เนื้อเพลง I Hate Valentine’s Day คำอ่านไทย Jewel

Valentine’s Day
(แฝลเอ็นไทน เด)
Wish I had a sweetheart
(วิฌ ไอ แฮ็ด อะ สวีทฮาร์ท)
It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
Didn’t even get a stinkin’ card
(ดิ๊นอิน อีเฝ็น เก็ท ดา สติงคิน คาด)
It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
I just have to say
(ไอ จัซท แฮ็ฝ ทู เซ)
I hate Valentine’s Day
(ไอ เฮท แฝลเอ็นไทน เด)

It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
And I didn’t get no chocolate
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน เก็ท โน ชอคโอะลิท)
It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
If I had a heart I’d hock it
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ฮาท อาย ฮอค อิท)
It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
All I have to say
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
I hate Valentine’s Day
(ไอ เฮท แฝลเอ็นไทน เด)

It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
And I hope it finds you healthy
(แอ็นด ดาย โฮพ อิท ไฟนด ยู เฮลธิ)
It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
I’m glad your stinkin’ girlfriend’s wealthy [?]
(แอม กแล็ด ยุร สติงคิน เกลิลเฟรน เวลธิ [ ])
It’s Valentine’s Day
(อิทซ แฝลเอ็นไทน เด)
I just love to say
(ไอ จัซท ลัฝ ทู เซ)
I hate f*ckin’ Valentine’s Day
(ไอ เฮท เอฟ *ckin แฝลเอ็นไทน เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Hate Valentine’s Day คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น