เนื้อเพลง Please Come Home for Christmas คำอ่านไทย Eagles

Please Come Home For Christmas
(พลีส คัม โฮม ฟอ ครีซมัซ)
Bells will be ringing this sad sad news
(เบลล์ วิล บี รีงอิง ดีซ แซ็ด แซ็ด นยู)
Oh what a Christmas to have the blues
(โอ ว็อท ดา ครีซมัซ ทู แฮ็ฝ เดอะ บลู)
My baby’s gone I have no friends
(มาย เบบิ กอน ไอ แฮ็ฝ โน ฟเร็นด)
To wish me greetings once again
(ทู วิฌ มี กรีทอิง วันซ อะเกน)
Choirs will be singing Silent Night
(คไวร วิล บี ซิงกิง ไซเล็นท ไนท)
Christmas carols by candle light
(ครีซมัซ แครัล ไบ แค๊นเดิ้ล ไลท)
Please come home for Christmas
(พลีส คัม โฮม ฟอ ครีซมัซ)
Please come home for Christmas
(พลีส คัม โฮม ฟอ ครีซมัซ)
If not for Christmas by New Years night
(อิฟ น็อท ฟอ ครีซมัซ ไบ นยู เยีย ไนท)
Friends and relations
(ฟเร็นด แซน ริเลฌัน)
Send salutations
(เซ็นด แซลิวเทฌัน)
Sure as the stars shine above
(ฌุร แอ็ส เดอะ ซทา ไฌน อะบัฝ)
But this is Christmas
(บัท ดีซ ซิส ครีซมัซ)
Yeah, it’s Christmas my dear
(เย่ , อิทซ ครีซมัซ มาย เดีย)
It’s the time of year to be with the one you love
(อิทซ เดอะ ไทม อ็อฝ เยีย ทู บี วิฑ ดิ วัน ยู ลัฝ)
So won’t you tell me
(โซ ว็อนท ยู เท็ล มี)
You’ll never more roam
(โยว เนฝเวอะ โม โรม)
Christmas and New Year
(ครีซมัซ แซน นยู เยีย)
Will find you home
(วิล ไฟนด ยู โฮม)
There be no more sorrow
(แดร์ บี โน โม ซอโร)
No grief and pain
(โน กรีฟ แอ็นด เพน)
And I’ll be happy, happy, once again
(แอ็นด แอล บี แฮพพิ , แฮพพิ , วันซ อะเกน)
Ooo, there be no more sorrow
(อู้ , แดร์ บี โน โม ซอโร)
No grief and pain
(โน กรีฟ แอ็นด เพน)
And I’ll be happy, Christmas, once again
(แอ็นด แอล บี แฮพพิ , ครีซมัซ , วันซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Come Home for Christmas คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น