เนื้อเพลง Friends And Family คำอ่านไทย Trik Turner

Some call me a loser
(ซัม คอล มี อะ ลูสเออะ)
Some call me a cheater
(ซัม คอล มี อะ ชีทเดอ)
Some say I’m a selfish untalented dreamer
(ซัม เซ แอม มา เซลฟิส untalented ดรีมเออะ)
Cause all’s I try to do is keep my dream alive
(คอส ออล ซาย ทไร ทู ดู อีส คีพ มาย ดรีม อะไลฝ)
But it’s so hard to do when your working 9 to 5
(บัท อิทซ โซ ฮาด ทู ดู ฮเว็น ยุร เวิคกิง นาย ทู ไฟท์)
I’ve never been one afraid to die
(แอฝ เนฝเวอะ บีน วัน อัฟเรด ทู ได)
But I’m afraid to leave behind
(บัท แอม อัฟเรด ทู ลีฝ บิไฮนด)
The precious life that grows through the sands of time
(เดอะ พเรฌอัซ ไลฟ แดท กโร ธรู เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม)
Cause now I’ve got two daughters
(คอส เนา แอฝ ก็อท ทู ดอเทอะ)
And I know they need their father
(แอ็นด ดาย โน เด นีด แด ฟาเฑอะ)
To help them make it through all of the devious things that people do
(ทู เฮ็ลพ เฑ็ม เมค อิท ธรู ออล อ็อฝ เดอะ ดีเฝียซ ธิง แดท พี๊เพิ่ล ดู)
Cause every moment counts from the good times to the bad
(คอส เอฝริ โมเม็นท เคานท ฟร็อม เดอะ เกิด ไทม ทู เดอะ แบ็ด)
I don’t have time to envy those that got things I’ve never had
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม ทู เอนฝิ โฑส แดท ก็อท ธิง แอฝ เนฝเวอะ แฮ็ด)
Cause the one thing most important is the one we take for granted
(คอส ดิ วัน ธิง โมซท อิมพอแท็นท อีส ดิ วัน วี เทค ฟอ กรานท)
And until your life is on that line I think it’s the way god had planned it
(แอ็นด อันทีล ยุร ไลฟ อีส ออน แดท ไลน ไอ ธิงค อิทซ เดอะ เว ก็อด แฮ็ด แพลน ดิท)
To open up your eyes and make you’realize
(ทู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ แซน เมค yourealize)
That to some life is money
(แดท ทู ซัม ไลฟ อีส มันอิ)
But what’s money without life
(บัท ว็อท มันอิ วิเฑาท ไลฟ)
Cause all’s I need is the air that I breathe
(คอส ออล ซาย นีด อีส ดิ แอ แดท ไอ บรีฑ)
And my friends and family to believe in me
(แอ็นด มาย ฟเร็นด แซน แฟมอิลิ ทู บิลีฝ อิน มี)

[Hook]
([ ฮุค ])
As deep as the abyss where the waters run
(แอ็ส ดีพ แอ็ส ดิ อะบิซ ฮแว เดอะ วอเทอะ รัน)
As deep as the land of the rising sun
(แอ็ส ดีพ แอ็ส เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ไรสอิง ซัน)
You know I’m down
(ยู โน แอม เดาน)
And even when them odds are against us
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น เฑ็ม อ๊อดด แซร์ อะเกนซท อัซ)
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อีเฝ็น แมทเทอะ)
Nothing else matters
(นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)

We bleed the same blood
(วี บลีด เดอะ เซม บลัด)
We cry the same tears
(วี คไร เดอะ เซม เทีย)
We have the same fears
(วี แฮ็ฝ เดอะ เซม เฟีย)
We pass the same years
(วี เพซ เดอะ เซม เยีย)
We see the same stars
(วี ซี เดอะ เซม ซทา)
Under the same skies
(อันเดอะ เดอะ เซม สกาย)
We pass the same time
(วี เพซ เดอะ เซม ไทม)
We all live and die
(วี ออล ไลฝ แอ็นด ได)
Cause friends and family wash thicker than blood
(คอส ฟเร็นด แซน แฟมอิลิ ว็อฌ ทิคเกอร์ แฑ็น บลัด)
And if ya’ never felt love than I feel for you cuz’
(แอ็นด อิฟ ยา เนฝเวอะ เฟ็ลท ลัฝ แฑ็น นาย ฟีล ฟอ ยู คัซ)
Cuz’ lives pass above us in 747’s
(คัซ ไลฝ เพซ อะบัฝ อัซ ซิน 747s)
Deceased dwell below us
(ดิซีซ ดเว็ล บิโล อัซ)
Before they go to heaven
(บิโฟ เด โก ทู เฮฝเอ็น)
Everything in between will hassle me
(เอ๊วี่ติง อิน บีทวิน วิล แอสเซล มี)
Some stay connected while other keep dreaming
(ซัม ซเท ค็อนเนคท ฮไวล อัฑเออะ คีพ ดรีมมิง)
Looking for that meaning but the lost can’t be found
(ลุคอิง ฟอ แดท มีนนิง บัท เดอะ ล็อซท แค็นท บี เฟานด)
Drop to your caps and pray
(ดร็อพ ทู ยุร แค็พ แซน พเร)
Now can ya’ hear the sound?
(เนา แค็น ยา เฮีย เดอะ เซานด)
Do ya’ feel it?
(ดู ยา ฟีล อิท)
Now do ya’ feel it comin’?
(เนา ดู ยา ฟีล อิท คัมอิน)
Two triple zero the hunters are the hunted
(ทู ทริ๊พเพิ่ล สีโร เดอะ ฮันเทอะ แซร์ เดอะ ฮันท)
Electrical currents conflict with the spirits
(อิเลคทริแค็ล เคอเร็นท คอนฟลิคท วิฑ เดอะ ซพีริท)
Ah do ya’ hear it ah or do ya’ feel it?
(อา ดู ยา เฮีย อิท อา ออ ดู ยา ฟีล อิท)
Deep like seven leagues life intrigues intelligence
(ดีพ ไลค เซฝเอ็น ลีก ไลฟ อีนทรีก อินเทลลิเจ็นซ)
Got no time for clutter, you’re late if there’s hesitance
(ก็อท โน ไทม ฟอ คลัทเทอะ , ยัวร์ เลท อิฟ แดร์ hesitance)
Put your foot forward and there will be a helping hand
(พัท ยุร ฟุท ฟอเวิด แอ็นด แดร์ วิล บี อะ เฮลพิง แฮ็นด)
Take a step back and your stuck in the quick sand
(เทค เก ซเท็พ แบ็ค แอ็นด ยุร ซทัค อิน เดอะ ควิค แซ็นด)
Ingesting toxins keeps us locked in, a mental jail trap
(Ingestings ท๊อกซิน คีพ อัซ ล็อค อิน , อะ เมนแท็ล เจล ทแร็พ)
99′ where’s your family at
(99 ฮแว ยุร แฟมอิลิ แอ็ท)

[Bridge]
([ บริจ ])
Oh, and I might fail
(โอ , แอ็นด ดาย ไมท เฟล)
Oh, I might succeed
(โอ , ไอ ไมท ซัคซีด)
Whatever the outcome is
(ฮว็อทเอฝเออะ ดิ เอาทคัม อีส)
Just keep your faith in me
(จัซท คีพ ยุร เฟธ อิน มี)
Just believe in me
(จัซท บิลีฝ อิน มี)
And I will be there [repeat hook]
(แอ็นด ดาย วิล บี แดร์ [ ริพีท ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friends And Family คำอ่านไทย Trik Turner

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น