เนื้อเพลง Give It To You คำอ่านไทย Jordan Knight

You say it’s been too long [that’s right]
(ยู เซ อิทซ บีน ทู ล็อง [ แด๊ท ไรท ])
since you had some
(ซินซ ยู แฮ็ด ซัม)
just say I turn you on
(จัซท เซ ไอ เทิน ยู ออน)
like a fire that’s buring inside
(ไลค เก ไฟร แด๊ท burings อีนไซด)
you think I’m the one
(ยู ธิงค แอม ดิ วัน)
you see in your dreams
(ยู ซี อิน ยุร ดรีม)
I know what you mean
(ไอ โน ว็อท ยู มีน)
yeah [you know what I’m saying]
(เย่ [ ยู โน ว็อท แอม เซอิง ])
its creepin around in my head
(อิทซ คลีพปิน อะเรานด อิน มาย เฮ็ด)
me holding you down in my bed
(มี โฮลดิง ยู เดาน อิน มาย เบ็ด)
you don’t have to say a word [shh]
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ อะ เวิด [ เอสเชช ])
I’m convinced you want this
(แอม ค็อนฝีนซ ยู ว็อนท ดีซ)
baby
(เบบิ)

I know I can give it to you
(ไอ โน ไอ แค็น กิฝ อิท ทู ยู)
can’t deny, I’ll do it right
(แค็นท ดิไน , แอล ดู อิท ไรท)
just let me know and I’ll give it to you
(จัซท เล็ท มี โน แอ็นด แอล กิฝ อิท ทู ยู)
show me where, I’ll taste you there
(โฌ มี ฮแว , แอล เทซท ยู แดร์)
baby you know that I’ll give it to you
(เบบิ ยู โน แดท แอล กิฝ อิท ทู ยู)
your body needs a man like me
(ยุร บอดอิ นีด ซา แม็น ไลค มี)
anything goes when I give it to you
(เอนอิธิง โกซ ฮเว็น นาย กิฝ อิท ทู ยู)
without a doubt I’ll turn you out
(วิเฑาท ดา เดาท แอล เทิน ยู เอ้า)
the feelin is fine
(เดอะ ฟีลิน อีส ไฟน)
giving you everything of mine
(กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง อ็อฝ ไมน)

I’m the place to be
(แอม เดอะ พเลซ ทู บี)
and soon you’ll see
(แอ็นด ซูน โยว ซี)
I don’t care who leads
(ไอ ด้อนท์ แค ฮู เล็ด)
as long as we move hortizontally
(แอ็ส ล็อง แอ็ส วี มูฝ hortizontally)
anyone can make you sweat
(เอนอิวัน แค็น เมค ยู ซเว็ท)
but I can keep you wet
(บัท ไอ แค็น คีพ ยู เว็ท)
its creepin around in my head
(อิทซ คลีพปิน อะเรานด อิน มาย เฮ็ด)
me holding you down in my bed
(มี โฮลดิง ยู เดาน อิน มาย เบ็ด)
I can’t wait to give you some [give it]
(ไอ แค็นท เวท ทู กิฝ ยู ซัม [ กิฝ อิท ])
I’m convinced you need it
(แอม ค็อนฝีนซ ยู นีด ดิท)

Baby, I know I can give it to you
(เบบิ , ไอ โน ไอ แค็น กิฝ อิท ทู ยู)
Can’t deny, I’ll do you right [I can do…]
(แค็นท ดิไน , แอล ดู ยู ไรท [ ไอ แค็น ดู ])
Just let me know, and I’ll give it to you
(จัซท เล็ท มี โน , แอ็นด แอล กิฝ อิท ทู ยู)
Show me where, I’ll taste you there [I can taste you there]
(โฌ มี ฮแว , แอล เทซท ยู แดร์ [ ไอ แค็น เทซท ยู แดร์ ])
Baby, you know that I’ll give it to you
(เบบิ , ยู โน แดท แอล กิฝ อิท ทู ยู)
Your body needs a man like me [man like me]
(ยุร บอดอิ นีด ซา แม็น ไลค มี [ แม็น ไลค มี ])
Anything goes when I give it to you
(เอนอิธิง โกซ ฮเว็น นาย กิฝ อิท ทู ยู)
Without a doubt [without a doubt] I’ll turn you out [turn you out]
(วิเฑาท ดา เดาท [ วิเฑาท ดา เดาท ] แอล เทิน ยู เอ้า [ เทิน ยู เอ้า ])
The Feelin’ is fine
(เดอะ ฟีลิน อีส ไฟน)
Givin’ you everything of mine
(กีฝอิน ยู เอ๊วี่ติง อ็อฝ ไมน)

