เนื้อเพลง Eyes Wide Open คำอ่านไทย Sixpence None The Richer

eyes wide open all the time
(ไอ ไวด โอเพ็น ออล เดอะ ไทม)
just like a drug store in the city
(จัซท ไลค เก ดรัก ซโท อิน เดอะ ซีทอิ)
where she walks the streets at night
(ฮแว ชี วอค เดอะ ซทรีท แอ็ท ไนท)
time keeps ticking like the ocean through a siv
(ไทม คีพ ทิคคิง ไลค ดิ โอแฌ็น ธรู อะ siv)
ever on ever forward in a march
(เอฝเออะ ออน เอฝเออะ ฟอเวิด อิน อะ มาช)

hallelujah
(เฮลเลวลูยา)
and she’s one for the money
(แอ็นด ชี วัน ฟอ เดอะ มันอิ)
Two for the show time to go
(ทู ฟอ เดอะ โฌ ไทม ทู โก)
back to life back to dreams
(แบ็ค ทู ไลฟ แบ็ค ทู ดรีม)
without tears
(วิเฑาท เทีย)
she’s saving what she killed
(ชี เซฝอิง ว็อท ชี คิล)
she built herself a room
(ชี บิลท เฮอเซลฟ อะ รุม)
to spin around her womb
(ทู ซพิน อะเรานด เฮอ วูม)

she’s saying good bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)
she’s saying good bye bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)

life is heavy of
(ไลฟ อีส เฮฝอิ อ็อฝ)
mistakes have come to call her
(มิซเทค แฮ็ฝ คัม ทู คอล เฮอ)
always close and dear never far behind
(ออลเว คโลส แอ็นด เดีย เนฝเวอะ ฟา บิไฮนด)
floating just above the surface
(ฟโลทอิง จัซท อะบัฝ เดอะ เซอฟิซ)
of their waves their nightmares wait
(อ็อฝ แด เวฝ แด ไนท์แมร์ เวท)
but come again when she wakes
(บัท คัม อะเกน ฮเว็น ชี เวค)

hallelujah
(เฮลเลวลูยา)
and she’s one for the money
(แอ็นด ชี วัน ฟอ เดอะ มันอิ)
to for the show time to go
(ทู ฟอ เดอะ โฌ ไทม ทู โก)
back to life back to dreams
(แบ็ค ทู ไลฟ แบ็ค ทู ดรีม)
without fears
(วิเฑาท เฟีย)
she’s saving what she killed
(ชี เซฝอิง ว็อท ชี คิล)
she built herself a room
(ชี บิลท เฮอเซลฟ อะ รุม)
to spin around her womb
(ทู ซพิน อะเรานด เฮอ วูม)

she’s saying good bye bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)
she’s saying good bye bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)
she’s saying good bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)
she’s saying good bye bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)
she’s saying good bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)
she’s saying good bye bye bye
(ชี เซอิง เกิด ไบ ไบ ไบ)
to the world now
(ทู เดอะ เวิลด เนา)

eyes wide open all the time
(ไอ ไวด โอเพ็น ออล เดอะ ไทม)
just like a drug store in the city
(จัซท ไลค เก ดรัก ซโท อิน เดอะ ซีทอิ)
where she walks the streets at night
(ฮแว ชี วอค เดอะ ซทรีท แอ็ท ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eyes Wide Open คำอ่านไทย Sixpence None The Richer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น