เนื้อเพลง Flowers Bloom คำอ่านไทย Boyz II Men

[Nathan]
([ เนแตน ])
There is nothing glamorous in this simple town
(แดร์ อีส นัธอิง กแลมเออะรัซ ซิน ดีซ ซิ๊มเพิ่ล ทาวน์)
But there’s this special flower that can only bloom right here
(บัท แดร์ ดีซ ซเพฌแอ็ล ฟเลาเออะ แดท แค็น โอ๊นลี่ บลูม ไรท เฮียร)
And all the heavy burdens in our heart,
(แอ็นด ออล เดอะ เฮฝอิ เบ๊อรํเด้น ซิน เอ๊า ฮาท ,)
Get carried away
(เก็ท แคร์รี่ อะเว)
The wind can smooth the wrinkles of the past
(เดอะ วินด แค็น ซมูฑ เดอะ ริ๊งเคิ่ล อ็อฝ เดอะ พาซท)

Like a dazzling reflection in the sky
(ไลค เก แดสลิง ริฟเคลฌัน อิน เดอะ ซไค)
I hear the distant calling of the ancient ripples of the sea
(ไอ เฮีย เดอะ ดีซแท็นท คอลลิง อ็อฝ ดิ เอนเฌ็นท ลีบเปิล อ็อฝ เดอะ ซี)
And I realise that your laughter reminds me
(แอ็นด ดาย รีโอราย แดท ยุร ลาฟเทอะ ริไมนด มี)
Of the soothing sound of the gentle ocean
(อ็อฝ เดอะ ซูทอิง เซานด อ็อฝ เดอะ เจ๊นเทิ่ล โอแฌ็น)

[Wanya]
([ วานยา ])
And your heart can’t cover up the look of loneliness
(แอ็นด ยุร ฮาท แค็นท คัฝเออะ อัพ เดอะ ลุค อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
You don’t have to reveal it to me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ริฝิล อิท ทู มี)
But anytime you need it
(บัท เอนี่ไทม์ ยู นีด ดิท)
These faces so familiar in your heart
(ฑิส เฟซ โซ ฟะมีลเยอะ อิน ยุร ฮาท)
Wait for you to reach to their hands
(เวท ฟอ ยู ทู รีช ทู แด แฮ็นด)

I want to know if that place
(ไอ ว็อนท ทู โน อิฟ แดท พเลซ)
That I’ve been once before
(แดท แอฝ บีน วันซ บิโฟ)
Hasn’t ever changed
(แฮ็ซท เอฝเออะ เชนจ)
And remains the place that always will be there for me
(แอ็นด ริเมน เดอะ พเลซ แดท ออลเว วิล บี แดร์ ฟอ มี)
Till the last goodbye ill cherish it
(ทิล เดอะ ลาซท กู๊ดบาย แอล เชริฌ อิท)
And I can’t stop looking back to see
(แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ ลุคอิง แบ็ค ทู ซี)
That you’re smiling waving back at me
(แดท ยัวร์ ซไมลอิง เวฝวิ่ง แบ็ค แกท มี)
Gonna bite my lips not to cry
(กอนนะ ไบท มาย ลิพ น็อท ทู คไร)
And I’m trying to fight this feeling
(แอ็นด แอม ทไรอิง ทู ไฟท ดีซ ฟีลอิง)
But the tears may get so hard to see
(บัท เดอะ เทีย เม เก็ท โซ ฮาด ทู ซี)
Ill be waiting for the day
(แอล บี เวททิง ฟอ เดอะ เด)
We can reunite again
(วี แค็น รียุไนท อะเกน)
Where the flowers bloom
(ฮแว เดอะ ฟเลาเออะ บลูม)
For Jus me and you
(ฟอ ยูส มี แอ็นด ยู)

[Shawn]
([ ชอน ])
There is something that the shadows can’t explain
(แดร์ อีส ซัมติง แดท เดอะ แฌดโอ แค็นท เอ็คซพเลน)
Something so simple and so obvious, that we forget
(ซัมติง โซ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด โซ ออบเฝียซ , แดท วี เฟาะเกท)
Behind the cloudy surface of it all, if we look up above
(บิไฮนด เดอะ คเลาดอิ เซอฟิซ อ็อฝ อิท ดอร์ , อิฟ วี ลุค อัพ อะบัฝ)
We’ll see the sun shine illuminate everything we see
(เว็ล ซี เดอะ ซัน ไฌน อิลยูมิเนท เอ๊วี่ติง วี ซี)
All the past and present faces here are all to stay
(ออล เดอะ พาซท แอ็นด เพร๊สเซ่นท เฟซ เฮียร อาร์ ออล ทู ซเท)
Each prayer wishes new memories
(อีช พเรเออะ วิซเชรด นยู เมรโมรี)
Im proud to have it all
(แอม พเราด ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์)
These memories alive inside my heart
(ฑิส เมรโมรี อะไลฝ อีนไซด มาย ฮาท)
Blossoming vividly one by one
(Blossomings ฝีฝอิดลิ วัน ไบ วัน)

