เนื้อเพลง Same In The End คำอ่านไทย Sublime

Down in Mississippi where the sun beats down from the sky
(เดาน อิน มิสซิสซิปปี้ ฮแว เดอะ ซัน บีท เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
They give it up and they give it up and they give it up
(เด กิฝ อิท อัพ แอ็นด เด กิฝ อิท อัพ แอ็นด เด กิฝ อิท อัพ)
But they never ask why
(บัท เด เนฝเวอะ อาซค ฮไว)
Daddy was a rollin’ rollin’ stone
(แดดดิ วอส ซา โรลลิน โรลลิน ซโทน)
He rolled away one day and he never came home
(ฮี โรล อะเว วัน เด แอ็นด ฮี เนฝเวอะ เคม โฮม)
It ain’t hard to understand
(อิท เอน ฮาด ทู อันเดิซแทนด)
This ain’t Hitler’s master plan
(ดีซ เอน ฮิตเลอร์ มาซเทอะ แพล็น)
What it takes to be a man
(ว็อท ดิธ เทค ทู บี อะ แม็น)
In my mind, in my brain
(อิน มาย ไมนด , อิน มาย บเรน)
I roll it over like a steamin’ freight train
(ไอ โรล อิท โอเฝอะ ไลค เก สตรีมมิน ฟเรท ทเรน)
It ain’t hard to ascertain
(อิท เอน ฮาด ทู แอซเซอะเทน)
You only see what you want to believe
(ยู โอ๊นลี่ ซี ว็อท ยู ว็อนท ทู บิลีฝ)
When you light up in the back with those tricks up your sleeve
(ฮเว็น ยู ไลท อัพ อิน เดอะ แบ็ค วิฑ โฑส ทริค อัพ ยุร ซลีฝ)
That don’t mean I can’t hang
(แดท ด้อนท์ มีน นาย แค็นท แฮ็ง)
But the day that I die
(บัท เดอะ เด แดท ไอ ได)
Will be the day that I shut my mouth and put down my guitar
(วิล บี เดอะ เด แดท ไอ ฌัท มาย เมาธ แอ็นด พัท เดาน มาย กิทา)
Sunday morning hold church down at the bar
(ซันดิ มอนิง โฮลด เชิช เดาน แอ็ท เดอะ บา)
Get down on your knees and start to pray
(เก็ท เดาน ออน ยุร นี แซน ซทาท ทู พเร)
Pray my itchy rash will go away
(พเร มาย อิชอิ แร็ฌ วิล โก อะเว)
Back up y’all it ain’t me
(แบ็ค อัพ ยอล อิท เอน มี)
Kentucky Fried Chicken is all I see
(เคนทัคกี่ ฟไร ชีคเค็น อีส ซอร์ ไอ ซี)
It’s a hellified way to start your day
(อิทซ ซา hellified เว ทู ซทาท ยุร เด)
If I make you cry all night
(อิฟ ฟาย เมค ยู คไร ออล ไนท)
Me and daddy gonna have a fist fight
(มี แอ็นด แดดดิ กอนนะ แฮ็ฝ อะ ฟิซท ไฟท)
It ain’t personal, it ain’t me
(อิท เอน เพอซแน็ล , อิท เอน มี)
I only hear what you told me to be
(ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ว็อท ยู โทลด มี ทู บี)
I’m a backward-ass hillbilly
(แอม มา แบคเวิด อาซ hillbilly)
I’m D*ck Butkiss
(แอม D*ck Butkiss)
You know I lie
(ยู โน ไอ ไล)
I get mean, I’m a thief in the dark
(ไอ เก็ท มีน , แอม มา ธีฟ อิน เดอะ ดาค)
I’m a ragin’ machine
(แอม มา ragin มะฌีน)
I’m a triple rectified ass son of a b*tch
(แอม มา ทริ๊พเพิ่ล เรคทิไฟ อาซ ซัน อ็อฝ อะ บี *tch)
Rec-tite[tm] on my ass and it makes me itch
(Rec tite [ tm ] ออน มาย อาซ แซน ดิท เมค มี อิช)
I can see for miles and miles and miles
(ไอ แค็น ซี ฟอ ไมล แซน ไมล แซน ไมล)
My broken heart makes me smile
(มาย บโรเค็น ฮาท เมค มี ซไมล)
In my mind, in my brain
(อิน มาย ไมนด , อิน มาย บเรน)
I go back and go completely insane
(ไอ โก แบ็ค แอ็นด โก ค็อมพลีทลี อินเซน)
It ain’t personal, it ain’t me
(อิท เอน เพอซแน็ล , อิท เอน มี)
If I make you cry I might
(อิฟ ฟาย เมค ยู คไร ไอ ไมท)
Be your daddy at the end of the night
(บี ยุร แดดดิ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไนท)
Take a load from my big gun
(เทค เก โลด ฟร็อม มาย บิก กัน)
You only see what you want to believe
(ยู โอ๊นลี่ ซี ว็อท ยู ว็อนท ทู บิลีฝ)
When you creep from the back
(ฮเว็น ยู ครีพ ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
I got tricks up my sleeve
(ไอ ก็อท ทริค อัพ มาย ซลีฝ)
24/7 the devil’s best friend
(24/7 เดอะ เด๊ฝิ้ล เบ็ซท ฟเร็นด)
It makes no difference
(อิท เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ)
It’s all the same in the end
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม อิน ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same In The End คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น