เนื้อเพลง Paying The Price Of Love คำอ่านไทย Bee Gees

PAYING THE PRICE OF LOVE
(เพย์อิง เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
Taken from the album SIZE ISN’T EVERYHTING
(เทคเอ็น ฟร็อม ดิ แอลบัม ไซส อีสซึ่น EVERYHTings)
Written by BARRY, ROBIN and MAURICE GIBB
(วึ้น ไบ บาร์รี่ , รอบอิน แอ็นด มอร์รีสฺ กิบพฺ)

How did you find there was somebody
(เฮา ดิด ยู ไฟนด แดร์ วอส ซัมบอดี้)
More than you want me
(โม แฑ็น ยู ว็อนท มี)
I never understood
(ไอ เนฝเวอะ อันเดิซทูด)
Maybe I have never had you
(เมบี ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ แฮ็ด ยู)
But I have been lonely for you lately
(บัท ไอ แฮ็ฝ บีน โลนลิ ฟอ ยู เลทลิ)
I can’t wait another day
(ไอ แค็นท เวท แอะนัธเออะ เด)
And when you let me get you close to me
(แอ็นด ฮเว็น ยู เล็ท มี เก็ท ยู คโลส ทู มี)
You run and leave me
(ยู รัน แอ็นด ลีฝ มี)

CHORUS
(โครัซ)
Paying the price of love
(เพย์อิง เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
The start of my end over you
(เดอะ ซทาท อ็อฝ มาย เอ็นด โอเฝอะ ยู)
When you’re doing it for someone
(ฮเว็น ยัวร์ ดูอิง อิท ฟอ ซัมวัน)
Who’ll never be free
(อ๊าว เนฝเวอะ บี ฟรี)
Now is all ther will ever be
(เนา อีส ซอร์ เตอร์ วิล เอฝเออะ บี)

No more to live without you
(โน โม ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
All of the nights I dream about you
(ออล อ็อฝ เดอะ ไนท ซาย ดรีม อะเบาท ยู)
Ohh
(โอ้)

Deep in the dark of the night
(ดีพ อิน เดอะ ดาค อ็อฝ เดอะ ไนท)
I’m a man on a mission
(แอม มา แม็น ออน อะ มีฌอัน)
But safer with you home
(บัท เซฟเฟอร์ วิฑ ยู โฮม)
Never would I make you sorry
(เนฝเวอะ เวิด ดาย เมค ยู ซอริ)
You are the only drug I crave
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ ดรัก ไอ คเรฝ)
And I’ve been saving every day
(แอ็นด แอฝ บีน เซฝอิง เอฝริ เด)
I held it all inside
(ไอ เฮ็ลด ดิท ออล อีนไซด)
I pray you don’t forget
(ไอ พเร ยู ด้อนท์ เฟาะเกท)
You’ve got me
(ยู๊ฟ ก็อท มี)

CHORUS
(โครัซ)
Paying the price of love
(เพย์อิง เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
My heart in my hands over you
(มาย ฮาท อิน มาย แฮ็นด โอเฝอะ ยู)
But the battle is just not fair
(บัท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อีส จัซท น็อท แฟ)
You’ll never be free
(โยว เนฝเวอะ บี ฟรี)
That emotion is always replaying
(แดท อิโมฌัน อีส ออลเว รีเพลย์อิง)

You know the strongest heart is broken
(ยู โน เดอะ สตอนเกต ฮาท อีส บโรเค็น)
When it falls
(ฮเว็น หนิด ฟอล)
You turn and walk away and let it die
(ยู เทิน แอ็นด วอค อะเว แอ็นด เล็ท ดิธ ได)
I’ve got this picture in my head
(แอฝ ก็อท ดีซ พีคเชอะ อิน มาย เฮ็ด)
Of you in someone else’s bed
(อ็อฝ ยู อิน ซัมวัน เอ็ลซ เบ็ด)
And I am torn apart
(แอ็นด ดาย แอ็ม โทน อะพาท)
I’m torn apart inside
(แอม โทน อะพาท อีนไซด)

I’ll build my world around you
(แอล บิลด มาย เวิลด อะเรานด ยู)
I was nothing when I found you
(ไอ วอส นัธอิง ฮเว็น นาย เฟานด ยู)
Paying the price of love
(เพย์อิง เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)

REPEAT CHORUS
(ริพีท โครัซ)

c1993 Gibb Brothers Music, Ltd. Administered in the US and Canada
(c1993 กิบพฺ บรัฑเออะ มยูสิค , ลีมอิทิด แอ็ดมีนอิซเทอะ อิน ดิ อัซ แซน แคนอะดะ)
by Careers Music, Inc.[PRS].
(ไบ คะเรีย มยูสิค , อิงคฺ [ PRS ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paying The Price Of Love คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น