เนื้อเพลง Big Girls Cry คำอ่านไทย Sia

Tough girl in the fast lane
(ทั๊ฟ เกิร์ล ลิน เดอะ ฟาสท เลน )
No time for love
(โน ไทม์ ฟอร์ เลิฟ )
No time for hate
(โน ไทม์ ฟอร์ เฮท )
No drama
(โน ดร๊าม่า )
No time for games
(โน ไทม์ ฟอร์ เกม )
Tough girl whose soul aches
(ทั๊ฟ เกิร์ล ฮูส โซล เอช )

I come home
(ไอ คัม โฮม )
On my own
(ออน มาย โอว์น )
Check my phone
(เช็ค มาย โฟน )
Nothing, though
(นอทติง โตว )
Act busy
(แอ๊คท บี๊ซี่ )
Order in
(อ๊อร์เด้อร์ อิน )
Pay TV
(เพย์ ทีวี )
It’s agony
(อิทซ อ๊าโกนี )

I may cry ruining my make up
(ไอ เมย์ คราย รูนนิง มาย เม้ค กั๊พ)
Wash away all the things you’ve taken
(ว๊อช อะเวย์ ยอร์ เดอะ ติงสฺ ยู๊ฟ ทาเคน )
And I don’t care if I don’t look pretty
(แอนด์ ได โด้นท์ แคร์ อิ๊ฟ ไฟ โด้นท์ ลุ๊ค พริ๊ทที่ )
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)
Big girls cry when their heart is breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อีส เบรคคิง)

Tough girl
(ทั๊ฟ เกิร์ล )
I’m in pain
(แอม อิน เพน )
It’s lonely at the top
(อิทซ โลนลี่ แอ็ท เดอะ ท๊อพ )
Blackouts and airplanes
(แบล็คเอาท แชน แอร์เพลน )
I still pour you a glass of champagne
(ไอ สทิลล พาว ยู อะ กล๊าสส ซอฟ แชมเปญ )
Tough girl whose soul aches
(ทั๊ฟ เกิร์ล ฮูส โซล เอช )
[adsense]
I come home
(ไอ คัม โฮม )
On my own
(ออน มาย โอว์น )
Check my phone
(เช็ค มาย โฟน )
Nothing, though
(นอทติง โตว )
Act busy
(แอ๊คท บี๊ซี่ )
Order in
(อ๊อร์เด้อร์ อิน )
Pay TV
(เพย์ ทีวี )
It’s agony
(อิทซ อ๊าโกนี )

I may cry ruining my make up
(ไอ เมย์ คราย รูนนิง มาย เม้ค กั๊พ)
Wash away all the things you’ve taken
(ว๊อช อะเวย์ ยอร์ เดอะ ติงสฺ ยู๊ฟ ทาเคน )
And I don’t care if I don’t look pretty
(แอนด์ ได โด้นท์ แคร์ อิ๊ฟ ไฟ โด้นท์ ลุ๊ค พริ๊ทที่ )
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)

I wake up, I wake up, I wake up,
(ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ)
I wake up, I wake up, I wake up,
(ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ)
I wake up, I wake up, I wake up,
(ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ)
I wake up, I wake up, I wake up, I wake up… alone
(ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ ไอ เว้ค กั๊พ อะโลน )

I may cry ruining my make up
(ไอ เมย์ คราย รูนนิง มาย เม้ค กั๊พ)
Wash away all the things you’ve taken
(ว๊อช อะเวย์ ยอร์ เดอะ ติงสฺ ยู๊ฟ ทาเคน )
And I don’t care if I don’t look pretty
(แอนด์ ได โด้นท์ แคร์ อิ๊ฟ ไฟ โด้นท์ ลุ๊ค พริ๊ทที่ )
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)
Big girls cry when their hearts are breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อาร์ เบรคคิง)
Big girls cry when their heart is breaking
(บิ๊ก เกิร์ล คราย เว็น แดร์ ฮาร์ท อีส เบรคคิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girls Cry คำอ่านไทย Sia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น