เนื้อเพลง Drowning คำอ่านไทย Crazy Town

Everything is so complex
(เอ๊วี่ติง อีส โซ ค็อมพเลคซ)
Everyday is like a test full of opsticals
(เอวี่เดย์ อีส ไลค เก เท็ซท ฟูล อ็อฝ opsticals)
That almost seem impossible
(แดท ออลโมซท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

And I’m thinking just another breath not a minute left.
(แอ็นด แอม ติ้งกิง จัซท แอะนัธเออะ บเร็ธ น็อท ดา มินยูท เล็ฟท)
How long have I been drifting?
(เฮา ล็อง แฮ็ฝ ไอ บีน ดริฟทิง)

Pass the glass pint hit the flash light now break it.
(เพซ เดอะ กลัซ ไพนท ฮิท เดอะ ฟแล็ฌ ไลท เนา บเรค อิท)
People say I’m a star but I still think I’ll never make it.
(พี๊เพิ่ล เซ แอม มา ซทา บัท ไอ ซทิล ธิงค แอล เนฝเวอะ เมค อิท)

And I’m thinking just another prayer not a second left.
(แอ็นด แอม ติ้งกิง จัซท แอะนัธเออะ พเรเออะ น็อท ดา เซคอันด เล็ฟท)
I feel there’s something missing
(ไอ ฟีล แดร์ ซัมติง มีซซิง)

Sometimes I hate that chaos surrounds me
(ซัมไทม์ ซาย เฮท แดท เคอ็อซ ซะเรานด มี)
when all the answers I see go around me.
(ฮเว็น ออล ดิ อานเซอะ ซาย ซี โก อะเรานด มี)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I fading away?
(แอ็ม ไอ เฟดิง อะเว)
Or am I living up to all your dreams that made me this way?
(ออ แอ็ม ไอ ลีฝอิง อัพ ทู ออล ยุร ดรีม แดท เมด มี ดีซ เว)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)

I’ve been to hell and back looking for the answers to life.
(แอฝ บีน ทู เฮ็ล แอ็นด แบ็ค ลุคอิง ฟอ ดิ อานเซอะ ทู ไลฟ)
Looking at myself trying to get things right.
(ลุคอิง แอ็ท ไมเซลฟ ทไรอิง ทู เก็ท ธิง ไรท)

And I’m feeling just another breath not a minute left.
(แอ็นด แอม ฟีลอิง จัซท แอะนัธเออะ บเร็ธ น็อท ดา มินยูท เล็ฟท)
I feel the darkness lifting.
(ไอ ฟีล เดอะ ดาคเน็ซ ลิฝทิง)

There was a time
(แดร์ วอส ซา ไทม)
That I questioned if Id ever be alright.
(แดท ไอ คเวซชัน อิฟ อาย เอฝเออะ บี ออลไร๊ท)
Running getting high staying trapped by sleepless nights.
(รันนิง เกดดดิ้ง ไฮ สเตย์ยิ่ง แทร๊พ ไบ ซลีพเล็ซ ไนท)

And I’m thinking just another breath not a minute left.
(แอ็นด แอม ติ้งกิง จัซท แอะนัธเออะ บเร็ธ น็อท ดา มินยูท เล็ฟท)
I feel there’s something missing.
(ไอ ฟีล แดร์ ซัมติง มีซซิง)

I’m running from myself and all the things I don’t like.
(แอม รันนิง ฟร็อม ไมเซลฟ แอ็นด ออล เดอะ ธิง ซาย ด้อนท์ ไลค)
Living every night like it’s the last night.
(ลีฝอิง เอฝริ ไนท ไลค อิทซ เดอะ ลาซท ไนท)

And I’m thinking just another prayer not a second left.
(แอ็นด แอม ติ้งกิง จัซท แอะนัธเออะ พเรเออะ น็อท ดา เซคอันด เล็ฟท)
I need to stop resisting.
(ไอ นีด ทู ซท็อพ รีซิซติง)

Sometimes I hate that chaos surrounds me
(ซัมไทม์ ซาย เฮท แดท เคอ็อซ ซะเรานด มี)
when all the answers I see go around me.
(ฮเว็น ออล ดิ อานเซอะ ซาย ซี โก อะเรานด มี)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I fading away?
(แอ็ม ไอ เฟดิง อะเว)
Or am I living up to all your dreams that made me this way?
(ออ แอ็ม ไอ ลีฝอิง อัพ ทู ออล ยุร ดรีม แดท เมด มี ดีซ เว)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)

Drowning in the drama
(ดเรานอิง อิน เดอะ ดรามะ)
lost in the lies
(ล็อซท อิน เดอะ ไล)
trapped by the currents of life
(แทร๊พ ไบ เดอะ เคอเร็นท อ็อฝ ไลฟ)
caught in the rip tides.
(คอท อิน เดอะ ริพ ไทด)

Drowning in the drama
(ดเรานอิง อิน เดอะ ดรามะ)
lost in the lies
(ล็อซท อิน เดอะ ไล)
trapped by the currents of life
(แทร๊พ ไบ เดอะ เคอเร็นท อ็อฝ ไลฟ)
caught in the rip tides.
(คอท อิน เดอะ ริพ ไทด)

Drowning in the drama
(ดเรานอิง อิน เดอะ ดรามะ)
lost in the lies
(ล็อซท อิน เดอะ ไล)
trapped by the currents of life
(แทร๊พ ไบ เดอะ เคอเร็นท อ็อฝ ไลฟ)
caught in the rip tides.
(คอท อิน เดอะ ริพ ไทด)

Drowning in the drama
(ดเรานอิง อิน เดอะ ดรามะ)
lost in the lies
(ล็อซท อิน เดอะ ไล)
trapped by the currents of life
(แทร๊พ ไบ เดอะ เคอเร็นท อ็อฝ ไลฟ)
caught in the rip tides.
(คอท อิน เดอะ ริพ ไทด)

Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)

Sometimes I hate that chaos surrounds me
(ซัมไทม์ ซาย เฮท แดท เคอ็อซ ซะเรานด มี)
when all the answers I see go around me.
(ฮเว็น ออล ดิ อานเซอะ ซาย ซี โก อะเรานด มี)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I fading away?
(แอ็ม ไอ เฟดิง อะเว)
Or am I living up to all your dreams that made me this way?
(ออ แอ็ม ไอ ลีฝอิง อัพ ทู ออล ยุร ดรีม แดท เมด มี ดีซ เว)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)
Am I drowning?
(แอ็ม ไอ ดเรานอิง)

Drowning in the drama
(ดเรานอิง อิน เดอะ ดรามะ)
lost in the lies
(ล็อซท อิน เดอะ ไล)
trapped by the currents of life
(แทร๊พ ไบ เดอะ เคอเร็นท อ็อฝ ไลฟ)
caught in the rip tides.
(คอท อิน เดอะ ริพ ไทด)

Drowning in the drama
(ดเรานอิง อิน เดอะ ดรามะ)
lost in the lies
(ล็อซท อิน เดอะ ไล)
trapped by the currents of life
(แทร๊พ ไบ เดอะ เคอเร็นท อ็อฝ ไลฟ)
caught in the rip tides.
(คอท อิน เดอะ ริพ ไทด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drowning คำอ่านไทย Crazy Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น