เนื้อเพลง Hold on ’til The Night คำอ่านไทย Greyson Chance

Watching the minute hand
(วัทชิง เดอะ มินยูท แฮ็นด)
Frozen solid not moving
(โฟ๊เซน ซอลอิด น็อท มูฝอิง)
Still we believe we can
(ซทิล วี บิลีฝ วี แค็น)
But we’re afraid of losing
(บัท เวีย อัฟเรด อ็อฝ โรซิง)

Watching from over here
(วัทชิง ฟร็อม โอเฝอะ เฮียร)
It’s hardly worth competing
(อิทซ ฮาดลิ เวิธ competings)
I’m almost out of here
(แอม ออลโมซท เอ้า อ็อฝ เฮียร)
Why break a heart that’s beating
(ฮไว บเรค กา ฮาท แด๊ท บืดิงสฺ)

Just as I start giving up
(จัซท แอ็ส ซาย ซทาท กีฝวิง อัพ)
I’m not backing off
(แอม น็อท แบกคิง ออฟฟ)

Running to the light
(รันนิง ทู เดอะ ไลท)
Get out of your own way
(เก็ท เอ้า อ็อฝ ยุร โอน เว)
Not afraid to fight
(น็อท อัฟเรด ทู ไฟท)
Believing what you say
(บีลีฝวิงว็อท ยู เซ)
I’ll hold on ’til the night
(แอล โฮลด ออน ทิล เดอะ ไนท)

Hanging by a thread
(แฮงอิง ไบ อะ ธเร็ด)
And not scared to let go
(แอ็นด น็อท ซคา ทู เล็ท โก)
Thoughts inside your head
(ธอท อีนไซด ยุร เฮ็ด)
They creep up to get you
(เด ครีพ อัพ ทู เก็ท ยู)
I believe this is right
(ไอ บิลีฝ ดีซ ซิส ไรท)
So I’ll hold on ’til the night
(โซ แอล โฮลด ออน ทิล เดอะ ไนท)

I climbed up on a tree
(ไอ คไลม อัพ ออน อะ ทรี)
To get a new perspective
(ทู เก็ท ดา นยู เพิซเพคทิฝ)
If love is worth a dime
(อิฟ ลัฝ อีส เวิธ อะ ไดม)
The price is being rejected
(เดอะ พไรซ อีส บีอิง ริเจคท)

Just as I start falling down
(จัซท แอ็ส ซาย ซทาท ฟ๊อลิง เดาน)
I turn this around
(ไอ เทิน ดีซ อะเรานด)

Running to the light
(รันนิง ทู เดอะ ไลท)
Get out of your own way
(เก็ท เอ้า อ็อฝ ยุร โอน เว)
Not afraid to fight
(น็อท อัฟเรด ทู ไฟท)
Believing what you say
(บีลีฝวิงว็อท ยู เซ)
I’ll hold on ’til the night
(แอล โฮลด ออน ทิล เดอะ ไนท)

Hanging by a thread
(แฮงอิง ไบ อะ ธเร็ด)
And not scared to let go
(แอ็นด น็อท ซคา ทู เล็ท โก)
Thoughts inside your head
(ธอท อีนไซด ยุร เฮ็ด)
They creep up to get you
(เด ครีพ อัพ ทู เก็ท ยู)
I believe this is right
(ไอ บิลีฝ ดีซ ซิส ไรท)
So I’ll hold on ’til the night
(โซ แอล โฮลด ออน ทิล เดอะ ไนท)

Hold on ’til I’m with you
(โฮลด ออน ทิล แอม วิฑ ยู)
All I’ve got to give you
(ออล แอฝ ก็อท ทู กิฝ ยู)
All my fears are slowly fading to never known
(ออล มาย เฟีย แซร์ ซโลลิ เฟดิง ทู เนฝเวอะ โนน)
Yes I start running running running running
(เย็ซ ซาย ซทาท รันนิง รันนิง รันนิง รันนิง)

Running to the light
(รันนิง ทู เดอะ ไลท)
Get out of your own way
(เก็ท เอ้า อ็อฝ ยุร โอน เว)
Not afraid to fight
(น็อท อัฟเรด ทู ไฟท)
Believing what you say
(บีลีฝวิงว็อท ยู เซ)
I’ll hold on ’til the night [believe that this is the night]
(แอล โฮลด ออน ทิล เดอะ ไนท [ บิลีฝ แดท ดีซ ซิส เดอะ ไนท ])

Hanging by a thread
(แฮงอิง ไบ อะ ธเร็ด)
And not scared to let go
(แอ็นด น็อท ซคา ทู เล็ท โก)
Thoughts inside your head
(ธอท อีนไซด ยุร เฮ็ด)
They creep up to get you
(เด ครีพ อัพ ทู เก็ท ยู)
I believe this is right
(ไอ บิลีฝ ดีซ ซิส ไรท)
So I’ll hold on ’til the night
(โซ แอล โฮลด ออน ทิล เดอะ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold on ’til The Night คำอ่านไทย Greyson Chance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น