เนื้อเพลง Like That คำอ่านไทย Webbie

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Like that like that, Bounce ya ass like that like that. Bounce that ass like that like that.
(ไลค แดท ไลค แดท , เบานซ ยา อาซ ไลค แดท ไลค แดท เบานซ แดท อาซ ไลค แดท ไลค แดท)
Bend over let me see it from the back. Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black diva, like a
(เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค ดีว่า , ไลค เก)
stripper, up and down like flippa, bend over let me see it from the back.
(stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Double shots of hennessy
(ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท อ็อฝ เฮนเนสซี)
let it get you groovy.
(เล็ท ดิธ เก็ท ยู กรูฝวี่)
Gone work yo ass do ya thang,
(กอน เวิค โย อาซ ดู ยา เตง ,)
I’ma do me.
(แอมอา ดู มี)
I done switched to doucher,
(ไอ ดัน ซวิช ทู doucher ,)
and the switcher got a room key.
(แอ็นด เดอะ switcher ก็อท ดา รุม คี)
Act like you auditioning for a video or movie,
(แอ็คท ไลค ยู auditionings ฟอ รา ฝีดอิโอ ออ มูวี่ ,)
bend towards the floor I want your hands where your toes be.
(เบ็นด ทูวอด เดอะ ฟโล ไอ ว็อนท ยุร แฮ็นด ฮแว ยุร โท บี)
Ima Squeze all on you booty all nasty,
(แอมอา Squeze ออล ออน ยู บูทิ ออล นาซทิ ,)
done made 18 girl im legal you can harass me.
(ดัน เมด 18 เกิล แอม ลีแก็ล ยู แค็น ฮะแรซ มี)
cash and a bemmer I cant seem to find a bad beat,
(แค็ฌ แอ็นด อะ bemmer ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด อะ แบ็ด บีท ,)
a big fat ass like Trina make me happy.
(อะ บิก แฟ็ท อาซ ไลค ทรีน่า เมค มี แฮพพิ)
titties shake thighs shake vibrate while she dancing,
(ไตเติลสฺ เฌค ไธ เฌค ไฝบเรท ฮไวล ชี แด็นซิง ,)
like to shake her ass like Ciara real fancy.
(ไลค ทู เฌค เฮอ อาซ ไลค เซียร่า ริแอ็ล แฟนซิ)
wonder if Ciara can shake her ass on this lamp peice,
(วันเดอะ อิฟ เซียร่า แค็น เฌค เฮอ อาซ ออน ดีซ แล็มพ เพลซ ,)
betcha Jada Pinkett shake that ass real classy ain’t ready for the real betacha she be actin Will have it.
(เบทชา Jada Pinkett เฌค แดท อาซ ริแอ็ล คลาซซิ เอน เรดอิ ฟอ เดอะ ริแอ็ล betacha ชี บี แอสติน วิล แฮ็ฝ อิท)
you see me im picky i rate that ass,
(ยู ซี มี แอม พิคกี้ ไอ เรท แดท อาซ ,)
I got a ask 50 how Vivica shake that ass
(ไอ ก็อท ดา อาซค 50 เฮา วิฝวีกา เฌค แดท อาซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black diva, like a stripper, up and down like
(ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค ดีว่า , ไลค เก stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค)
flippa, bend over let me see it from the back. Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black
(flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค)
diva, like a stripper, up and down like flippa, bend over let me see it from the back.
(ดีว่า , ไลค เก stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
You see big fine you when I find you,
(ยู ซี บิก ไฟน ยู ฮเว็น นาย ไฟนด ยู ,)
I’ma beat that p*ssy from behind you.
(แอมอา บีท แดท พี *ssy ฟร็อม บิไฮนด ยู)
show lil thang up girl I ain’t tryin to,
(โฌ ลิล เตง อัพ เกิล ไอ เอน ทายอิน ทู ,)
I’m trill young savage boo must I remind you.
(แอม ทริล ยัง แซฝอิจ บู มัซท ไอ ริไมนด ยู)
all I need is one night and a few minutes,
(ออล ไอ นีด อีส วัน ไนท แอ็นด อะ ฟยู มินยูท ,)
I’ma handle that there and then im through wit it.
(แอมอา แฮ๊นเดิ้ล แดท แดร์ แอ็นด เด็น แอม ธรู วิท ดิธ)
tell me is you bullsh*tin or is you cool wit it,
(เท็ล มี อีส ยู bullsh*ทิน ออ อีส ยู คูล วิท ดิธ ,)
our baby parents ain’t got nothing to do wit it.
(เอ๊า เบบิ แพเร็นท เอน ก็อท นัธอิง ทู ดู วิท ดิธ)
I want a J. Lo yonce’ coke bottle shape object,
(ไอ ว็อนท ดา เจ โล yonce โคค บ๊อทเทิ่ล เฌพ ออบเจ็คท ,)
cook soul food bake cake straight out the projects.
(คุ๊ค โซล ฟูด เบค เคค ซทเรท เอ้า เดอะ พรอจเอ็คท)
a female savage straight bad b*tch prospect,
(อะ ฟีเมล แซฝอิจ ซทเรท แบ็ด บี *tch พรอซเพ็คท ,)
Baby Phat, Apple Bottem big booty Gucci and Prada.
