเค็น เดาน , อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร คไรม ])
This lie is so out of control
(ดีซ ไล อีส โซ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
Every memory and confession pouring out of your soul
(เอฝริ เมมโอะริ แอ็นด ค็อนเฟฌอัน ช เอ้า อ็อฝ ยุร โซล)
And like that
(แอ็นด ไลค แดท)
[Broken down, a victim of your…]
([ บโรเค็น เดาน , อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ])

Lies
(ไล)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
You don’t know why
(ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
You crossed the line
(ยู คร็อซ เดอะ ไลน)
you’re wrapped up inside,
(ยัวร์ แร็พท อัพ อีนไซด ,)
Your Lies
(ยุร ไล)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
you’re lost inside that cold disguise
(ยัวร์ ล็อซท อีนไซด แดท โคลด ดิซไกส)
Behind your lies…
(บิไฮนด ยุร ไล)

Hard to know what you thought I might say
(ฮาด ทู โน ว็อท ยู ธอท ไอ ไมท เซ)
Seems like we would never talk the right way
(ซีม ไลค วี เวิด เนฝเวอะ ทอค เดอะ ไรท เว)
Every other minute I’m far from my place
(เอฝริ อัฑเออะ มินยูท แอม ฟา ฟร็อม มาย พเลซ)
A job without pay, I thought you might say
(อะ โจบ วิเฑาท เพ , ไอ ธอท ยู ไมท เซ)
So, I’m guessing that you probably know
(โซ , แอม เกรสซิง แดท ยู พรอบอับลิ โน)
When your insides hollow then you ought to be cold
(ฮเว็น ยุร อีนไซด ฮอลโล เด็น ยู อ๊อธ ทู บี โคลด)
Like the pure thoughts you stole, it’s going to swallow you whole
(ไลค เดอะ พยูร ธอท ยู ซโทล , อิทซ โกอิ้ง ทู ซวอลโล ยู โฮล)
Another lie, hard to follow, it followed you home
(แอะนัธเออะ ไล , ฮาด ทู ฟอลโล , อิท ฟอลโล ยู โฮม)
And like that
(แอ็นด ไลค แดท)
[Broken down, a victim of your…]
([ บโรเค็น เดาน , อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ])

Lies
(ไล)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
You don’t know why
(ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
You crossed the line
(ยู คร็อซ เดอะ ไลน)
you’re wrapped up inside,
(ยัวร์ แร็พท อัพ อีนไซด ,)
Your Lies
(ยุร ไล)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
you’re lost inside that cold disguise
(ยัวร์ ล็อซท อีนไซด แดท โคลด ดิซไกส)
Behind your lies…
(บิไฮนด ยุร ไล)

you’re faking, you’re mistaken
(ยัวร์ เฟคกิ้ง , ยัวร์ มิซเทคเอ็น)
If you think I’m taking what’s pouring out your soul
(อิฟ ยู ธิงค แอม เทคอิง ว็อท ช เอ้า ยุร โซล)
Forsaken, what would take me
(เฟาะเซคเอ็น , ว็อท เวิด เทค มี)
Everything about my knowing soul
(เอ๊วี่ติง อะเบาท มาย โนอิง โซล)
Broken down, a victim of you
(บโรเค็น เดาน , อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยู)
Faking, you’re mistaken
(เฟคกิ้ง , ยัวร์ มิซเทคเอ็น)
If you think I’m taking what’s pouring out your soul
(อิฟ ยู ธิงค แอม เทคอิง ว็อท ช เอ้า ยุร โซล)
Broken down, a victim of you’re
(บโรเค็น เดาน , อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยัวร์)
Lies
(ไล)

You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
You don’t know why
(ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
You don’t know why
(ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
You hide behind…
(ยู ไฮด บิไฮนด)
you’re wrapped up inside
(ยัวร์ แร็พท อัพ อีนไซด)

Your lies
(ยุร ไล)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
You don’t know why
(ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
You crossed the line
(ยู คร็อซ เดอะ ไลน)
you’re wrapped up inside,
(ยัวร์ แร็พท อัพ อีนไซด ,)
Your Lies
(ยุร ไล)
You hide behind your lies
(ยู ไฮด บิไฮนด ยุร ไล)
you’re lost inside that cold disguise
(ยัวร์ ล็อซท อีนไซด แดท โคลด ดิซไกส)
Behind your lies…
(บิไฮนด ยุร ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Qwerty คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น