เนื้อเพลง Everybody Needs Somebody to Love คำอ่านไทย The Rolling Stones

[Russell/Burke/Wexler]
([ รัสเซล /เบริคฺ/Wexler ])

I’m so glad to be here tonight and I’m so glad to be home. And I
(แอม โซ กแล็ด ทู บี เฮียร ทุไนท แอ็นด แอม โซ กแล็ด ทู บี โฮม แอ็นด ดาย)
Believe I’ve got a message for every woman and every man here tonight
(บิลีฝ แอฝ ก็อท ดา เมซซิจ ฟอ เอฝริ วูมเอิน แอ็นด เอฝริ แม็น เฮียร ทุไนท)
That ever needed somebody to love. Someone to stay with them all the
(แดท เอฝเออะ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ ซัมวัน ทู ซเท วิฑ เฑ็ม ออล เดอะ)
Time, when they’re up and when they’re down. You know, sometimes you
(ไทม , ฮเว็น เดรว อัพ แอ็นด ฮเว็น เดรว เดาน ยู โน , ซัมไทม์ ยู)
Get what you want, and then you go and lose what you have. And I
(เก็ท ว็อท ยู ว็อนท , แอ็นด เด็น ยู โก แอ็นด ลูส ว็อท ยู แฮ็ฝ แอ็นด ดาย)
Believe every woman and every man here tonight listen to my song and
(บิลีฝ เอฝริ วูมเอิน แอ็นด เอฝริ แม็น เฮียร ทุไนท ลิ๊สซึ่น ทู มาย ซ็อง แอ็นด)
It save the whole world. Listen to me.
(อิท เซฝ เดอะ โฮล เวิลด ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Everybody wants somebody
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ซัมบอดี้)
Everybody wants somebody to love
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
Someone to love
(ซัมวัน ทู ลัฝ)
Someone to kiss
(ซัมวัน ทู คิซ)
Sometime to miss, now
(ซัมไทม์ ทู มิซ , เนา)
Someone to squeeze
(ซัมวัน ทู ซควีส)
Someone to please
(ซัมวัน ทู พลีส)
And I need you you you
(แอ็นด ดาย นีด ยู ยู ยู)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
Oh, sometimes I feel like
(โอ , ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค)
I feel a little sad inside
(ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล แซ็ด อีนไซด)
My baby mistreats me
(มาย เบบิ mistreats มี)
And I kinda get a little little mad
(แอ็นด ดาย กินดา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล แม็ด)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
To see me through, babe
(ทู ซี มี ธรู , เบบ)
When the sun go down
(ฮเว็น เดอะ ซัน โก เดาน)
Ain’t nobody else around
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ อะเรานด)
That’s when I need you baby
(แด๊ท ฮเว็น นาย นีด ยู เบบิ)
That’s when I say I love you
(แด๊ท ฮเว็น นาย เซ ไอ ลัฝ ยู)
That’s when I say I love you
(แด๊ท ฮเว็น นาย เซ ไอ ลัฝ ยู)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
I need you you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู ยู)
Somebody to see me through, baby
(ซัมบอดี้ ทู ซี มี ธรู , เบบิ)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
When the sun goes down
(ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน)
Ain’t nobody else around
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ อะเรานด)
That’s when I’m all by myself
(แด๊ท ฮเว็น แอม ออล ไบ ไมเซลฟ)
That’s when I need your lovin’ darlin’
(แด๊ท ฮเว็น นาย นีด ยุร ลัฝวิน ดาร์ลิน)
That’s when I need you so bad
(แด๊ท ฮเว็น นาย นีด ยู โซ แบ็ด)
you’re the one I really need bad [???]
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ ริแอ็ลลิ นีด แบ็ด [ ])
I need you
(ไอ นีด ยู)
To see me through baby
(ทู ซี มี ธรู เบบิ)
In the morning time too
(อิน เดอะ มอนิง ไทม ทู)
When the sun goes down
(ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน)
Ain’t nobody else around
(เอน โนบอดี้ เอ็ลซ อะเรานด)
I need your lovin’ so bad
(ไอ นีด ยุร ลัฝวิน โซ แบ็ด)
Everybody needs somebody to love
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
I’m not afraid to be by myself but I just need to be somebody to love
(แอม น็อท อัฟเรด ทู บี ไบ ไมเซลฟ บัท ไอ จัซท นีด ทู บี ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
All the time
(ออล เดอะ ไทม)
All the time
(ออล เดอะ ไทม)
All the time
(ออล เดอะ ไทม)
All the time
(ออล เดอะ ไทม)
All the time, babe
(ออล เดอะ ไทม , เบบ)
I said all the time, babe
(ไอ เซ็ด ออล เดอะ ไทม , เบบ)
I said all the time, babe
(ไอ เซ็ด ออล เดอะ ไทม , เบบ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
I need your lovin’ so bad
(ไอ นีด ยุร ลัฝวิน โซ แบ็ด)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Let me hear you say yeah, yeah, yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ , เย่ , เย่)
Let me hear you say yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Uh, huh, huh, huh
(อา , ฮู , ฮู , ฮู)
Uh huh, huh huh huh
(อา ฮู , ฮู ฮู ฮู)
Yeah, I need you baby so bad bad bad, bad bad, bad bad bad bad
(เย่ , ไอ นีด ยู เบบิ โซ แบ็ด แบ็ด แบ็ด , แบ็ด แบ็ด , แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด)
I need you
(ไอ นีด ยู)
I need you you you
(ไอ นีด ยู ยู ยู)
I need your lovin’ babe
(ไอ นีด ยุร ลัฝวิน เบบ)
I need your lovin’ darlin’
(ไอ นีด ยุร ลัฝวิน ดาร์ลิน)
Everybody needs somebody
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้)
Everybody needs somebody
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้)
Everybody needs somebody
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้)
[repeat and ad lib]
([ ริพีท แอ็นด แอ็ด lib ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody Needs Somebody to Love คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น