เนื้อเพลง Creep คำอ่านไทย Stone Temple Pilots

Forward yesterday
(ฟอเวิด เยซเทอะดิ)
Makes me wanna stay
(เมค มี วอนนา ซเท)
What they said was real
(ว็อท เด เซ็ด วอส ริแอ็ล)
Makes me wanna steal
(เมค มี วอนนา ซทีล)
Livin’ under house
(ลีฝอิน อันเดอะ เฮาซ)
Guess I’m livin’, I’m a mouse
(เก็ซ แอม ลีฝอิน , แอม มา เมาซ)
All’s I gots is time
(ออล ซาย ก็อท ซิส ไทม)
Got no meaning, just a rhyme
(ก็อท โน มีนนิง , จัซท ดา ไรม)

Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause it likes to heal
(คอส อิท ไลค ทู ฮีล)
Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause I like to steal
(คอส ไอ ไลค ทู ซทีล)
Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause it likes to heal, I like to steal
(คอส อิท ไลค ทู ฮีล , ไอ ไลค ทู ซทีล)

I’m half the man I used to me
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู มี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
Well, I’m half the man I used to be
(เว็ล , แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
Well, I’m half the man I used to me
(เว็ล , แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู มี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
Well, I’m half the man I used to be, half the man I used to be
(เว็ล , แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี , ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)

Feelin’ uninspired
(ฟีลิน อะนินซไพรด)
Think I’ll start a fire
(ธิงค แอล ซทาท ดา ไฟร)
Everybody run
(เอวี่บอดี้ รัน)
Bobby’s got a gun
(บอบบิ ก็อท ดา กัน)
Think you’re kinda neat
(ธิงค ยัวร์ กินดา นีท)
Then she tells me I’m a creep
(เด็น ชี เท็ล มี แอม มา ครีพ)
Friends don’t mean a thing
(ฟเร็นด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
Guess I’ll leave it up to me
(เก็ซ แอล ลีฝ อิท อัพ ทู มี)

Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause it likes to heal
(คอส อิท ไลค ทู ฮีล)
Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
Guess I like to steal
(เก็ซ ซาย ไลค ทู ซทีล)
Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause it likes to heal, I like to steal
(คอส อิท ไลค ทู ฮีล , ไอ ไลค ทู ซทีล)

I’m half the man I used to me
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู มี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
I’m half the man I used to be
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
I’m half the man I used to be
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
I’m half the man I used to be, half the man I used to be
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี , ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)

Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause it likes to heal
(คอส อิท ไลค ทู ฮีล)
Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
Guess I like to steal
(เก็ซ ซาย ไลค ทู ซทีล)
Take time with a wounded hand
(เทค ไทม วิฑ อะ วูนด แฮ็นด)
‘Cause it likes to heal, I like to steal
(คอส อิท ไลค ทู ฮีล , ไอ ไลค ทู ซทีล)

I’m half the man I used to me
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู มี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
I’m half the man I used to be
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
I’m half the man I used to be
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
This I feel as the dawn
(ดีซ ซาย ฟีล แอ็ส เดอะ ดอน)
It fades to gray
(อิท เฝด ทู กเร)
I’m half the man I used to be, half the man I used to be,
(แอม ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี , ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี ,)
Half the man I used to be
(ฮาล์ฟ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Creep คำอ่านไทย Stone Temple Pilots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น