เนื้อเพลง If There’s Any Justice คำอ่านไทย Lemar

Ohhh,
(โอ้ ,)
Ye-ah-ah,
(ยี อา อา ,)
Yeah,
(เย่ ,)
I would be your man,
(ไอ เวิด บี ยุร แม็น ,)
You would be my girl,
(ยู เวิด บี มาย เกิล ,)
Oh yeah,
(โอ เย่ ,)
I beleive,
(ไอ บีลายฝ ,)
I do,
(ไอ ดู ,)

If there’s any justice in the world,
(อิฟ แดร์ เอนอิ จัสติกส อิน เดอะ เวิลด ,)
I would be your man,
(ไอ เวิด บี ยุร แม็น ,)
You would be my girl,
(ยู เวิด บี มาย เกิล ,)
If i’d found you first you know its true,
(อิฟ อาย เฟานด ยู เฟิซท ยู โน อิทซ ทรู ,)
He would be alone,
(ฮี เวิด บี อะโลน ,)
I would be with you,
(ไอ เวิด บี วิฑ ยู ,)

When you decide, dont let me down,
(ฮเว็น ยู ดิไซด , ด้อนท์ เล็ท มี เดาน ,)
Coz there’s nothing to be certain in my life,
(คอซ แดร์ นัธอิง ทู บี เซอทิน อิน มาย ไลฟ ,)
And you’ve seen a thousand times
(แอ็นด ยู๊ฟ ซีน อะ เธาแส็น ไทม)
There’s not much justice in the world
(แดร์ น็อท มัช จัสติกส อิน เดอะ เวิลด)
If there’s any justice in your heart,
(อิฟ แดร์ เอนอิ จัสติกส อิน ยุร ฮาท ,)
You love pity it changed,
(ยู ลัฝ พีทอิ อิท เชนจ ,)
Ease it into heart,
(อีส อิท อีนทุ ฮาท ,)
Oh no,
(โอ โน ,)
Why dont you’remember how it feels,
(ฮไว ด้อนท์ youremember เฮา อิท ฟีล ,)
Not to give a damn,
(น็อท ทู กิฝ อะ แด็ม ,)
For anyone but me
(ฟอ เอนอิวัน บัท มี)

I cant believe you’d be decieved,
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยูต บี decieved ,)
Changing memories from truth to fantasy,
(เช้งจิ้นส เมรโมรี ฟร็อม ทรูธ ทู แฟนทะซิ ,)
Where there’s nothing left but tears,
(ฮแว แดร์ นัธอิง เล็ฟท บัท เทีย ,)
And there’s not much justice in the world
(แอ็นด แดร์ น็อท มัช จัสติกส อิน เดอะ เวิลด)

Just because he’s wrapped around your finger,
(จัซท บิคอส อีส แร็พท อะเรานด ยุร ฟีงเกอะ ,)
Don’t fool yourself with dreams that might appear,
(ด้อนท์ ฟูล ยุรเซลฟ วิฑ ดรีม แดท ไมท แอ็พเพีย ,)
If in time you’ll stop and trust your feelings,
(อิฟ อิน ไทม โยว ซท็อพ แอ็นด ทรัซท ยุร ฟีลอิง ,)
The truth is out there somewhere
(เดอะ ทรูธ อีส เอ้า แดร์ ซัมแวร์)
It’s blowing in the wind
(อิทซ โบลวิง อิน เดอะ วินด)

If there’s any justice in the world,
(อิฟ แดร์ เอนอิ จัสติกส อิน เดอะ เวิลด ,)
I would be your man,
(ไอ เวิด บี ยุร แม็น ,)
You would be my girl,
(ยู เวิด บี มาย เกิล ,)
Oh yeah,
(โอ เย่ ,)
If i’d found you first you know its true,
(อิฟ อาย เฟานด ยู เฟิซท ยู โน อิทซ ทรู ,)
He would be alone,
(ฮี เวิด บี อะโลน ,)
I would be with you,
(ไอ เวิด บี วิฑ ยู ,)

When you decide, dont let me down,
(ฮเว็น ยู ดิไซด , ด้อนท์ เล็ท มี เดาน ,)
Coz there’s nothing to be certain in my life,
(คอซ แดร์ นัธอิง ทู บี เซอทิน อิน มาย ไลฟ ,)
And you’ve seen a thousand times
(แอ็นด ยู๊ฟ ซีน อะ เธาแส็น ไทม)
There’s not much justice in the world
(แดร์ น็อท มัช จัสติกส อิน เดอะ เวิลด)

If I should lose you girl you know,
(อิฟ ฟาย เชิด ลูส ยู เกิล ยู โน ,)
That theres not much justice in the world
(แดท แดร์ น็อท มัช จัสติกส อิน เดอะ เวิลด)

If there’s any justice in the world,
(อิฟ แดร์ เอนอิ จัสติกส อิน เดอะ เวิลด ,)
you’re gonna be my baby,
(ยัวร์ กอนนะ บี มาย เบบิ ,)
you’re gonna be my baby,
(ยัวร์ กอนนะ บี มาย เบบิ ,)
you’re gonna be my baby!
(ยัวร์ กอนนะ บี มาย เบบิ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If There’s Any Justice คำอ่านไทย Lemar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น