เนื้อเพลง Gas Panic! คำอ่านไทย Oasis

What Tongueless Ghost Of Sin Crept Through My Curtains
(ว็อท ทังเล็ซ โกซท อ็อฝ ซิน คแร็พท ธรู มาย เคอทิน)
Sailing On A Sea Of Sweat On A Stormy Night
(เซลลิง ออน อะ ซี อ็อฝ ซเว็ท ออน อะ ซทอมิ ไนท)
I Think He Don’t Got A Name But I Can’t Be Certain
(ไอ ธิงค ฮี ด้อนท์ ก็อท ดา เนม บัท ไอ แค็นท บี เซอทิน)
And In Me He Starts To Confide
(แอ็นด อิน มี ฮี ซทาท ทู ค็อนไฟด)

That My Family Don’t Seem So Familiar
(แดท มาย แฟมอิลิ ด้อนท์ ซีม โซ ฟะมีลเยอะ)
And My Enemies All Know My Name
(แอ็นด มาย อียีมีสฺ ซอร์ โน มาย เนม)
And If You Hear Me Tap On Your Window
(แอ็นด อิฟ ยู เฮีย มี แท็พ ออน ยุร วีนโด)
Better Get On Yer Knees And Pray Panic Is On The Way
(เบทเทอะ เก็ท ออน Yer นี แซน พเร แพนอิค อีส ออน เดอะ เว)

My Pulse Pumps Out A Beat To The Ghost Dancer
(มาย พัลซ พัมพ เอ้า ดา บีท ทู เดอะ โกซท แดนเซอร์)
My Eyes Are Dead And My Throat’s Like A Black Hole
(มาย ไอ แซร์ เด็ด แอ็นด มาย ธโรท ไลค เก บแล็ค โฮล)
And If There’s A God Would He Give Another Chancer
(แอ็นด อิฟ แดร์ ซา ก็อด เวิด ฮี กิฝ แอะนัธเออะ Chancer)
An Hour To Sing For His Soul
(แอน เอาร ทู ซิง ฟอ ฮิส โซล)

Cos My Family Don’t Seem So Familiar
(คอซ มาย แฟมอิลิ ด้อนท์ ซีม โซ ฟะมีลเยอะ)
And My Enemies All Know My Name
(แอ็นด มาย อียีมีสฺ ซอร์ โน มาย เนม)
And When You Hear Me Tap On Yer Window
(แอ็นด ฮเว็น ยู เฮีย มี แท็พ ออน Yer วีนโด)
Yer Better Get On Yer Knees And Pray Panic Is On The Way
(Yer เบทเทอะ เก็ท ออน Yer นี แซน พเร แพนอิค อีส ออน เดอะ เว)

Cos My Family Don’t Seem So Familiar
(คอซ มาย แฟมอิลิ ด้อนท์ ซีม โซ ฟะมีลเยอะ)
And My Enemies All Know My Name
(แอ็นด มาย อียีมีสฺ ซอร์ โน มาย เนม)
And When You Hear Me Tap On Yer Window
(แอ็นด ฮเว็น ยู เฮีย มี แท็พ ออน Yer วีนโด)
Then You Get On Your Knees And You Better Pray
(เด็น ยู เก็ท ออน ยุร นี แซน ยู เบทเทอะ พเร)
Cos My Family Don’t Seem So Familiar
(คอซ มาย แฟมอิลิ ด้อนท์ ซีม โซ ฟะมีลเยอะ)
And My Enemies All Know My Name
(แอ็นด มาย อียีมีสฺ ซอร์ โน มาย เนม)
And When You Hear Me Tap On Your Window
(แอ็นด ฮเว็น ยู เฮีย มี แท็พ ออน ยุร วีนโด)
Yer Better Get On Yer Knees And Pray
(Yer เบทเทอะ เก็ท ออน Yer นี แซน พเร)
Panic Is On The Way
(แพนอิค อีส ออน เดอะ เว)
Panic Is On The Way
(แพนอิค อีส ออน เดอะ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gas Panic! คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น