เนื้อเพลง Heard A Word คำอ่านไทย Destiny’s Child

Dun dun du du du du dun unh
(ดัน ดัน ดื ดื ดื ดื ดัน unh)
La da da da da daa
(ลา ดา ดา ดา ดา daa)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

You know I’ve had my share of ups and downs,
(ยู โน แอฝ แฮ็ด มาย แฌ อ็อฝ อัพสฺ แซน เดาน ,)
You live and learn, this world keeps on turning round,
(ยู ไลฝ แอ็นด เลิน , ดีซ เวิลด คีพ ออน เทินนิง เรานด ,)
Sometimes those rainy days
(ซัมไทม์ โฑส เรนอิ เด)
Seem like they last forever
(ซีม ไลค เด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Wish I could turn the page,
(วิฌ ไอ เคิด เทิน เดอะ เพจ ,)
And move on [and move on]
(แอ็นด มูฝ ออน [ แอ็นด มูฝ ออน ])

Been longing for the days when you used to sit here talking,
(บีน ลองอิง ฟอ เดอะ เด ฮเว็น ยู ยูซ ทู ซิท เฮียร ทอคอิง ,)
[All through the night]
([ ออล ธรู เดอะ ไนท ])
Trynna keep my spirits high so I can walk in,
(ทายนา คีพ มาย ซพีริท ไฮ โซ ไอ แค็น วอค อิน ,)
[into your life]
([ อีนทุ ยุร ไลฟ ])
Used to be right next to me
(ยูซ ทู บี ไรท เน็คซท ทู มี)
All the things you dream about when you’re retained,
(ออล เดอะ ธิง ยู ดรีม อะเบาท ฮเว็น ยัวร์ ริเทน ,)
Now it seems like everything’s so far away,
(เนา อิท ซีม ไลค เอ๊วี่ติง โซ ฟา อะเว ,)
Then one day you know
(เด็น วัน เด ยู โน)

I heard a word,
(ไอ เฮิด อะ เวิด ,)
Saying, Girl you’ll be fine,
(เซอิง , เกิล โยว บี ไฟน ,)
I heard a word,
(ไอ เฮิด อะ เวิด ,)
That would ease my troubled mind.
(แดท เวิด อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล ไมนด)

Took all the hurt away,
(ทุค ออล เดอะ เฮิท อะเว ,)
Warmed me up inside like a summer day,
(วอม มี อัพ อีนไซด ไลค เก ซัมเมอะ เด ,)
So glad you said you’d never break your promises,
(โซ กแล็ด ยู เซ็ด ยูต เนฝเวอะ บเรค ยุร พรอมอิซ ,)
I thank you lord,
(ไอ แธ็งค ยู ลอด ,)
I thank you God.
(ไอ แธ็งค ยู ก็อด)

Cause everybody needs [needs]
(คอส เอวี่บอดี้ นีด [ นีด ])
Somebody stand by their side,
(ซัมบอดี้ ซแท็นด ไบ แด ไซด ,)
You look at the road,
(ยู ลุค แกท เดอะ โรด ,)
It’s get rough,
(อิทซ เก็ท รัฟ ,)
Still you say to yourself,
(ซทิล ยู เซ ทู ยุรเซลฟ ,)
Gotta drive.
(กอททะ ดไรฝ)

Now I’m ready for the vibe,
(เนา แอม เรดอิ ฟอ เดอะ วายพฺ ,)
Send a little help; let your angels fly, [fly]
(เซ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ; เล็ท ยุร เอนเจล ฟไล , [ ฟไล ])
Heard the words deep down inside,
(เฮิด เดอะ เวิด ดีพ เดาน อีนไซด ,)
I will survive,
(ไอ วิล เซอะไฝฝ ,)
I’m stronger cause I
(แอม สตองเกอร์ คอส ไอ)

