เนื้อเพลง Let It Rain คำอ่านไทย Jojo

Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)

From the first day I met ya
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท เด ไอ เม็ท ยา)
I notice your style
(ไอ โนทิซ ยุร ซไทล)
Had that B-Boy swagger not one of the crowd
(แฮ็ด แดท บี บอย ซแวกเกอะ น็อท วัน อ็อฝ เดอะ คเราด)
And you talked like you knew me
(แอ็นด ยู ทอค ไลค ยู นยู มี)
Kept coming around and I fell for ya, yeah
(เค็พท คัมอิง อะเรานด แอ็นด ดาย เฟ็ล ฟอ ยา , เย่)
Then as time kept going I noticed some things
(เด็น แอ็ส ไทม เค็พท โกอิ้ง ไอ โนทิซ ซัม ธิง)
Said our love kept growing
(เซ็ด เอ๊า ลัฝ เค็พท กโรอิง)
Wanted to run away cause the situation’s in the past
(ว็อนท ทู รัน อะเว คอส เดอะ ซิชิวเอฌัน ซิน เดอะ พาซท)
Love never really last
(ลัฝ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ลาซท)
Memories just had a hold of me
(เมรโมรี จัซท แฮ็ด อะ โฮลด อ็อฝ มี)

But I had to let go of the pain
(บัท ไอ แฮ็ด ทู เล็ท โก อ็อฝ เดอะ เพน)
Let love rain down on me [let it rain]
(เล็ท ลัฝ เรน เดาน ออน มี [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause you helped me open up my eyes
(คอส ยู เฮ็ลพ มี โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Show me things I could never see [let it rain]
(โฌ มี ธิง ซาย เคิด เนฝเวอะ ซี [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause we can fight and we make up
(คอส วี แค็น ไฟท แอ็นด วี เมค อัพ)
Wanna see you when I wake up
(วอนนา ซี ยู ฮเว็น นาย เวค อัพ)
I’m staying with you only [let it rain]
(แอม สเตย์ยิ่ง วิฑ ยู โอ๊นลี่ [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause I need you to show me how our love should really be [let it rain]
(คอส ไอ นีด ยู ทู โฌ มี เฮา เอ๊า ลัฝ เชิด ริแอ็ลลิ บี [ เล็ท ดิธ เรน ])

I use to wonder where were going
(ไอ ยูซ ทู วันเดอะ ฮแว เวอ โกอิ้ง)
And where I wanted to be
(แอ็นด ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)
Sitting alone all shocked up waiting for my destiny
(ซีททิง อะโลน ออล ฌ็อค อัพ เวททิง ฟอ มาย เดซทินิ)
Hearing songs on the radio wishing that could happen to me, oh no
(เฮียริง ซ็อง ออน เดอะ เรดิโอ วิชชิ้ง แดท เคิด แฮพเพ็น ทู มี , โอ โน)
Then when you came into the picture then I knew quickly
(เด็น ฮเว็น ยู เคม อีนทุ เดอะ พีคเชอะ เด็น นาย นยู ควีคลิ)
That we could build something so strong
(แดท วี เคิด บิลด ซัมติง โซ ซทร็อง)
Expect the best for the future
(เอ็คซเพคท เดอะ เบ็ซท ฟอ เดอะ ฟยูเชอะ)
Forget about what used to be
(เฟาะเกท อะเบาท ว็อท ยูซ ทู บี)
I need you here all life long
(ไอ นีด ยู เฮียร ออล ไลฟ ล็อง)

But I had to let go of the pain
(บัท ไอ แฮ็ด ทู เล็ท โก อ็อฝ เดอะ เพน)
Let love rain down on me [let it rain]
(เล็ท ลัฝ เรน เดาน ออน มี [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause you helped me open up my eyes
(คอส ยู เฮ็ลพ มี โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Show me things I could never see [let it rain]
(โฌ มี ธิง ซาย เคิด เนฝเวอะ ซี [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause we can fight and we make up
(คอส วี แค็น ไฟท แอ็นด วี เมค อัพ)
Wanna see you when I wake up
(วอนนา ซี ยู ฮเว็น นาย เวค อัพ)
I’m staying with you only [let it rain]
(แอม สเตย์ยิ่ง วิฑ ยู โอ๊นลี่ [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause I need you to show me how our love should really be [let it rain]
(คอส ไอ นีด ยู ทู โฌ มี เฮา เอ๊า ลัฝ เชิด ริแอ็ลลิ บี [ เล็ท ดิธ เรน ])

Cause I see the sunlight whenever we touch
(คอส ไอ ซี เดอะ ซันไลท์ ฮเว็นเอฝเออะ วี ทั๊ช)
All day and all night is never too much [All that were how]
(ออล เด แอ็นด ออล ไนท อีส เนฝเวอะ ทู มัช [ ออล แดท เวอ เฮา ])
Afraid of my feelings and falling too deep
(อัฟเรด อ็อฝ มาย ฟีลอิง แซน ฟ๊อลิง ทู ดีพ)
But everybody’s had this happen one time or another
(บัท เอวี่บอดี้ แฮ็ด ดีซ แฮพเพ็น วัน ไทม ออ แอะนัธเออะ)
When you need someone to set your heart free
(ฮเว็น ยู นีด ซัมวัน ทู เซ็ท ยุร ฮาท ฟรี)

But I had to let go of the pain
(บัท ไอ แฮ็ด ทู เล็ท โก อ็อฝ เดอะ เพน)
Let love rain down on me [let it rain down down on me]
(เล็ท ลัฝ เรน เดาน ออน มี [ เล็ท ดิธ เรน เดาน เดาน ออน มี ])
Cause you helped me open up my eyes
(คอส ยู เฮ็ลพ มี โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Show me things I could never see [let it rain]
(โฌ มี ธิง ซาย เคิด เนฝเวอะ ซี [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause we could fight and we make up
(คอส วี เคิด ไฟท แอ็นด วี เมค อัพ)
I wanna see you when I wake up
(ไอ วอนนา ซี ยู ฮเว็น นาย เวค อัพ)
I’m staying with you only [let it rain]
(แอม สเตย์ยิ่ง วิฑ ยู โอ๊นลี่ [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause I need you to show me how our love should really be [let it rain]
(คอส ไอ นีด ยู ทู โฌ มี เฮา เอ๊า ลัฝ เชิด ริแอ็ลลิ บี [ เล็ท ดิธ เรน ])

But I had to let go of the pain
(บัท ไอ แฮ็ด ทู เล็ท โก อ็อฝ เดอะ เพน)
Let love rain down on me [down on me baby]
(เล็ท ลัฝ เรน เดาน ออน มี [ เดาน ออน มี เบบิ ])
Cause you help me open up my eyes
(คอส ยู เฮ็ลพ มี โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Show me things I could never see [let it rain]
(โฌ มี ธิง ซาย เคิด เนฝเวอะ ซี [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause we can fight and we make up
(คอส วี แค็น ไฟท แอ็นด วี เมค อัพ)
Wanna see you when I wake up
(วอนนา ซี ยู ฮเว็น นาย เวค อัพ)
I’m staying with you only [let it rain]
(แอม สเตย์ยิ่ง วิฑ ยู โอ๊นลี่ [ เล็ท ดิธ เรน ])
Cause I need you to show me how our love should really be [let it rain]
(คอส ไอ นีด ยู ทู โฌ มี เฮา เอ๊า ลัฝ เชิด ริแอ็ลลิ บี [ เล็ท ดิธ เรน ])

Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let It Rain คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น