It’s creepin’ around in my head [in my head]
(อิทซ คลีพปิน อะเรานด อิน มาย เฮ็ด [ อิน มาย เฮ็ด ])
Holding you down in my bed
(โฮลดิง ยู เดาน อิน มาย เบ็ด)
You don’t have to say a word [uh]
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ อะ เวิด [ อา ])
Just relax, I’ll do the work
(จัซท ริแลคซ , แอล ดู เดอะ เวิค)
I can’t wait to give you some
(ไอ แค็นท เวท ทู กิฝ ยู ซัม)
I’m convinced you need one, baby
(แอม ค็อนฝีนซ ยู นีด วัน , เบบิ)
You know I can give it to you [I can]
(ยู โน ไอ แค็น กิฝ อิท ทู ยู [ ไอ แค็น ])
Can’t deny, I’ll do you right [I can’t deny it]
(แค็นท ดิไน , แอล ดู ยู ไรท [ ไอ แค็นท ดิไน อิท ])
Just let me know, and I’ll give you [yeah]
(จัซท เล็ท มี โน , แอ็นด แอล กิฝ ยู [ เย่ ])
Show me where, I’ll taste you there [show me where… I’ll taste you there]
(โฌ มี ฮแว , แอล เทซท ยู แดร์ [ โฌ มี ฮแว แอล เทซท ยู แดร์ ])
Baby you know I’ll give it to you [oh]
(เบบิ ยู โน แอล กิฝ อิท ทู ยู [ โอ ])
Your body needs a man like me [I know you want it]
(ยุร บอดอิ นีด ซา แม็น ไลค มี [ ไอ โน ยู ว็อนท ดิธ ])
Anything goes when I give it to you [You know I’ll… know I’ll]
(เอนอิธิง โกซ ฮเว็น นาย กิฝ อิท ทู ยู [ ยู โน แอล โน แอล ])
without a doubt I’ll turn you out [… know I’ll give you]
(วิเฑาท ดา เดาท แอล เทิน ยู เอ้า [ โน แอล กิฝ ยู ])

I want to satisfy your every wish and mine baby [just let me know]
(ไอ ว็อนท ทู แซทอิซไฟ ยุร เอฝริ วิฌ แอ็นด ไมน เบบิ [ จัซท เล็ท มี โน ])
I know just what you need is what you need you want [oh no, no, no]
(ไอ โน จัซท ว็อท ยู นีด อีส ว็อท ยู นีด ยู ว็อนท [ โอ โน , โน , โน ])
No one could ever do you like I do you right baby [I.. I .. Could do it right]
(โน วัน เคิด เอฝเออะ ดู ยู ไลค ไก ดู ยู ไรท เบบิ [ ไอ ไอ เคิด ดู อิท ไรท ])
There’s nothing we can’t do cause we do it right baby
(แดร์ นัธอิง วี แค็นท ดู คอส วี ดู อิท ไรท เบบิ)
we can do… give it to you… baby
(วี แค็น ดู กิฝ อิท ทู ยู เบบิ)
The feelin’ is fine giving you everything of mine
(เดอะ ฟีลิน อีส ไฟน กีฝวิง ยู เอ๊วี่ติง อ็อฝ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give It To You คำอ่านไทย Jordan Knight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น