เนื้อเพลง Zero The Hero คำอ่านไทย Black Sabbath

Accept the fact that you’re second rate, life is easy for you
(แอ็คเซพท เดอะ แฟ็คท แดท ยัวร์ เซคอันด เรท , ไลฟ อีส อีสอิ ฟอ ยู)
It’s all served up on a gold plated plate
(อิทซ ซอร์ เซิฝ อัพ ออน อะ โกลด เพล๊ท เพล๊ท)
And we don’t even have to talk to you
(แอ็นด วี ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู ทอค ทู ยู)
Your face is normal, that’s the way you’re bred
(ยุร เฟซ อีส นอแม็ล , แด๊ท เดอะ เว ยัวร์ บเร็ด)
And that’s the way you’re going to stay
(แอ็นด แด๊ท เดอะ เว ยัวร์ โกอิ้ง ทู ซเท)
Your head is firmly nailed to your TV channel
(ยุร เฮ็ด อีส เฟิมลิ เนล ทู ยุร ทีวี แชนเน็ล)
But someone else’s finger’s on the control panel
(บัท ซัมวัน เอ็ลซ ฟีงเกอะ ออน เดอะ ค็อนทโรล เพนเอ็ล)

What you gonna be, what you gonna be brother
(ว็อท ยู กอนนะ บี , ว็อท ยู กอนนะ บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
Don’t you wanna be, don’t you wanna be brother
(ด้อนท์ ยู วอนนา บี , ด้อนท์ ยู วอนนา บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
When you gonna be, when you gonna be brother
(ฮเว็น ยู กอนนะ บี , ฮเว็น ยู กอนนะ บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
Impossibility impissibolity mother
(อิมพอซิบีลอิทิ impissibolity ม๊าเธ่อร์)
Really a Hero
(ริแอ็ลลิ อะ ฮีโร)

You sit there watch it all burn down
(ยู ซิท แดร์ ว็อช อิท ดอร์ เบิน เดาน)
It’s easy and breezy for you
(อิทซ อีสอิ แอ็นด บรีสอิ ฟอ ยู)
You play your life to a different sound
(ยู พเล ยุร ไลฟ ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นท เซานด)
No edge no edge you got no knife have you
(โน เอ็จ โน เอ็จ ยู ก็อท โน ไนฟ แฮ็ฝ ยู)
Your life is a six-lane highway to nowhere
(ยุร ไลฟ อีส ซา ซิคซ เลน ไฮฮเวย์ ทู โนแวร์)
you’re going so fast you’re never ever gonna get down there
(ยัวร์ โกอิ้ง โซ ฟัซท ยัวร์ เนฝเวอะ เอฝเออะ กอนนะ เก็ท เดาน แดร์)
Where the heroes sit by the river
(ฮแว เดอะ อีโร ซิท ไบ เดอะ รีฝเออะ)
With a magic in their music as they eat raw liver
(วิฑ อะ แมจอิค อิน แด มยูสิค แอ็ส เด อีท รอ ลีฝเออะ)

What you gonna be, what you gonna be brother
(ว็อท ยู กอนนะ บี , ว็อท ยู กอนนะ บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
Don’t you wanna be, don’t you wanna be brother
(ด้อนท์ ยู วอนนา บี , ด้อนท์ ยู วอนนา บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
When you gonna be, when you gonna be brother
(ฮเว็น ยู กอนนะ บี , ฮเว็น ยู กอนนะ บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
Impossibility impissibolity mother
(อิมพอซิบีลอิทิ impissibolity ม๊าเธ่อร์)
Really a Hero
(ริแอ็ลลิ อะ ฮีโร)

You stand there captain we all look, you’really are mediocre
(ยู ซแท็นด แดร์ แคพทิน วี ออล ลุค , youreally อาร์ มีดิโอเคอะ)
You are the champion in the Acme form book
(ยู อาร์ เดอะ แชมเพียน อิน ดิ แอคมิ ฟอม เบิค)
But I think you’re just a joker
(บัท ไอ ธิงค ยัวร์ จัซท ดา โจคเออะ)
Your facedown life ain’t so much of a pity
(ยุร facedown ไลฟ เอน โซ มัช อ็อฝ อะ พีทอิ)
But the luv-a-duckin’ way you’re walkin’ around the city
(บัท เดอะ เลิฝ อะ ดักคิน เว ยัวร์ วอคกิน อะเรานด เดอะ ซีทอิ)
With your balls and your head full of nothing
(วิฑ ยุร บอล แซน ยุร เฮ็ด ฟูล อ็อฝ นัธอิง)
It’s easy for you s*cker but you’really need stuffing
(อิทซ อีสอิ ฟอ ยู เอส *cker บัท youreally นีด ซทัฟฟิง)

What you gonna be, what you gonna be brother
(ว็อท ยู กอนนะ บี , ว็อท ยู กอนนะ บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
Don’t you wanna be, don’t you wanna be brother
(ด้อนท์ ยู วอนนา บี , ด้อนท์ ยู วอนนา บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
When you gonna be, when you gonna be brother
(ฮเว็น ยู กอนนะ บี , ฮเว็น ยู กอนนะ บี บรัฑเออะ)
Zero the Hero
(สีโร เดอะ ฮีโร)
Impossibility impissibolity mother
(อิมพอซิบีลอิทิ impissibolity ม๊าเธ่อร์)
Really a Hero
(ริแอ็ลลิ อะ ฮีโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zero The Hero คำอ่านไทย Black Sabbath

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น