เนื้อเพลง Haemoglobin คำอ่านไทย Placebo

I was hanging from a tree
(ไอ วอส แฮงอิง ฟร็อม มา ทรี)
Unaccustomed to such violence
(อะแน็คคัซทัมด ทู ซัช ไฝโอะเล็นซ)
Jesus looking down on me
(จีสัซ ลุคอิง เดาน ออน มี)
I’m prepared for one big silence
(แอม พริแพ ฟอ วัน บิก ไซเล็นซ)

How’d I ever end up here
(แอว ดาย เอฝเออะ เอ็นด อัพ เฮียร)
Must be through some lack of kindness
(มัซท บี ธรู ซัม แล็ค อ็อฝ ไคนดเน็ซ)
And it seemed to dawn on me
(แอ็นด ดิท ซีมี ทู ดอน ออน มี)
Haemoglobin is the key
(ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)

Haemoglobin is the key
(ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)
To a healthy heart beat
(ทู อะ เฮลธิ ฮาท บีท)
Haemoglobin is the key
(ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)
To a healthy heart beat
(ทู อะ เฮลธิ ฮาท บีท)

At the time they cut me free
(แอ็ท เดอะ ไทม เด คัท มี ฟรี)
I was brimming with defiance
(ไอ วอส brimmings วิฑ ดิไฟแอ็นซ)
Doctors looking down on me
(ดอคเทอะ ลุคอิง เดาน ออน มี)
Breaking every law of science
(บเรคคิง เอฝริ ลอ อ็อฝ ไซเอ็นซ)
How’d I ever end up here?
(แอว ดาย เอฝเออะ เอ็นด อัพ เฮียร)
A latent strain of color blindness
(อะ เลเท็นท ซทเรน อ็อฝ คัลเออะ บไลนดเน็ซ)
Then it seemed to dawn on me
(เด็น หนิด ซีมี ทู ดอน ออน มี)
Haemoglobin is the key
(ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)

Haemoglobin is the key
(ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)
To a healthy heart beat [x4]
(ทู อะ เฮลธิ ฮาท บีท [ x4 ])

Now my feet don’t touch the ground
(เนา มาย ฟีท ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Now my feet don’t touch the ground
(เนา มาย ฟีท ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Now my feet don’t touch the ground
(เนา มาย ฟีท ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Now my feet don’t touch the ground
(เนา มาย ฟีท ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ กเรานด)

As they drag me to my feet
(แอ็ส เด ดแร็ก มี ทู มาย ฟีท)
I was filled with incoherence
(ไอ วอส ฟิล วิฑ incoherence)
Theories of conspiracy
(Theories อ็อฝ ค็อนสพีระซิ)
The whole world wants my disappearance
(เดอะ โฮล เวิลด ว็อนท มาย ดิแซ็พเพียแร็นซ)
I’ll go fighting nail and teeth
(แอล โก ไฟท์ดิง เนล แอ็นด ทีท)
You’ve never seen such perseverance
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซีน ซัช เพอซิเฝียแร็นซ)
Gonna make you scared of me
(กอนนะ เมค ยู ซคา อ็อฝ มี)
Cause haemoglobin is the key
(คอส ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)

Haemoglobin is the key
(ฮีโมะกโลบิน อีส เดอะ คี)
To a healthy heart beat [x4]
(ทู อะ เฮลธิ ฮาท บีท [ x4 ])

Now my feet don’t touch the ground [x8]
(เนา มาย ฟีท ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ กเรานด [ x8 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Haemoglobin คำอ่านไทย Placebo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น