เนื้อเพลง Can’t Live Without Your Love คำอ่านไทย Aaron Lines

Baby, how’d we wind up this far apart
(เบบิ , แอว วี วินด อัพ ดีซ ฟา อะพาท)
Using words as weapons like daggers to our hearts
(ยูสซิง เวิด แอ็ส เวพอัน ไลค แดกเกอะ ทู เอ๊า ฮาท)
This standoff of indifference isn’t solving anything
(ดีซ standoff อ็อฝ อินดีฟเฟอะเร็นซ อีสซึ่น solvings เอนอิธิง)
But baby, I’ve been thinking ’bout what I stand to lose
(บัท เบบิ , แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท ว็อท ไอ ซแท็นด ทู ลูส)
I can live without being right, so if I have to choose
(ไอ แค็น ไลฝ วิเฑาท บีอิง ไรท , โซ อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ชูส)

I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I can’t live without your touch
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ทั๊ช)
The pride I stand to gain isn’t worth the pain
(เดอะ พไรด ไอ ซแท็นด ทู เกน อีสซึ่น เวิธ เดอะ เพน)
I can’t face another day
(ไอ แค็นท เฟซ แอะนัธเออะ เด)
And I don’t care who’s to blame
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค ฮู ทู บเลม)
If this is what it takes, I’ll be the one to break
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค , แอล บี ดิ วัน ทู บเรค)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
I can’t live without your…
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร)

Footsteps down the hallway, the strength you have within
(ฟุทเสต็ป เดาน เดอะ ฮอวเวย์ , เดอะ ซทเร็งธ ยู แฮ็ฝ วิฑีน)
How much you say in silence, yeah, your breath upon my skin
(เฮา มัช ยู เซ อิน ไซเล็นซ , เย่ , ยุร บเร็ธ อุพอน มาย ซคิน)
Don’t know who I am without you
(ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม วิเฑาท ยู)
Just like the very air I breathe
(จัซท ไลค เดอะ เฝริ แอ ไอ บรีฑ)

I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I can’t live without your touch
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ทั๊ช)
The pride I stand to gain isn’t worth the pain
(เดอะ พไรด ไอ ซแท็นด ทู เกน อีสซึ่น เวิธ เดอะ เพน)
I can’t face another day
(ไอ แค็นท เฟซ แอะนัธเออะ เด)
And I don’t care who’s to blame
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค ฮู ทู บเลม)
If this is what it takes, I’ll be the one to break
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค , แอล บี ดิ วัน ทู บเรค)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
Cause I can’t live without your love
(คอส ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)

As we sit here in the quiet, there’s a pounding in my head
(แอ็ส วี ซิท เฮียร อิน เดอะ คไวเอ็ท , แดร์ ซา พาวดิง อิน มาย เฮ็ด)
I feel the weight of a thousand angry words between us
(ไอ ฟีล เดอะ เวท อ็อฝ อะ เธาแส็น แองกริ เวิด บีทวิน อัซ)
The bitter things we said
(เดอะ บีทเทอะ ธิง วี เซ็ด)
So I’m reaching out to you tonight
(โซ แอม รีชชิง เอ้า ทู ยู ทุไนท)
Yeah, I don’t care who’s wrong and baby, I don’t care who’s right
(เย่ , ไอ ด้อนท์ แค ฮู ร็อง แอ็นด เบบิ , ไอ ด้อนท์ แค ฮู ไรท)
We’ve come too far to let this slip away now
(หวีบ คัม ทู ฟา ทู เล็ท ดีซ ซลิพ อะเว เนา)
I’m asking you, I’m telling you
(แอม อาคกิ้ง ยู , แอม เทลลิง ยู)
I’m begging you
(แอม เบกกิง ยู)

I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I can’t live without your touch
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ทั๊ช)
The pride I stand to gain isn’t worth the pain
(เดอะ พไรด ไอ ซแท็นด ทู เกน อีสซึ่น เวิธ เดอะ เพน)
I can’t face another day
(ไอ แค็นท เฟซ แอะนัธเออะ เด)
And I don’t care who’s to blame
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค ฮู ทู บเลม)
If this is what it takes, I’ll be the one to break
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค , แอล บี ดิ วัน ทู บเรค)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)

I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I can’t live without your touch
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ทั๊ช)
The pride I stand to gain isn’t worth the pain
(เดอะ พไรด ไอ ซแท็นด ทู เกน อีสซึ่น เวิธ เดอะ เพน)
Can’t face another day
(แค็นท เฟซ แอะนัธเออะ เด)
And I don’t care who’s to blame
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค ฮู ทู บเลม)
If this is what it takes, I’ll be the one to break
(อิฟ ดีซ ซิส ว็อท ดิธ เทค , แอล บี ดิ วัน ทู บเรค)
I’m not giving up
(แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)

I can’t live without your love
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I need you, baby
(ไอ นีด ยู , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Live Without Your Love คำอ่านไทย Aaron Lines

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น