เนื้อเพลง Two Little Girls คำอ่านไทย Ani Difranco

you were fresh off the boat from virginia
(ยู เวอ ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ โบท ฟร็อม เวอร์จิ้นเนีย)
i had a year in new york city under my belt
(ไอ แฮ็ด อะ เยีย อิน นยู ยอค ซีทอิ อันเดอะ มาย เบ็ลท)
we met in a dream
(วี เม็ท อิน อะ ดรีม)
we were both 19
(วี เวอ โบธ 19)
i remember where we were standing
(ไอ ริเมมเบอะ ฮแว วี เวอ ซแทนดิง)
i remember how it felt
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา อิท เฟ็ลท)
2 little girls growing out of their training bras
(ทู ลิ๊ทเทิ่ล เกิล กโรอิง เอ้า อ็อฝ แด ทเรนอิง บรา)
this little girl breaks furniture, this little girl breaks laws
(ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล บเรค เฟอนิเชอะ , ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล บเรค ลอ)
2 girls together
(ทู เกิล ทุเกฑเออะ)
just a little less alone
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เลซ อะโลน)
this little girl cries wee wee
(ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไคร วี วี)
all the way home
(ออล เดอะ เว โฮม)

you were always half crazy, now look at you baby
(ยู เวอ ออลเว ฮาล์ฟ คเรสิ , เนา ลุค แกท ยู เบบิ)
make about as much sense as a nursery rhyme
(เมค อะเบาท แอ็ส มัช เซ็นซ แอ็ส ซา เนิซเออะริ ไรม)
love is a piano dropped out a four story window
(ลัฝ อีส ซา พิแอนโอ ดร็อพ เอ้า ดา โฟ ซโทริ วีนโด)
and you were in the wrong place at the wrong time
(แอ็นด ยู เวอ อิน เดอะ ร็อง พเลซ แอ็ท เดอะ ร็อง ไทม)

i don’t like your girlfriend, yeah i don’t like her
(ไอ ด้อนท์ ไลค ยุร เกลิลเฟรน , เย่ ไอ ด้อนท์ ไลค เฮอ)
never seen one of your lovers do you so much harm
(เนฝเวอะ ซีน วัน อ็อฝ ยุร ลัฝเออะ ดู ยู โซ มัช ฮาม)
i loved you first and you know i would prefer
(ไอ ลัฝ ยู เฟิซท แอ็นด ยู โน ไอ เวิด พริเฟอ)
if she didn’t empty her syringes into your arm
(อิฟ ชี ดิ๊นอิน เอมทิ เฮอ ซีรินจ อีนทุ ยุร อาม)

here comes little naked me padding up to the bathroom door
(เฮียร คัม ลิ๊ทเทิ่ล เนคิด มี แพดดิง อัพ ทู เดอะ บาทรูม โด)
to find little naked you slumped on the bathroom floor
(ทู ไฟนด ลิ๊ทเทิ่ล เนคิด ยู ซลัมพ ออน เดอะ บาทรูม ฟโล)
so i guess i’ll just stand here with my back against the wall
(โซ ไอ เก็ซ แอล จัซท ซแท็นด เฮียร วิฑ มาย แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล)
while you distilled your whole life down to a 911 call [chorus]
(ฮไวล ยู ดิซทีล ยุร โฮล ไลฟ เดาน ทู อะ 911 คอล [ โครัซ ])

so now you bring me your bruises
(โซ เนา ยู บริง มี ยุร บรูส)
so i can oh and ah at the display
(โซ ไอ แค็น โอ แอ็นด อา แอ็ท เดอะ ดิซพเล)
maybe i’m supposed to make one of my famous jokes that makes everything ok
(เมบี แอม ซัพโพส ทู เมค วัน อ็อฝ มาย เฟมัซ โจค แดท เมค เอ๊วี่ติง โอเค)
maybe i’m supposed to be the handsome prince who rides up and unties your hands
(เมบี แอม ซัพโพส ทู บี เดอะ แฮนซัม พรินซ ฮู ไรด อัพ แอ็นด อันไท ยุร แฮ็นด)
or maybe i’m supposed to be the furrow-browed friend who thinks she understands
(ออ เมบี แอม ซัพโพส ทู บี เดอะ เฟอโร บเรา ฟเร็นด ฮู ธิงค ชี อันเดิซแทนด)

here comes little naked me……[etc]
(เฮียร คัม ลิ๊ทเทิ่ล เนคิด มี [ อีทีซี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two Little Girls คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น