After the rain the roads are muddy and there’s puddles everywhere
(อาฟเทอะ เดอะ เรน เดอะ โรด แซร์ มัดดิ แอ็นด แดร์ พาทเดว เอวี่แวร์)
And we clearly see all the footsteps in this journey thru this life we lead
(แอ็นด วี คเลียลิ ซี ออล เดอะ ฟุทเสต็ป ซิน ดีซ เจอนิ ธรู ดีซ ไลฟ วี เล็ด)
And I pray these tears can find a way and breathe life back into the day
(แอ็นด ดาย พเร ฑิส เทีย แค็น ไฟนด อะ เว แอ็นด บรีฑ ไลฟ แบ็ค อีนทุ เดอะ เด)
When the weltered petals in my heart once again blossoming
(ฮเว็น เดอะ เวลเทอะ เพเดว ซิน มาย ฮาท วันซ อะเกน blossomings)
And ill whisper to the ocean breeze and my wish will soar above the seas
(แอ็นด แอล ฮวีซเพอะ ทู ดิ โอแฌ็น บรีส แอ็นด มาย วิฌ วิล โซ อะบัฝ เดอะ ซี)
And a rainbow in the sky will appear for you and i
(แอ็นด อะ เรนโบว์ อิน เดอะ ซไค วิล แอ็พเพีย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
Glistening in the sun, shine for everyone
(กริสซินนิ่ง อิน เดอะ ซัน , ไฌน ฟอ เอ๊วี่วัน)

[Wanya, Shawn]
([ วานยา , ชอน ])
Hey, the only place where the flowers bloom
(เฮ , ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ฮแว เดอะ ฟเลาเออะ บลูม)
The only place where this wind can blow
(ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ฮแว ดีซ วินด แค็น บโล)
The only place you can hear this song
(ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ยู แค็น เฮีย ดีซ ซ็อง)
The only place you can see these sign
(ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ยู แค็น ซี ฑิส ไซน)
Hey, the only place where the flowers bloom
(เฮ , ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ฮแว เดอะ ฟเลาเออะ บลูม)
The only place where this wind can blow
(ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ฮแว ดีซ วินด แค็น บโล)

[Shawn]
([ ชอน ])
I want to know if that place
(ไอ ว็อนท ทู โน อิฟ แดท พเลซ)
That I’ve been once before
(แดท แอฝ บีน วันซ บิโฟ)
Hasn’t ever changed
(แฮ็ซท เอฝเออะ เชนจ)
And remains the place that always will be there for me
(แอ็นด ริเมน เดอะ พเลซ แดท ออลเว วิล บี แดร์ ฟอ มี)
And ill try to fight this feeling
(แอ็นด แอล ทไร ทู ไฟท ดีซ ฟีลอิง)
But the tears may get so hard to see
(บัท เดอะ เทีย เม เก็ท โซ ฮาด ทู ซี)
Ill be waiting for the day
(แอล บี เวททิง ฟอ เดอะ เด)
We can reunite again
(วี แค็น รียุไนท อะเกน)

[Wanya]
([ วานยา ])
After the rain the roads are muddy and there’s puddles everywhere
(อาฟเทอะ เดอะ เรน เดอะ โรด แซร์ มัดดิ แอ็นด แดร์ พาทเดว เอวี่แวร์)
And we clearly see the footsteps in this journey thru this life we lead
(แอ็นด วี คเลียลิ ซี เดอะ ฟุทเสต็ป ซิน ดีซ เจอนิ ธรู ดีซ ไลฟ วี เล็ด)
I try to fight this loneliness
(ไอ ทไร ทู ไฟท ดีซ โลนลิเน็ซ)
But the tears may get so hard to see
(บัท เดอะ เทีย เม เก็ท โซ ฮาด ทู ซี)
Even thru the scars and memories
(อีเฝ็น ธรู เดอะ ซคา แซน เมรโมรี)
I won’t forget you and me
(ไอ ว็อนท เฟาะเกท ยู แอ็นด มี)
So radiantly shining thru
(โซ เรเดียนทลิ ชายนิง ธรู)
The horizon as it rises high
(เดอะ ฮอไร๊ซั่น แอ็ส ซิท ไรส ไฮ)
And the wind carries it star beneath the memories
(แอ็นด เดอะ วินด แคร์รี่ ซิท ซทา บินีธ เดอะ เมรโมรี)
Ooh still im waiting for you
(อู้ ซทิล แอม เวททิง ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flowers Bloom คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น