เนื้อเพลง Lovely Girl คำอ่านไทย Marcos Hernandez

I feel so blessed to have you
(ไอ ฟีล โซ บเล็ซ ทู แฮ็ฝ ยู)
I hold you closer to my heart
(ไอ โฮลด ยู โคลเซอร์ ทู มาย ฮาท)
Thats you, baby, yes you are
(แด๊ท ยู , เบบิ , เย็ซ ยู อาร์)
Loving everything about you
(ลัฝอิง เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)
And I can’t find a single flaw
(แอ็นด ดาย แค็นท ไฟนด อะ ซิ๊งเกิ้ล ฟลอ)
Cus you’re legendary girl
(ครัสยัวร์ เลจเอ็นเดริ เกิล)
If I could get a chance to touch ya
(อิฟ ฟาย เคิด เก็ท ดา ชานซ ทู ทั๊ช ยา)
Never felt this way for another
(เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว ฟอ แอะนัธเออะ)
you’re like a treasure I’ve discovered
(ยัวร์ ไลค เก ทเรฉเออะ แอฝ ดิซคัฝเออะ)
I gotta tell you girl, you’re my world yeah
(ไอ กอททะ เท็ล ยู เกิล , ยัวร์ มาย เวิลด เย่)

Ooh lovely girl, there’s nothing they can do to take you away
(อู้ ลัฝลิ เกิล , แดร์ นัธอิง เด แค็น ดู ทู เทค ยู อะเว)
Ooh lovely girl, I can’t believe you got me trippin’ this way
(อู้ ลัฝลิ เกิล , ไอ แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท มี ทริพพินดีซ เว)
I said ooh its your world, so tell me all your fears and i’ll wash em away
(ไอ เซ็ด อู้ อิทซ ยุร เวิลด , โซ เท็ล มี ออล ยุร เฟีย แซน แอล ว็อฌ เอ็ม อะเว)
Ooh Ooh Ooh lovely girl
(อู้ อู้ อู้ ลัฝลิ เกิล)

Now it feels so good to hold you
(เนา อิท ฟีล โซ เกิด ทู โฮลด ยู)
Everything falls into place yeah
(เอ๊วี่ติง ฟอล อีนทุ พเลซ เย่)
Staring at you face to face [you know how i do it now]
(ซแทริง แอ็ท ยู เฟซ ทู เฟซ [ ยู โน เฮา ไอ ดู อิท เนา ])
No more of you feeling lonely
(โน โม อ็อฝ ยู ฟีลอิง โลนลิ)
You know i’ll fill that empty space with whatever you want girl
(ยู โน แอล ฟิล แดท เอมทิ ซเพซ วิฑ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท เกิล)
It’s you that wants to kiss and hug me
(อิทซ ยู แดท ว็อนท ทู คิซ แซน ฮัก มี)
Give you everything you ask of me
(กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู อาซค อ็อฝ มี)
Don’t even want to go away you’ll miss me
(ด้อนท์ อีเฝ็น ว็อนท ทู โก อะเว โยว มิซ มี)
I can’t deny it love you’re my world
(ไอ แค็นท ดิไน อิท ลัฝ ยัวร์ มาย เวิลด)

Ooh lovely girl, there’s nothing they can do to take you away
(อู้ ลัฝลิ เกิล , แดร์ นัธอิง เด แค็น ดู ทู เทค ยู อะเว)
Ooh lovely girl, I can’t believe you got me trippin’ this way
(อู้ ลัฝลิ เกิล , ไอ แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท มี ทริพพินดีซ เว)
I said ooh its your world, so tell me all your fears and i’ll wash em away
(ไอ เซ็ด อู้ อิทซ ยุร เวิลด , โซ เท็ล มี ออล ยุร เฟีย แซน แอล ว็อฌ เอ็ม อะเว)
Ooh Ooh Ooh lovely girl
(อู้ อู้ อู้ ลัฝลิ เกิล)

She’s so sexy, shes so crazy, ooh a lovely girl
(ชี โซ เซคซิ , ชี โซ คเรสิ , อู้ อะ ลัฝลิ เกิล)
She’s so funny and she loves me, what a lovely girl
(ชี โซ ฟันนิ แอ็นด ชี ลัฝ มี , ว็อท ดา ลัฝลิ เกิล)
She wears her jeans cut fairly low
(ชี แว เฮอ จีน คัท แฟลิ โล)
Slightly focused but she plays the role
(ซไลทลิ โฟ๊คัส บัท ชี พเล เดอะ โรล)
She rocks an accent quite like Penelope Cruz
(ชี ร็อค แอน แอคเซ็นท คไวท ไลค Penelope ครูซ)
With a frame like Halle, tell me how can I lose baby?
(วิฑ อะ ฟเรม ไลค Halle , เท็ล มี เฮา แค็น นาย ลูส เบบิ)

Ooh lovely girl, there’s nothing they can do to take you away
(อู้ ลัฝลิ เกิล , แดร์ นัธอิง เด แค็น ดู ทู เทค ยู อะเว)
Ooh lovely girl, I can’t believe you got me trippin’ this way
(อู้ ลัฝลิ เกิล , ไอ แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท มี ทริพพินดีซ เว)
I said ooh its your world, so tell me all your fears and i’ll wash em away
(ไอ เซ็ด อู้ อิทซ ยุร เวิลด , โซ เท็ล มี ออล ยุร เฟีย แซน แอล ว็อฌ เอ็ม อะเว)
Ooh Ooh Ooh lovely girl
(อู้ อู้ อู้ ลัฝลิ เกิล)

Ooh lovely girl, there’s nothing they can do to take you away.
(อู้ ลัฝลิ เกิล , แดร์ นัธอิง เด แค็น ดู ทู เทค ยู อะเว)
Ooh lovely girl, I can’t believe you got me trippin’ this way
(อู้ ลัฝลิ เกิล , ไอ แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท มี ทริพพินดีซ เว)
I said ooh its your world, so tell me all your fears and i’ll wash em away
(ไอ เซ็ด อู้ อิทซ ยุร เวิลด , โซ เท็ล มี ออล ยุร เฟีย แซน แอล ว็อฌ เอ็ม อะเว)
Ooh Ooh Ooh lovely girl
(อู้ อู้ อู้ ลัฝลิ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovely Girl คำอ่านไทย Marcos Hernandez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น