(เบบิ แฟททฺ , แอพ Bottem บิก บูทิ กู๊ซชี่ แอ็นด พราดา)
I be lookin for the kinda lil mama thats bout some dollars,
(ไอ บี ลุคกิน ฟอ เดอะ กินดา ลิล มามะ แด๊ท เบาท ซัม ดอลเลอะ ,)
350 dollar bottles thats all she want to swalla.
(350 ดอลเลอะ บ๊อทเทิ่ล แด๊ท ซอร์ ชี ว็อนท ทู swalla)
and if you aint a big balla she aint even trying to holla,
(แอ็นด อิฟ ยู เอน ดา บิก บอลลา ชี เอน อีเฝ็น ทไรอิง ทู ฮอลละ ,)
she gone take ya lil measly dollas and walk off like a model.
(ชี กอน เทค ยา ลิล มีสลิ ดอลล่า แซน วอค ออฟฟ ไลค เก โม๊เด็ล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black diva, like a stripper, up and down like
(ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค ดีว่า , ไลค เก stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค)
flippa, bend over let me see it from the back. Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black
(flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค)
diva, like a stripper, up and down like flippa, bend over let me see it from the back.
(ดีว่า , ไลค เก stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
I need something like Nia Long make you wanna bring her home,
(ไอ นีด ซัมติง ไลค Nia ล็อง เมค ยู วอนนา บริง เฮอ โฮม ,)
feed her bone and don’t even treat her wrong.
(ฟี เฮอ บอน แอ็นด ด้อนท์ อีเฝ็น ทรีท เฮอ ร็อง)
Ever seen that movie monster ball,
(เอฝเออะ ซีน แดท มูวี่ มอนซเทอะ บอล ,)
bend over like Halle Berry on that part when ole boy knocked her off.
(เบ็นด โอเฝอะ ไลค Halle เบริ ออน แดท พาท ฮเว็น โอเล บอย น็อค เฮอ ออฟฟ)
I’ma dog I like it soft I like to rub I like to grip,
(แอมอา ด็อก ไอ ไลค อิท ซ็อฟท ไอ ไลค ทู รับ ไอ ไลค ทู กริพ ,)
to tell the truth I like them loose cause me and my thugs we like to flip.
(ทู เท็ล เดอะ ทรูธ ไอ ไลค เฑ็ม ลูซ คอส มี แอ็นด มาย ธัก วี ไลค ทู ฟลิพ)
I like the friends who get involved all the broads say I’ma trip,
(ไอ ไลค เดอะ ฟเร็นด ฮู เก็ท อินฝอลฝ ออล เดอะ บรอด เซ แอมอา ทริพ ,)
I like the picture takin pictures while you catch it on ya lip.
(ไอ ไลค เดอะ พีคเชอะ ทอคกิ่น พีคเชอะ ฮไวล ยู แค็ช อิท ออน ยา ลิพ)
I like to sneek and take ya shoppin when ya n*ggas start to trip,
(ไอ ไลค ทู sneek แอ็นด เทค ยา ชอพพิน ฮเว็น ยา เอ็น *ggas ซทาท ทู ทริพ ,)
drink my liquor out the bottle on his couch and watch you strip.
(ดริงค มาย ลีคเออะ เอ้า เดอะ บ๊อทเทิ่ล ออน ฮิส เคาช แอ็นด ว็อช ยู ซทริพ)
stick a couple fingers in ya make it tickle make ya drip,
(ซทิค กา คั๊พเพิ่ล ฟีงเกอะ ซิน ยา เมค อิท ทิกเคิล เมค ยา ดริพ ,)
make ya holla like I’m robbin ya like a pimp and then I dip.
(เมค ยา ฮอลละ ไลค แอม รอบบิน ยา ไลค เก พิมพ แอ็นด เด็น นาย ดิพ)
I want to get an ounce of hydro get alicia eyes low take her to the suite and make her hit all of her
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท แอน อันซ อ็อฝ ไฮดโระ เก็ท อลีเชีย ไอ โล เทค เฮอ ทู เดอะ ซวีท แอ็นด เมค เฮอ ฮิท ดอร์ อ็อฝ เฮอ)
high notes.
(ไฮ โนท)
Strapped up fa sho cause I don’t trust no hoes anybody can go Eazy E perfect example.
(สแตปชฺ อัพ ฟา โช คอส ไอ ด้อนท์ ทรัซท โน โฮ เอนอิบอดิ แค็น โก Eazy อี เพ๊อร์เฟ็คท เอ็กแซ๊มเพิ่ล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black diva, like a stripper, up and down like
(ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค ดีว่า , ไลค เก stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค)
flippa, bend over let me see it from the back. Like Beyounce, like Trina, like a big bootie ass black
(flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค ไลค Beyounce , ไลค ทรีน่า , ไลค เก บิก บูดี อาซ บแล็ค)
diva, like a stripper, up and down like flippa, bend over let me see it from the back.
(ดีว่า , ไลค เก stripper , อัพ แอ็นด เดาน ไลค flippa , เบ็นด โอเฝอะ เล็ท มี ซี อิท ฟร็อม เดอะ แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like That คำอ่านไทย Webbie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น