I heard a word,
(ไอ เฮิด อะ เวิด ,)
Saying, Girl you’ll be fine,
(เซอิง , เกิล โยว บี ไฟน ,)
I heard a word,
(ไอ เฮิด อะ เวิด ,)
That would ease my troubled mind.
(แดท เวิด อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล ไมนด)

Took all the hurt away,
(ทุค ออล เดอะ เฮิท อะเว ,)
Warmed me up inside like a summer day,
(วอม มี อัพ อีนไซด ไลค เก ซัมเมอะ เด ,)
So glad you said you’d never break your promises.
(โซ กแล็ด ยู เซ็ด ยูต เนฝเวอะ บเรค ยุร พรอมอิซ)

You promise me you love me [love me]
(ยู พรอมอิซ มี ยู ลัฝ มี [ ลัฝ มี ])
You promise me you glass me [glass me]
(ยู พรอมอิซ มี ยู กลัซ มี [ กลัซ มี ])
You said to me that
(ยู เซ็ด ทู มี แดท)
On you shoulder I could cry,
(ออน ยู โฌลเดอะ ไอ เคิด คไร ,)
And if I did you dry my eyes and hold me,
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิด ยู ดไร มาย ไอ แซน โฮลด มี ,)
I’m so glad that you
(แอม โซ กแล็ด แดท ยู)
Took all the hurt away, [took all the hurt away]
(ทุค ออล เดอะ เฮิท อะเว , [ ทุค ออล เดอะ เฮิท อะเว ])
Warmed me up inside,
(วอม มี อัพ อีนไซด ,)
So glad that you never break your promises.
(โซ กแล็ด แดท ยู เนฝเวอะ บเรค ยุร พรอมอิซ)

You got me singing la la la la da oh oh oh oh oh oh
(ยู ก็อท มี ซิงกิง ลา ลา ลา ลา ดา โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Sing la la la da da oh oh oh oh oh oh ooh ooh
(ซิง ลา ลา ลา ดา ดา โอ โอ โอ โอ โอ โอ อู้ อู้)

You took, you took my
(ยู ทุค , ยู ทุค มาย)
Took all the hurt away, [my hurt away]
(ทุค ออล เดอะ เฮิท อะเว , [ มาย เฮิท อะเว ])
Warmed me up inside [warmed me up inside like a summer day]
(วอม มี อัพ อีนไซด [ วอม มี อัพ อีนไซด ไลค เก ซัมเมอะ เด ])
So glad you said you’d never break your promises. [oh oh oh ooh oh ah]
(โซ กแล็ด ยู เซ็ด ยูต เนฝเวอะ บเรค ยุร พรอมอิซ [ โอ โอ โอ อู้ โอ อา ])

I heard a word,
(ไอ เฮิด อะ เวิด ,)
Saying, Girl you’ll be fine,
(เซอิง , เกิล โยว บี ไฟน ,)
I heard a word, [I heard a word]
(ไอ เฮิด อะ เวิด , [ ไอ เฮิด อะ เวิด ])
That would ease my troubled mind.
(แดท เวิด อีส มาย ทรั๊บเบิ้ล ไมนด)

Took all the hurt away, [warmed me up inside like a summer day]
(ทุค ออล เดอะ เฮิท อะเว , [ วอม มี อัพ อีนไซด ไลค เก ซัมเมอะ เด ])
Warmed me up inside, [yes you did]
(วอม มี อัพ อีนไซด , [ เย็ซ ยู ดิด ])
So glad, so glad, so glad, yeah, yeah ih yeah ih yeah yeah
(โซ กแล็ด , โซ กแล็ด , โซ กแล็ด , เย่ , เย่ ih เย่ ih เย่ เย่)

I heard a word [wo ho oh aaaah]
(ไอ เฮิด อะ เวิด [ โวโฮ โอ aaaah ])
I heard a word [I’m so glad, I’m so glad, I’m so glad]
(ไอ เฮิด อะ เวิด [ แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด , แอม โซ กแล็ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heard A Word คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น