เนื้อเพลง When you’re Gone คำอ่านไทย Hanson

[I. Hanson, T. Hanson, Z. Hanson]
([ ไอ แฮนเซิน , ที แฮนเซิน , ซี แฮนเซิน ])

Well I just can’t seem to pity
(เว็ล ไอ จัซท แค็นท ซีม ทู พีทอิ)
‘Cause my heart’s to numb to feel
(คอส มาย ฮาท ทู นัม ทู ฟีล)
And the smile does all the talking
(แอ็นด เดอะ ซไมล โด ซอร์ เดอะ ทอคอิง)
Though the pain is all that’s real
(โธ เดอะ เพน อีส ซอร์ แด๊ท ริแอ็ล)
With the way that you keep screaming
(วิฑ เดอะ เว แดท ยู คีพ ซครีมอิง)
I can hardly hear to think
(ไอ แค็น ฮาดลิ เฮีย ทู ธิงค)
And I feel the bridges burning
(แอ็นด ดาย ฟีล เดอะ บริจ เบรินนิง)
Underneath my feet
(อันเดอะนีธ มาย ฟีท)

Where do you go, Oooh
(ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Where do you go, Oooh
(ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Oh, how the road feels so long
(โอ , เฮา เดอะ โรด ฟีล โซ ล็อง)
But where do you go Ooh
(บัท ฮแว ดู ยู โก อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)

I just want to stay dreaming
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ซเท ดรีมมิง)
No I just don’t want to wake
(โน ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู เวค)
Why can’t we keep on sailing
(ฮไว แค็นท วี คีพ ออน เซลลิง)
Across this emerald lake
(อัครอซ ดีซ เอมเออะแร็ลด เลค)
My forehead is still bleeding
(มาย ฟอเร็ด อีส ซทิล บรีดดิ้ง)
From the thorns I used to wear
(ฟร็อม เดอะ ธอน ซาย ยูซ ทู แว)
And I’m left alone and beaten
(แอ็นด แอม เล็ฟท อะโลน แอ็นด บีทน)
For this cross I choose to bear
(ฟอ ดีซ คร็อซ ซาย ชูส ทู แบ)

Where do you go, Oooh
(ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Where do you go, Oooh
(ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Oh, how the road feels so long
(โอ , เฮา เดอะ โรด ฟีล โซ ล็อง)
But where do you go Ooh
(บัท ฮแว ดู ยู โก อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)

Well I finally found what I’m looking for
(เว็ล ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
Though the road’s still long and the light is still far
(โธ เดอะ โรด ซทิล ล็อง แอ็นด เดอะ ไลท อีส ซทิล ฟา)
But I finally found what I’m looking for
(บัท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
Well I finally found what I’m looking for
(เว็ล ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)
Though the road’s still long and the light is still far
(โธ เดอะ โรด ซทิล ล็อง แอ็นด เดอะ ไลท อีส ซทิล ฟา)
But I finally found what I’m looking for
(บัท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ)

Well the voices fall like timber
(เว็ล เดอะ ฝอยซ ฟอล ไลค ทีมเบอะ)
And the fear it pours like rain
(แอ็นด เดอะ เฟีย อิท โพ ไลค เรน)
And my heart is crushed to cinders
(แอ็นด มาย ฮาท อีส ครัฌ ทู ซีนเดอะ)
Underneath this kind of pain
(อันเดอะนีธ ดีซ ไคนด อ็อฝ เพน)
Well there is no resolution
(เว็ล แดร์ อีส โน เรโสะลยูฌัน)
When the revolution’s dead
(ฮเว็น เดอะ เรโฝะลยูฌัน เด็ด)
So I’m left with no solution
(โซ แอม เล็ฟท วิฑ โน โซลยูฌัน)
For the voices in my head
(ฟอ เดอะ ฝอยซ ซิน มาย เฮ็ด)

Where do you go, Oooh
(ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Where do you go, Oooh
(ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Oh, how the road feels so long
(โอ , เฮา เดอะ โรด ฟีล โซ ล็อง)
But where do you go, Ooh
(บัท ฮแว ดู ยู โก , อู้)
When you’re gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When you’re Gone คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น