เนื้อเพลง Who Am I Living for? คำอ่านไทย Katy Perry

I can feel a phoenix inside of me
(ไอ แค็น ฟีล อะ ฟีนิคซ อีนไซด อ็อฝ มี)
As I march alone to a different beat
(แอ็ส ซาย มาช อะโลน ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นท บีท)
Slowly swallowing down my fear, yeah, yeah
(ซโลลิ สโลลิงค์ เดาน มาย เฟีย , เย่ , เย่)
I am ready for the road less traveled
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ เดอะ โรด เลซ ทแรฝแอ็ล)
Suiting up for my crowning battle
(ซยูทอิงส อัพ ฟอ มาย crownings แบ๊ทเทิ้ล)
This is test is my own cross to bear
(ดีซ ซิส เท็ซท อีส มาย โอน คร็อซ ทู แบ)
But I will get there
(บัท ไอ วิล เก็ท แดร์)

It’s never easy to be chosen
(อิทซ เนฝเวอะ อีสอิ ทู บี โชเซ่น)
Never easy to be called
(เนฝเวอะ อีสอิ ทู บี คอล)
Standing on the front line
(ซแทนดิง ออน เดอะ ฟรันท ไลน)
When the bombs start to fall
(ฮเว็น เดอะ บ็อม ซทาท ทู ฟอล)
I can see heavens
(ไอ แค็น ซี เฮฝเอ็น)
But I still hear the flames
(บัท ไอ ซทิล เฮีย เดอะ ฟเลม)
Calling out my name
(คอลลิง เอ้า มาย เนม)

I can see the writing on the wall
(ไอ แค็น ซี เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล)
I can’t ignore this war
(ไอ แค็นท อิกโน ดีซ วอ)
At the end of it all
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อิท ดอร์)
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)

I can feel this light that’s inside of me
(ไอ แค็น ฟีล ดีซ ไลท แด๊ท อีนไซด อ็อฝ มี)
Growing fast into a bolt of lightning
(กโรอิง ฟัซท อีนทุ อะ โบลท อ็อฝ ไลทนิง)
I know one spark will shock the world, yeah, yeah
(ไอ โน วัน ซพาค วิล ฌ็อค เดอะ เวิลด , เย่ , เย่)
So I pray for favor like Esther
(โซ ไอ พเร ฟอ เฟเฝอะ ไลค Esther)
I need your strength to handle the pressure
(ไอ นีด ยุร ซทเร็งธ ทู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ พเรฌเออะ)
I know there will be sacrifice
(ไอ โน แดร์ วิล บี แซคริไฟซ)
But that’s the price
(บัท แด๊ท เดอะ พไรซ)

It’s never easy to be chosen
(อิทซ เนฝเวอะ อีสอิ ทู บี โชเซ่น)
Never easy to be called
(เนฝเวอะ อีสอิ ทู บี คอล)
Standing on the front line
(ซแทนดิง ออน เดอะ ฟรันท ไลน)
When the bombs start to fall
(ฮเว็น เดอะ บ็อม ซทาท ทู ฟอล)
I can see heavens
(ไอ แค็น ซี เฮฝเอ็น)
But I still hear the flames
(บัท ไอ ซทิล เฮีย เดอะ ฟเลม)
Calling out my name
(คอลลิง เอ้า มาย เนม)

I can see the writing on the wall
(ไอ แค็น ซี เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล)
I can’t ignore this war
(ไอ แค็นท อิกโน ดีซ วอ)
At the end of it all
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อิท ดอร์)
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)

I can see the writing on the wall
(ไอ แค็น ซี เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล)
I can’t ignore this war
(ไอ แค็นท อิกโน ดีซ วอ)
At the end of it all
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อิท ดอร์)
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)

[At the end, at the end]
([ แอ็ท ดิ เอ็นด , แอ็ท ดิ เอ็นด ])
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
[At the end, at the end]
([ แอ็ท ดิ เอ็นด , แอ็ท ดิ เอ็นด ])
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)

Heavy is head that wears the crown
(เฮฝอิ อีส เฮ็ด แดท แว เดอะ คเราน)
Don’t let the greatness get you down
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ กเรทเน็ซ เก็ท ยู เดาน)
Heavy is head that wears the crown
(เฮฝอิ อีส เฮ็ด แดท แว เดอะ คเราน)
Don’t let the greatness get you down
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ กเรทเน็ซ เก็ท ยู เดาน)

I can see the writing on the wall
(ไอ แค็น ซี เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล)
I can’t ignore this war
(ไอ แค็นท อิกโน ดีซ วอ)
At the end of it all
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อิท ดอร์)
Who am I living for? [x2]
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ [ x2 ])

[At the end, at the end]
([ แอ็ท ดิ เอ็นด , แอ็ท ดิ เอ็นด ])
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
[At the end, at the end]
([ แอ็ท ดิ เอ็นด , แอ็ท ดิ เอ็นด ])
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Am I Living for? คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น