เนื้อเพลง Love Won’t Wait คำอ่านไทย Atomic Kitten

Don’t lose this moment
(ด้อนท์ ลูส ดีซ โมเม็นท)
Life tastes so sweet
(ไลฟ เทซท โซ สวี้ท)
We can work wonders
(วี แค็น เวิค วันเดอะ)
Just let it be
(จัซท เล็ท ดิธ บี)
I know what you’re thinking
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ ติ้งกิง)
So can you feel
(โซ แค็น ยู ฟีล)
What I need
(ว็อท ไอ นีด)
Don’t need to be set
(ด้อนท์ นีด ทู บี เซ็ท)
I will need right now
(ไอ วิล นีด ไรท เนา)

[Love]
([ ลัฝ ])
My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [My love won’t wait]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ มาย ลัฝ ว็อนท เวท ])
Baby I’m yours
(เบบิ แอม ยุร)
And that means right today [And that means right today]
(แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด [ แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด ])
My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [My love won’t wait]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ มาย ลัฝ ว็อนท เวท ])
This is not a dream
(ดีซ ซิส น็อท ดา ดรีม)
It’s right before your eyes
(อิทซ ไรท บิโฟ ยุร ไอ)
Don’t let it fade away
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด อะเว)

You’ll miss this moment
(โยว มิซ ดีซ โมเม็นท)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Ain’t that what you wanted
(เอน แดท ว็อท ยู ว็อนท)
So why hesitate?
(โซ ฮไว เฮสอิเทท)
Cos I’m feeling restless
(คอซ แอม ฟีลอิง เรซทเล็ซ)
I can’t explain
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
What I need
(ว็อท ไอ นีด)
Don’t need to be set
(ด้อนท์ นีด ทู บี เซ็ท)
I will need right now
(ไอ วิล นีด ไรท เนา)

[Love]
([ ลัฝ ])
My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [My love won’t wait]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ มาย ลัฝ ว็อนท เวท ])
Baby I’m yours
(เบบิ แอม ยุร)
And that means right today [And that means right today]
(แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด [ แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด ])
My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [My love won’t wait]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ มาย ลัฝ ว็อนท เวท ])
This is not a dream
(ดีซ ซิส น็อท ดา ดรีม)
It’s right before your eyes
(อิทซ ไรท บิโฟ ยุร ไอ)
Don’t let it fade away
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด อะเว)

My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
Love won’t wait
(ลัฝ ว็อนท เวท)
Love won’t wait
(ลัฝ ว็อนท เวท)
Don’t hesitate
(ด้อนท์ เฮสอิเทท)

Oooh
(อู้)

What I need
(ว็อท ไอ นีด)
Don’t need to be set
(ด้อนท์ นีด ทู บี เซ็ท)
I will need right now
(ไอ วิล นีด ไรท เนา)

[Love]
([ ลัฝ ])
My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [My love won’t wait]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ มาย ลัฝ ว็อนท เวท ])
Baby I’m yours
(เบบิ แอม ยุร)
And that means right today [And that means right today]
(แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด [ แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด ])
My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [My love won’t wait]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ มาย ลัฝ ว็อนท เวท ])
This is not a dream
(ดีซ ซิส น็อท ดา ดรีม)
It’s right before your eyes
(อิทซ ไรท บิโฟ ยุร ไอ)
Don’t let it fade away
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด อะเว)

My love won’t wait
(มาย ลัฝ ว็อนท เวท)
If you’re gonna wait till tomorrow [Don’t wait till tomorrow, wait till tomorrow]
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ เวท ทิล ทุมอโร [ ด้อนท์ เวท ทิล ทุมอโร , เวท ทิล ทุมอโร ])
Baby I’m yours
(เบบิ แอม ยุร)
And that means right today [And that means right today]
(แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด [ แอ็นด แดท มีน ไรท ทุเด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Won’t Wait คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น