เนื้อเพลง Collide คำอ่านไทย Skillet

We have fallen
(วี แฮ็ฝ ฟอลเล็น)
We have fallen again tonight
(วี แฮ็ฝ ฟอลเล็น อะเกน ทุไนท)
Where do we go from here
(ฮแว ดู วี โก ฟร็อม เฮียร)
When they’re tearing down our lives?
(ฮเว็น เดรว แทริง เดาน เอ๊า ไลฝ)
When all they want is
(ฮเว็น ออล เด ว็อนท อีส)
When all they want is
(ฮเว็น ออล เด ว็อนท อีส)
For us to live in fear
(ฟอ อัซ ทู ไลฝ อิน เฟีย)
How long can we hold on?
(เฮา ล็อง แค็น วี โฮลด ออน)
Can we hold on?
(แค็น วี โฮลด ออน)
Hold on
(โฮลด ออน)

There’s something deep inside
(แดร์ ซัมติง ดีพ อีนไซด)
That keeps my faith alive
(แดท คีพ มาย เฟธ อะไลฝ)
When all you can do
(ฮเว็น ออล ยู แค็น ดู)
Is hide from the fear
(อีส ไฮด ฟร็อม เดอะ เฟีย)
That’s deep inside of you
(แด๊ท ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
Something, something, something
(ซัมติง , ซัมติง , ซัมติง)
Something, something, something
(ซัมติง , ซัมติง , ซัมติง)
To hold me close when I don’t know
(ทู โฮลด มี คโลส ฮเว็น นาย ด้อนท์ โน)
There’s something deep inside
(แดร์ ซัมติง ดีพ อีนไซด)
That keeps my faith alive
(แดท คีพ มาย เฟธ อะไลฝ)

We are healing
(วี อาร์ ฮิวลิง)
But it’s killing us inside
(บัท อิทซ คีลลิง อัซ อีนไซด)
Can we take a chance?
(แค็น วี เทค เก ชานซ)
When faith and fear collide
(ฮเว็น เฟธ แอ็นด เฟีย ค็อลไลด)
We can make it
(วี แค็น เมค อิท)
Step out and take it
(ซเท็พ เอ้า แอ็นด เทค อิท)
We can’t live feeling so numb
(วี แค็นท ไลฝ ฟีลอิง โซ นัม)
How long can we hold on?
(เฮา ล็อง แค็น วี โฮลด ออน)
Can we hold on?
(แค็น วี โฮลด ออน)
Hold on
(โฮลด ออน)

There’s something deep inside
(แดร์ ซัมติง ดีพ อีนไซด)
That keeps my faith alive
(แดท คีพ มาย เฟธ อะไลฝ)
When all you can do
(ฮเว็น ออล ยู แค็น ดู)
Is hide from the fear
(อีส ไฮด ฟร็อม เดอะ เฟีย)
That’s deep inside of you
(แด๊ท ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
Something, something, something
(ซัมติง , ซัมติง , ซัมติง)
Something, something, something
(ซัมติง , ซัมติง , ซัมติง)
To hold me close when I don’t know
(ทู โฮลด มี คโลส ฮเว็น นาย ด้อนท์ โน)
There’s something deep inside
(แดร์ ซัมติง ดีพ อีนไซด)
That keeps my faith alive [2x]
(แดท คีพ มาย เฟธ อะไลฝ [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Collide คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น