เนื้อเพลง Rhythm Of The Night คำอ่านไทย 911

When it feels like the world is on your shoulders
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค เดอะ เวิลด อีส ออน ยุร โฌลเดอะ)
And all the madness has got you going crazy, it’s time to get out
(แอ็นด ออล เดอะ แมดเน็ซ แฮ็ส ก็อท ยู โกอิ้ง คเรสิ , อิทซ ไทม ทู เก็ท เอ้า)
Step out into the street where all of the action is right there at your
(ซเท็พ เอ้า อีนทุ เดอะ ซทรีท ฮแว ออล อ็อฝ ดิ แอคฌัน อีส ไรท แดร์ แอ็ท ยุร)
feet
(ฟีท)
Well, I know a place where we can dance the whole night away
(เว็ล , ไอ โน อะ พเลซ ฮแว วี แค็น ดานซ เดอะ โฮล ไนท อะเว)
Underneath the electric stars
(อันเดอะนีธ ดิ อิเลคทริค ซทา)
Just come with me, and we can shake it loose right away
(จัซท คัม วิฑ มี , แอ็นด วี แค็น เฌค อิท ลูซ ไรท อะเว)
You’ll be doing fine once the music starts, oh
(โยว บี ดูอิง ไฟน วันซ เดอะ มยูสิค ซทาท , โอ)

Chorus:
(โครัซ :)
Feel the beat of the rhythm of the night
(ฟีล เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ไนท)
Dance until the morning light
(ดานซ อันทีล เดอะ มอนิง ไลท)
Forget about the worries on your mind
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ วอรีสฺ ออน ยุร ไมนด)
‘Cause you can leave them all behind
(คอส ยู แค็น ลีฝ เฑ็ม ออล บิไฮนด)
Feel the beat of the rhythm of the night
(ฟีล เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ไนท)
Oh, rhythm of the night
(โอ , ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ไนท)

Look out on the street, now, the party’s just beginning
(ลุค เอ้า ออน เดอะ ซทรีท , เนา , เดอะ พาทิ จัซท บีกีนนิง)
The music’s playing, a celebration’s starting
(เดอะ มยูสิค พเลนิ่ง , อะ เซลิบเรฌัน ซทาททิง)
Under the streetlights, the scene is being set
(อันเดอะ เดอะ สตีทไลท์ , เดอะ ซีน อีส บีอิง เซ็ท)
A night for romance, a night you won’t forget
(อะ ไนท ฟอ โระแมนซ , อะ ไนท ยู ว็อนท เฟาะเกท)
So come join the fun, this ain’t no time to be staying home
(โซ คัม จอยน เดอะ ฟัน , ดีซ เอน โน ไทม ทู บี สเตย์ยิ่ง โฮม)
There’s too much going on
(แดร์ ทู มัช โกอิ้ง ออน)
Tonight is gonna be a night like you’ve never known
(ทุไนท อีส กอนนะ บี อะ ไนท ไลค ยู๊ฟ เนฝเวอะ โนน)
We’re gonna have a good time the whole night long
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม เดอะ โฮล ไนท ล็อง)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

I know a place where we can dance the whole night away
(ไอ โน อะ พเลซ ฮแว วี แค็น ดานซ เดอะ โฮล ไนท อะเว)
Underneath the electric stars
(อันเดอะนีธ ดิ อิเลคทริค ซทา)
Just come with me, and we can shake it loose right away
(จัซท คัม วิฑ มี , แอ็นด วี แค็น เฌค อิท ลูซ ไรท อะเว)
You’ll be doing fine once the music starts, oh
(โยว บี ดูอิง ไฟน วันซ เดอะ มยูสิค ซทาท , โอ)

Repeat Chorus to fade
(ริพีท โครัซ ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rhythm Of The Night คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น