เนื้อเพลง City Middle คำอ่านไทย The National

Karen, take me to the nearest famous city middle
(คะเรน , เทค มี ทู เดอะ นีเรซ เฟมัซ ซีทอิ มิ๊ดเดิ้ล)
Where they hang the lights
(ฮแว เด แฮ็ง เดอะ ไลท)
Where it’s random, and it’s common versus common
(ฮแว อิทซ แรนดัม , แอ็นด อิทซ คอมมัน เฝอซัซ คอมมัน)
La di la
(ลา ได ลา)

I’ve got five hundred in twenties
(แอฝ ก็อท ไฟฝ ฮันดเร็ด อิน ทเวนทีสฺ)
And I’ve got a ton of great ideas
(แอ็นด แอฝ ก็อท ดา ท็อง อ็อฝ กเรท ไอดีอะ)
I’m really worked up
(แอม ริแอ็ลลิ เวิค อัพ)
I’m on a good mixture, I don’t want to waste it
(แอม ออน อะ เกิด มีคซเชอะ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท อิท)
I’m on a good mixture, I do not want to waste it
(แอม ออน อะ เกิด มีคซเชอะ , ไอ ดู น็อท ว็อนท ทู เวซท อิท)
I wanna go gator around the warm beds of beginners
(ไอ วอนนา โก เกเดอร์ อะเรานด เดอะ วอม เบ็ด อ็อฝ บิกีนเนอะ)
I’m really worked up
(แอม ริแอ็ลลิ เวิค อัพ)

Karen, take me to the nearest famous city middle
(คะเรน , เทค มี ทู เดอะ นีเรซ เฟมัซ ซีทอิ มิ๊ดเดิ้ล)
Where they hang the lights
(ฮแว เด แฮ็ง เดอะ ไลท)
Where it’s random, and it’s common versus common
(ฮแว อิทซ แรนดัม , แอ็นด อิทซ คอมมัน เฝอซัซ คอมมัน)
La di la
(ลา ได ลา)

I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Wearing long red socks and red shoes
(เวียริง ล็อง เร็ด ซ็อค แซน เร็ด ฌู)
I have weird memories
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี)
I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Pissing in a sink, I think
(พิซซิง อิน อะ ซิงค , ไอ ธิงค)
I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)

I wanna go gator around the warm beds of beginners
(ไอ วอนนา โก เกเดอร์ อะเรานด เดอะ วอม เบ็ด อ็อฝ บิกีนเนอะ)
I’m really worked up
(แอม ริแอ็ลลิ เวิค อัพ)
I wanna go gator around the warm beds of beginners
(ไอ วอนนา โก เกเดอร์ อะเรานด เดอะ วอม เบ็ด อ็อฝ บิกีนเนอะ)
I’m really worked up
(แอม ริแอ็ลลิ เวิค อัพ)

Karen, take me to the nearest famous city middle
(คะเรน , เทค มี ทู เดอะ นีเรซ เฟมัซ ซีทอิ มิ๊ดเดิ้ล)
Where they hang the lights
(ฮแว เด แฮ็ง เดอะ ไลท)
Where it’s random, and it’s common versus common
(ฮแว อิทซ แรนดัม , แอ็นด อิทซ คอมมัน เฝอซัซ คอมมัน)
La di la
(ลา ได ลา)

I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Wearing long red socks and red shoes
(เวียริง ล็อง เร็ด ซ็อค แซน เร็ด ฌู)
I have weird memories
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี)
I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Pissing in a sink, I think
(พิซซิง อิน อะ ซิงค , ไอ ธิงค)

I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)

Parking your car, you said, I’m overwhelmed
(พาคกิ้ง ยุร คา , ยู เซ็ด , แอม โอเฝอะฮเวลม)
You were thinking out loud, you said, I’m overwhelmed
(ยู เวอ ติ้งกิง เอ้า เลาด , ยู เซ็ด , แอม โอเฝอะฮเวลม)
You were parking your car, you said, I’m overwhelmed
(ยู เวอ พาคกิ้ง ยุร คา , ยู เซ็ด , แอม โอเฝอะฮเวลม)
You were thinking out loud, you said, I’m overwhelmed
(ยู เวอ ติ้งกิง เอ้า เลาด , ยู เซ็ด , แอม โอเฝอะฮเวลม)
You said, I think I’m like Tennessee Williams
(ยู เซ็ด , ไอ ธิงค แอม ไลค เทนเนซซี วิลเลี่ยม)
I wait for the click
(ไอ เวท ฟอ เดอะ คลิค)
I wait, but it doesn’t kick in
(ไอ เวท , บัท ดิธ ดัสอินท คิด อิน)
I think I’m like Tennesse Williams
(ไอ ธิงค แอม ไลค Tennesse วิลเลี่ยม)
I wait for the click
(ไอ เวท ฟอ เดอะ คลิค)
I wait, but it doesn’t kick in
(ไอ เวท , บัท ดิธ ดัสอินท คิด อิน)

I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Wearing long red socks and red shoes
(เวียริง ล็อง เร็ด ซ็อค แซน เร็ด ฌู)
I have weird memories
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี)
I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
Pissing in a sink, I think
(พิซซิง อิน อะ ซิงค , ไอ ธิงค)
I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)
la da da da…
(ลา ดา ดา ดา)

I have weird memories of you
(ไอ แฮ็ฝ เวียด เมรโมรี อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City Middle คำอ่านไทย The National

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น