เนื้อเพลง Real Love คำอ่านไทย Massari

Girl, girl I’m goin outta my mind
(เกิล , เกิล แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด)
And even though I don’t really know you
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ยู)
I must’ve been runnin outta time
(ไอ มาสทฝฺ บีน รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
I’m waiting for the moment I can show you
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ โมเม็นท ไอ แค็น โฌ ยู)
And baby girl I want you to know
(แอ็นด เบบิ เกิล ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
I ” m watching you go
(ไอ ” เอ็ม วัทชิง ยู โก)
I’m watching you pass me by
(แอม วัทชิง ยู เพซ มี ไบ)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Baby I was there all alone
(เบบิ ไอ วอส แดร์ ออล อะโลน)
When you’d be doin things that i would wit you
(ฮเว็น ยูต บี โดย ธิง แดท ไอ เวิด วิท ยู)
I picture you and me all alone
(ไอ พีคเชอะ ยู แอ็นด มี ออล อะโลน)
I’m wishing there was someone i can talk to
(แอม วิชชิ้ง แดร์ วอส ซัมวัน ไอ แค็น ทอค ทู)
I gotta get out outta my head
(ไอ กอททะ เก็ท เอ้า เอ๊าตา มาย เฮ็ด)
Buy baby girl I gotta see you once again, again
(ไบ เบบิ เกิล ไอ กอททะ ซี ยู วันซ อะเกน , อะเกน)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Girl, girl I’m goin outta my mind
(เกิล , เกิล แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด)
And even though I don’t really know you
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ยู)
I must’ve been runnin outta time
(ไอ มาสทฝฺ บีน รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
I’m waiting for the moment I can show you
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ โมเม็นท ไอ แค็น โฌ ยู)
And baby girl I want you to know
(แอ็นด เบบิ เกิล ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
I ” m watching you go
(ไอ ” เอ็ม วัทชิง ยู โก)
I’m watching you pass me by
(แอม วัทชิง ยู เพซ มี ไบ)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

[Every night and now] when I go to sleep
([ เอฝริ ไนท แอ็นด เนา ] ฮเว็น นาย โก ทู ซลีพ)
I couldn’t stop dreaming about you
(ไอ คูดซึ่น ซท็อพ ดรีมมิง อะเบาท ยู)
Your love has got me feeling kinda weak
(ยุร ลัฝ แฮ็ส ก็อท มี ฟีลอิง กินดา วีค)
I really can’t see me without you
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท ซี มี วิเฑาท ยู)
And now you’re runnin round in my head
(แอ็นด เนา ยัวร์ รูนนิน เรานด อิน มาย เฮ็ด)
I’m never gonna let you slip away again
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท ยู ซลิพ อะเว อะเกน)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Every now and then when I want you
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น ฮเว็น นาย ว็อนท ยู)
I wish that I could tell you that I want you
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เท็ล ยู แดท ไอ ว็อนท ยู)
If I could have the chance to talk wit cha
(อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เดอะ ชานซ ทู ทอค วิท ชา)
If I could have the chance to walk wit cha
(อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เดอะ ชานซ ทู วอค วิท ชา)
Then I would stop holding it in
(เด็น นาย เวิด ซท็อพ โฮลดิง อิท อิน)
And never have to go through this again, again
(แอ็นด เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู โก ธรู ดีซ อะเกน , อะเกน)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Girl, girl I’m goin outta my mind
(เกิล , เกิล แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด)
And even though I don’t really know you
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ยู)
I must’ve been runnin outta time
(ไอ มาสทฝฺ บีน รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
I’m waiting for the moment I can show you
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ โมเม็นท ไอ แค็น โฌ ยู)
And baby girl I want you to know
(แอ็นด เบบิ เกิล ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
I ” m watching you go
(ไอ ” เอ็ม วัทชิง ยู โก)
I’m watching you pass me by
(แอม วัทชิง ยู เพซ มี ไบ)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Today when I saw you alone
(ทุเด ฮเว็น นาย ซอ ยู อะโลน)
I knew I had to come up and hold you
(ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู คัม อัพ แอ็นด โฮลด ยู)
Cuz girl I really gotta let you know
(คัซ เกิล ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ เล็ท ยู โน)
All about the things you made me go through
(ออล อะเบาท เดอะ ธิง ยู เมด มี โก ธรู)
And now she lookin at me in the eye
(แอ็นด เนา ชี ลุคกิน แอ็ท มี อิน ดิ ไอ)
And now you got me hopin I ain’t dreamin again,
(แอ็นด เนา ยู ก็อท มี โฮพปิน นาย เอน ดรีมมิน อะเกน ,)

Again
(อะเกน)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Every now and then when I want you
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น ฮเว็น นาย ว็อนท ยู)
I wish that I could tell you that I want you
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เท็ล ยู แดท ไอ ว็อนท ยู)
If I could have the chance to talk wit cha
(อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เดอะ ชานซ ทู ทอค วิท ชา)
If I could have the chance to walk wit cha
(อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ เดอะ ชานซ ทู วอค วิท ชา)
Then I would stop holding it in
(เด็น นาย เวิด ซท็อพ โฮลดิง อิท อิน)
And never have to go through this again, again
(แอ็นด เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู โก ธรู ดีซ อะเกน , อะเกน)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

Girl, girl I’m goin outta my mind
(เกิล , เกิล แอม โกอิน เอ๊าตา มาย ไมนด)
And even though I don’t really know you
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ยู)
I must’ve been runnin outta time
(ไอ มาสทฝฺ บีน รูนนิน เอ๊าตา ไทม)
I’m waiting for the moment I can show you
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ โมเม็นท ไอ แค็น โฌ ยู)
And baby girl I want you to know
(แอ็นด เบบิ เกิล ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
I ” m watching you go
(ไอ ” เอ็ม วัทชิง ยู โก)
I’m watching you pass me by
(แอม วัทชิง ยู เพซ มี ไบ)
It’s real love that you don’t know about
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ แดท ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)

you’re the one that I want and no one can take
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ ว็อนท แอ็นด โน วัน แค็น เทค)

It from me
(อิท ฟร็อม มี)
No, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน)
Even though I don’t really know you
(อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ยู)
I got a lot of love I really wanna show you
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฌ ยู)
And you’d be right there in front of me
(แอ็นด ยูต บี ไรท แดร์ อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
I can see you passin in front of me
(ไอ แค็น ซี ยู passin อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Girl I need your love
(เกิล ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real Love คำอ่านไทย Massari

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น